Miasto i Gmina Gniew

Treść strony

Standard funkcjonowania Lokalnego Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych w Gniewie

1. Wstęp

Uznając aktywną współpracę z organizacjami za jeden z podstawowych elementów efektywnego kierowania rozwojem gminy, a także pragnąc stworzyć możliwie najlepsze warunki do rozwoju niezależnych i silnych organizacji organy Gminy Gniew tj. Rada Miejska w Gniewie i Burmistrz Miasta i Gminy Gniew zobowiązały się uchwałą nr XXI/147/12 z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Gminy Gniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012-2015” do ogłaszania konkursu na prowadzenie Lokalnego Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych w Gniewie, zwanego w dalszej części Centrum.

2. Misja Lokalnego Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych w Gniewie

Misją Centrum jest wzmocnienie sektora pozarządowego i sektora obywatelskiego oraz wspieranie aktywności obywateli w działaniach służących rozwojowi obszaru gminy i jej mieszkańców oraz lepszego rozpoznawania i zaspokajania potrzeb społecznych.

3. Zadania Lokalnego Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Do głównych zadań Centrum należy:

 1. współdziałanie oraz wspieranie organizacji zgodnie z ich działalnością statutową w szczególności na rzecz rozwoju gminy;
 2. tworzenie warunków organizacyjno -technicznych w celu podniesienia sprawności funkcjonalnej organizacji, w tym zapewnienie dostępu do sprzętu biurowego (komputer, drukarka, ksero) i zapewnienie miejsca do przechowywania dokumentów;
 3. wspieranie procesu inkubowania organizacji, w tym tworzenie miejsc do ich rejestracji i funkcjonowania;
 4. wspieranie działań rozwijających przedsiębiorczość społeczną;
 5. udzielanie informacji oraz pomocy przy wypełnianiu dokumentów dotyczących realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe;
 6. pomocy przy prowadzeniu księgowości związanej działalnością organizacji;
 7. organizowanie szkoleń podnoszących kompetencje członków organizacji pozarządowych;
 8. podejmowanie działań fundraisingowych zmierzających do pozyskiwania dodatkowych środków na realizację zadań z zakresu zadań własnych Gminy Gniew;
 9. udostępnianie lokalu na spotkania organizacji;
 10. obsługa Gniewskiej Rady Organizacji Pozarządowych;
 11. organizację Forum Organizacji Pozarządowych Gminy Gniew.

4. Siedziba i wyposażenie Centrum

Siedziba Centrum znajduje się na Placu Grunwaldzkim 45 w Pracowni Orange w Gniewie i jest czynna od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9.00 do 17:00 oraz w piątki w godzinach od 8.00 do 16.00. Z pracowni mogą korzystać lokalne organizacje pozarządowe przy organizacji spotkań, warsztatów, zajęć. Miejsce to może być udostępniane również w innych godzinach zgodnie z potrzebami organizacji. W Centrum dostępne są komputery wraz z specjalistycznym programem księgowym, za pomocą którego prowadzone jest Biuro Rachunkowe dla organizacji pozarządowych z Gminy Gniew.

Kontakt do Gniewskiego Centrum Organizacji Pozarządowych

Pracownia Orange w Gniewie
pl. Grunwaldzki 45, 83-140 Gniew
tel. +48 58 562 32 71
e-mail: cop@gniew.info.pl

Data publikacji: 2017-02-10 09:39

Dofinansowanie

 • MAC

Strona sfinansowana została ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach konkursu na budowę strony internetowej oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2015-12-14 12:15

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Fotokod - wizytówka Urzędu Miasta i Gminy Gniew

Urząd Miasta i Gminy Gniew
Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
pon., wt., czw. 7.30-15.30
śr. 7.30-17.00
pt. 7.30-14.00
tel. 58 530 79 19;
fax 58 530 79 40
e-mail: sekretariat@gniew.pl
DANE DO FAKTURY
Gmina Gniew
NIP 593 10 05 516
REGON 191675296

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /34gu04waml/skrytka

Referaty UMiG Gniew

Informator teleadresowy

Data publikacji: 2015-09-03 15:11

SOZP

Projekty finansowane z Unii Europejskiej

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.