Miasto i Gmina Gniew

Treść strony

Nabór wniosków o przyznanie Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego

Rozpoczął się nabór Wniosków o przyznanie Stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego na rok szkolny 2016/2017 w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego. Sprawdź czy i jak możesz je otrzymać.

Warunkiem ubiegania się o Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego jest złożenie wniosku  przez wnioskodawcę, tj. dyrektora lub zastępcę dyrektora szkoły ucznia.

Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełni łącznie następujące warunki:

  • jest mieszkańcem województwa pomorskiego;
  • w roku szkolnym 2016/2017 będzie kontynuował naukę w gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej;
  • w roku szkolnym 2015/2016: uzyskał średnią ocen ze wszystkich przedmiotów (określoną na podstawie świadectwa ukończenia danej klasy, zgodnie z § 26 pkt 10 regulaminu): w VI klasie szkoły podstawowej – co najmniej 5,6, w gimnazjum – co najmniej 5,2, w szkole ponadgimnazjalnej – co najmniej 5,0;
  • uzyskał średnią ocen 6,0 z dwóch przedmiotów wybranych spośród przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości;
  • uzyskał minimum 60 % wartości maksymalnej wyniku sprawdzianu w klasie VI szkoły podstawowej lub wyniku egzaminu gimnazjalnego (w zależności od ostatniego zakończonego etapu edukacyjnego ucznia).

Prosimy o zapoznanie się z załączonym Regulaminem udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego – Dział II, Rozdział II – Przedsięwzięcie pomocowe „Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego i Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach pomocy stypendialnej  realizowanej poprzez projekty pozakonkursowe" współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020, Poddziałanie 3.2.2.

Więcej na stronie: http://des.pomorskie.eu/stypendia

Data publikacji: 2016-06-20 09:14

« wstecz

Dofinansowanie

  • MAC

Strona sfinansowana została ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach konkursu na budowę strony internetowej oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2015-12-14 12:15

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Fotokod - wizytówka Urzędu Miasta i Gminy Gniew

Urząd Miasta i Gminy Gniew
Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
pon., wt., czw. 7.30-15.30
śr. 7.30-17.00
pt. 7.30-14.00
tel. 58 530 79 19;
fax 58 530 79 40
e-mail: sekretariat@gniew.pl
DANE DO FAKTURY
Gmina Gniew
NIP 593 10 05 516
REGON 191675296

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /34gu04waml/skrytka

Referaty UMiG Gniew

Informator teleadresowy

Data publikacji: 2015-09-03 15:11

SOZP

Projekty finansowane z Unii Europejskiej

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.