Miasto i Gmina Gniew

Treść strony

Przedmiotem projektu jest przedsięwzięcie inwestycyjne, które miałoby na celu zorganizowane oczyszczanie ścieków obszaru południowej części gminy Gniew, która znajduje się w tak zwanej strefie zalewowej rzeki Wisły i charakteryzuje się rozproszoną zabudową, a do te pory ma nieuregulowaną gospodarkę ściekami.

Ponieważ obszar południowej części gminy położony jest w strefie zalewowej od lat istnieje bezpośrednie zagrożenie zanieczyszczenia wód rzeki Wisły. Przy każdej powodzi związanej bezpośrednio z zalewaniem istniejących szamb i innych zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki w sposób nie do końca kontrolowany, może dojść do takiej sytuacji.

W związku z tym, Gmina podjęła działania związane z organizacją technologii, która w pełni i w sposób zorganizowany oczyszczałaby ścieki z terenów omawianej części gminy. Technologia ta nie koniecznie wiązać by się miała z rozwiązaniami opartymi na budowie sieci kanalizacyjnej o długich odległościach pomiędzy poszczególnymi gospodarstwami, które są nie do końca ekonomicznie uzasadnione. W związku z powyższym Gmina Gniew szuka różnego rodzaju rozwiązań, a główną myślą przewodnią jest przejęcie zorganizowanego systemu oczyszczania ścieków i nie doprowadzenia do zagrożenia zanieczyszczenia Wisły. Rzeka ta bezpośrednio wpada bowiem do Morza Bałtyckiego i jest elementem transgranicznym całego Pomorza i Obwodu Kaliningradzkiego.

Po stronie Obwodu Kaliningradzkiego szukamy partnera, który jako samorząd nie do końca ma rozstrzygnięty temat skanalizowania części obszarów swojego miasta czy regionu. Zrzut ścieków z tego obszaru bezpośrednio łączyć by się miał z rzutem do Morza Bałtyckiego. W ramach współpracy transgranicznej projekt niwelować miałby tego typu zagrożenia u obydwu partnerów. Jednocześnie to partnerstwo mogłoby przyczynić się do połączenia/wdrożenia myśli know how z zakresie rozwiazywania problemów oczyszczania ścieków w obszarach zalewowych i o niskiej koncentracji zabudowy.

Pierwszym etapem takiej współpracy byłaby organizacja konferencji dotyczącej oczyszczania obszarów leżących w bezpośredniej zlewni, jaką jest Morze Bałtyckie. W drugim tworzenie kompatybilnych projektów, które by doprowadziły do realizacji inwestycji bezpośrednio ograniczających bądź całkowicie niwelujących zagrożenie zanieczyszczenia wspólnego zbiornika, nad którym leżą obydwa regiony.
 

Bezpośrednim realizatorem tego projektu ze strony Gminy Gniew byłby Urząd Miasta i Gminy Gniew oraz spółka miejska Inwest-Kom, zarządzająca systemem oczyszczania ścieków na terenie całej gminy.

 

Osoba do kontaktu:

Tomasz Sikora
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gniew
Urząd Miasta i Gminy Gniew
pl. Grunwaldzki 1
83-140 Gniew
tel. 501 026 589
mail: zca-burmistrza@gniew.pl

Polecamy

 • znajdź adres
 • Portal mapowy gminy
 • cag
 • Heliantus
 • Inwest-Kom
 • Zamek
 • GOS
 • Geoportal
 • GOM
 • FP
 • Starostwo
 • Pomorskie 2020
 • planer kulturalny
 • PCI
 • Drogi dla natury
 • Eko-inicjatywa
 • Biblioteka
 • Kampania antyazbestowa
 • Fundusze europejskie
 • Gospodarka odpadami
 • Dofinansowania z WFOŚ i GW
 • Parafia
 • Ostańce
 • dps
 • mikroporady
 • gospel
 • karta dużej rodziny
 • veolia
 • rewitalizacja
 • MGOPS

Dofinansowanie

 • MAC

Strona sfinansowana została ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach konkursu na budowę strony internetowej oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Kontakt

Kontakt
[obiekt mapy]
Fotokod - wizytówka Urzędu Miasta i Gminy Gniew

Urząd Miasta i Gminy Gniew
Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
pon., wt., czw. 7.30-15.30
śr. 7.30-17.00
pt. 7.30-14.00
tel. 58 530 79 19;
fax 58 530 79 40
e-mail: sekretariat@gniew.pl
DANE DO FAKTURY
Gmina Gniew
NIP 593 10 05 516
REGON 191675296

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /34gu04waml/skrytka

Referaty UMiG Gniew

Informator teleadresowy

SOZP

Projekty finansowane z Unii Europejskiej

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.