Miasto i Gmina Gniew

Treść strony

Zapraszamy do udziału w pracach komisji konkursowej ds. oceny wniosków w ramach inicjatywy lokalnej

W związku z trwającym do dzisiaj (30 września) naborem wniosków na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej zapraszamy zainteresowane organizacje pozarządowe lub grupy nieformalne do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej, która oceni złożone wnioski.

Zgodnie z uchwałą nr XLI/266/13 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 30 grudnia 2013 r. Komisja zostanie powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Gniew zarządzeniem. W jej skład wejdą przedstawiciele poszczególnych komórek i jednostek organizacyjnych Urzędu (w zależności od rodzaju złożonych wniosków) oraz przedstawiciel organizacji pozarządowej lub grupy nieformalnej. Do zadań komisji należeć będzie przede wszystkim: analiza wniosku pod względem technicznej wykonalności wnioskowanej inicjatywy lokalnej, weryfikacja szacunkowego kosztorysu i harmonogramu jej realizacji, merytoryczna ocena wniosku, wyznaczenie komórki lub jednostki organizacyjnej Urzędu, która zajmie się realizacją wniosku oraz przekazanie wniosków Burmistrzowi wraz z rekomendacją, co do ich rozpatrzenia.

Jednocześnie przypominamy, iż członkiem komisji nie może zostać przedstawiciel organizacji lub grupy nieformalnej ubiegającej się o środki na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.

Kandydatury należy zgłaszać osobiście w biurze Referatu Promocji i Informacji (plac Grunwaldzki 16/17), telefonicznie pod numerem telefonu 58 535 40 21 lub na adres mailowy rpi-kierownik@gniew.pl. Przy zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko oraz nazwę organizacji lub grupy nieformalnej, której jest się przedstawicielem.

Na zgłoszenia czekamy do 5 października.

Data publikacji: 2016-09-30 11:10

« wstecz

Dofinansowanie

  • MAC

Strona sfinansowana została ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach konkursu na budowę strony internetowej oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2015-12-14 12:15

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Fotokod - wizytówka Urzędu Miasta i Gminy Gniew

Urząd Miasta i Gminy Gniew
Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
pon., wt., czw. 7.30-15.30
śr. 7.30-17.00
pt. 7.30-14.00
tel. 58 530 79 19;
fax 58 530 79 40
e-mail: sekretariat@gniew.pl
DANE DO FAKTURY
Gmina Gniew
NIP 593 10 05 516
REGON 191675296

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /34gu04waml/skrytka

Referaty UMiG Gniew

Informator teleadresowy

Data publikacji: 2015-09-03 15:11

SOZP

Projekty finansowane z Unii Europejskiej

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.