Miasto i Gmina Gniew

Treść strony

Uzyskaj wsparcie

Informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie podpisał umowę o dofinansowanie projektu„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w powiecie tczewskim II”. Zobacz jakie wsparcie możesz uzyskać.

Wsparcie w ramach projektu jest adresowane do 228 (126K, 102M) osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Tczewie, dla których został ustalony profil pomocy I lub II, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), należących co najmniej do jednej z następujących grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach z obszaru powiatu tczewskiego.

Celem projektu jest zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia 228 (126K,102M) osób bezrobotnych z grupy docelowej.

Cele szczegółowe są następujące:

  • aktywizacja zawodowa rozumiana jako doprowadzenie do trwałego, tj. trwającego co najmniej        3 miesiące zatrudnienia, co najmniej: 33% uczestników w wieku 50 lat i więcej; 39% kobiet; 33% osób z niepełnosprawnościami; 30% osób długotrwale bezrobotnych; 38% uczestników o niskich kwalifikacjach (dotyczy uczestników, którzy zakończyli udział w projekcie /nie wliczając uczestników, którzy podjęli samozatrudnienie dzięki wypłaconym w projekcie środkom na podjęcie działalności gospodarczej/);
  • poprawa zdolności do zatrudnienia uczestników projektu.

W ramach projektu przewidziano do realizacji następujące działania:

  • diagnoza uczestników projektu (IPD) dla 228 (126K, 102M) osób;
  • przeprowadzenie szkoleń zawodowych (w tym indywidualnych) oraz w zakresie przedsiębiorczości dla 143 osób (65K, 78M) /szkolenia zawodowe – 93 osoby (45K, 48M); szkolenia w zakresie przedsiębiorczości– 50 osób (20K, 30M)/;
  • organizacja staży dla 65 osób (55K, 10M);
  • działania związane z przyznawaniem jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 50 osób (20K, 30M) /po szkoleniu z zakresu przedsiębiorczości/;
  • działania związane z zatrudnianiem uczestników w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla 20 osób (6K, 14M).

Wszyscy uczestnicy zostaną objęci  pośrednictwem pracy lub poradnictwem zawodowym.

Głównym efektem projektu będzie podjęcie i utrzymanie przez uczestników zatrudnienia przez co najmniej 3 miesiące. Projekt zakłada osiągnięcie wskaźników efektywności zatrudnieniowej dla uczestników projektu, którzy zakończyli udział w projekcie (nie wliczając osób, które podejmą samozatrudnienie w projekcie) na poziomach wskazanych w celach szczegółowych.

Wartość projektu: 2.331.840,50zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 85% wartości projektu (1.982.064,43zł)

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 5 Zatrudnienie, Działania 5.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – projekty Powiatowych Urzędów Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Data publikacji: 2016-09-01 15:23

« wstecz

Dofinansowanie

  • MAC

Strona sfinansowana została ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach konkursu na budowę strony internetowej oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2015-12-14 12:15

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Fotokod - wizytówka Urzędu Miasta i Gminy Gniew

Urząd Miasta i Gminy Gniew
Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
pon., wt., czw. 7.30-15.30
śr. 7.30-17.00
pt. 7.30-14.00
tel. 58 530 79 19;
fax 58 530 79 40
e-mail: sekretariat@gniew.pl
DANE DO FAKTURY
Gmina Gniew
NIP 593 10 05 516
REGON 191675296

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /34gu04waml/skrytka

Referaty UMiG Gniew

Informator teleadresowy

Data publikacji: 2015-09-03 15:11

SOZP

Projekty finansowane z Unii Europejskiej

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.