Miasto i Gmina Gniew

Treść strony

Aktywizacja osób bezrobotnych - nowy projekt Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie

Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie w 2016 r. realizuje współfinansowany przez Unię Europejską projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tczewskim (II)”, skierowany do osób bezrobotnych z powiatu tczewskiego, którego celem jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie tczewskim.

Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do 145 (99K,46M) uczestników w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tczewie, jako osoby bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby NEET przyjętą w POWER 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.

Kwota dofinansowania (100%) 2016 r.: 1.706.179,40 zł.

W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia:

  • staże  - 85 osób (75K,10M),
  • szkolenia  - 40 osób (20K,20M),
  • środki na podjęcie działalności gospodarczej - 40 osób (20K,20M),
  • bony szkoleniowe – 20 osób (4K,16M).

Projekt zakłada kompleksowe wsparcie dla wszystkich uczestników projektu w postaci ustalenia profilu pomocy oraz przygotowania lub zaktualizowania IPD i w konsekwencji realizacji pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego oraz objęcie danego uczestnika w zależności od potrzeb odpowiednimi działaniami w ramach projektu.

W szczególności grupę docelową stanowią:

  • osoby niepełnosprawne w proporcji takiej samej, jak proporcja osób niepełnosprawnych w wieku 18-29 lat kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu (należących do I lub II profilu pomocy) i zarejestrowanych w rejestrze PUP w Tczewie w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat - 2,48% (wg stanu na 30.11.2015 r.) w liczbie 4 osób (2K,2M);
  • osoby długotrwale bezrobotne w proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja osób długotrwale bezrobotnych w wieku 18-29 lat kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu (należących do I lub II profilu pomocy) i zarejestrowanych w rejestrze PUP w Tczewie w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat – 20,34% (wg stanu na 30.11.2015 r.) w liczbie 30 osób (17K, 13M);
  • także osoby w wieku 18-29 lat o niskich kwalifikacjach zawodowych w liczbie co najmniej 37 osób (21K,16M). 

Przewiduje się również, że 105 (69K,36M) osób podejmie zatrudnienie do upływu 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie (wliczając w to samozatrudnienie w ramach projektu).

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Data publikacji: 2016-05-30 14:39

« wstecz

Dofinansowanie

  • MAC

Strona sfinansowana została ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach konkursu na budowę strony internetowej oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2015-12-14 12:15

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Fotokod - wizytówka Urzędu Miasta i Gminy Gniew

Urząd Miasta i Gminy Gniew
Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
pon., wt., czw. 7.30-15.30
śr. 7.30-17.00
pt. 7.30-14.00
tel. 58 530 79 19;
fax 58 530 79 40
e-mail: sekretariat@gniew.pl
DANE DO FAKTURY
Gmina Gniew
NIP 593 10 05 516
REGON 191675296

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /34gu04waml/skrytka

Referaty UMiG Gniew

Informator teleadresowy

Data publikacji: 2015-09-03 15:11

SOZP

Projekty finansowane z Unii Europejskiej

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.