Miasto i Gmina Gniew

Treść strony

Praca w GOS

Przedstawiamy Państwu ogłoszenie o naborze do pracy a stanowisku Animatora Sportu i Rekreacji w Gminnym Ośrodku Sportu w Gniewie. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

Forma i okres zatrudnienia – umowa o pracę na okres próbny od 01.09.2016 – 30.11.2016 w wymiarze ½ etatu.

Praca wg indywidualnego rozkładu czasu pracy (w dni robocze oraz weekendy - według ustalonego harmonogramu).

 

I. Wymagania niezbędne dla osób ubiegających się o stanowisko Animatora Sportu
i Rekreacji:

1) Ukończony 18 rok życia.

2) Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

3) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.

4) Posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. m.in. instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, instruktorzy sportu (ew. instruktor rekreacji ruchowej), organizatorzy zajęć i ew. zawodów, posiadający stosowne uprawnienia, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa).

 

II. Wymagania dodatkowe:

1) Doświadczenie w pracy z dziećmi lub młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera sportu, instruktora sportu i rekreacji.

2) Przygotowanie pedagogiczne.

3) Dokładność w wykonywaniu zadań, kultura osobista, systematyczność, obowiązkowość, punktualność i dyspozycyjność.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

organizowanie, prowadzenie i popularyzacja zajęć sportowych i rekreacyjnych (w tym imprez, turniejów itp.),
działania profilaktyczne mające na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym jak również ujemnym skutkom niedostatecznej aktywności fizycznej,
włączenie innych instytucji i organizacji działających w środowisku do wspomagania merytorycznego realizowanych zadań na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych jednostki,
koordynacja działań w zakresie ustawy o sporcie i ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
współpraca ze szkołami i organizacjami sportowymi w celu popularyzacji aktywności fizycznej,
organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu oraz aktywnej postawy obywatelskiej,
angażowanie się w organizację turniejów i akcji społecznych inicjowanych
lub objętych patronatem przez Burmistrza Miasta i Gminy Gniew oraz Ministra Sportu
i Turystyki itp.,
dbanie o bezpieczeństwo w czasie zajęć oraz nadzór nad przestrzeganiem regulaminu obiektu,
nadzór na realizacją harmonogramu korzystania z boisk, hali itp.,
prowadzenie „Kalendarza Imprez” oraz koordynacja działań z zakresu sportu szkolnego,
dbanie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia oraz dbanie o porządek na obiekcie i wokół niego,
doskonalenie umiejętności poprzez uczestnictwo w różnych formach szkoleniowych,
prowadzenie wymaganej dokumentacji.

 

Sposób i termin składania ofert:

1) Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do 26 sierpnia 2016 roku (piątek) do godziny 14.00 w Dziale Finansowym Gminnego Ośrodka Sportu w Gniewie
(DF GOS w Gniewie), ul. Kusocińskiego 10 z dopiskiem „Animator Sportu i Rekreacji.”

2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3) Dokumentów nie odsyłamy.

4) Informacji o naborze udziela Dyrektor GOS w Gniewie Pan Maciej Mosiński pod numerem telefonu 728 309 401.

5) W terminie 29/30-08-2016 r. wszyscy kandydaci zostaną zaproszeni telefonicznie
na rozmowę kwalifikacyjną, a ostateczne rozstrzygnięcie naboru nastąpi w dniu 31-08-2016 r.

Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny

2. Życiorys (CV)

3. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i posiadanie uprawnień trenerskich lub instruktorskich

4. Kserokopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe w zakresie organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych, listy referencyjne (jeśli dotyczy)

5. Kserokopie dokumentów poświadczających dodatkowe kwalifikacje (jeśli dotyczy)

 

Data publikacji: 2016-08-17 14:33

Dofinansowanie

  • MAC

Strona sfinansowana została ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach konkursu na budowę strony internetowej oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2015-12-14 12:15

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Fotokod - wizytówka Urzędu Miasta i Gminy Gniew

Urząd Miasta i Gminy Gniew
Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
pon., wt., czw. 7.30-15.30
śr. 7.30-17.00
pt. 7.30-14.00
tel. 58 530 79 19;
fax 58 530 79 40
e-mail: sekretariat@gniew.pl
DANE DO FAKTURY
Gmina Gniew
NIP 593 10 05 516
REGON 191675296

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /34gu04waml/skrytka

Referaty UMiG Gniew

Informator teleadresowy

Data publikacji: 2015-09-03 15:11

SOZP

Projekty finansowane z Unii Europejskiej

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.