Miasto i Gmina Gniew

Treść strony

Dbajmy o czystość

Szanowni Mieszkańcy, Właściciele i Zarządcy nieruchomości, w trosce o porządek, czystość i estetyczny wygląd naszej gminy, zwracamy się z prośbą o utrzymanie porządku na posesjach i wokół nich. Postarajmy się wspólnie, aby nasza gmina była piękniejsza.

Obowiązek utrzymania czystości i porządku na posesjach i wokół nich wynika z art. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.). Zgodnie z nią właściciele posesji zobowiązani są między innymi do:

  • Przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych
  • Zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych
  • Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń (np. roślinności) z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Uchylanie się od nałożonego ustawą obowiązku skutkować może wykonaniem prac porządkowych przez odpowiednie służby a kosztami wykonania ww. prac obciążeni zostaną właściciele nieruchomości.

Data publikacji: 2016-05-18 09:59

« wstecz

Dofinansowanie

  • MAC

Strona sfinansowana została ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach konkursu na budowę strony internetowej oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2015-12-14 12:15

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Fotokod - wizytówka Urzędu Miasta i Gminy Gniew

Urząd Miasta i Gminy Gniew
Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
pon., wt., czw. 7.30-15.30
śr. 7.30-17.00
pt. 7.30-14.00
tel. 58 530 79 19;
fax 58 530 79 40
e-mail: sekretariat@gniew.pl
DANE DO FAKTURY
Gmina Gniew
NIP 593 10 05 516
REGON 191675296

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /34gu04waml/skrytka

Referaty UMiG Gniew

Informator teleadresowy

Data publikacji: 2015-09-03 15:11

SOZP

Projekty finansowane z Unii Europejskiej

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.