Miasto i Gmina Gniew

Treść strony

Sesja Rady Miejskiej

XXVI Sesja Rady Miejskiej w Gniewie VII kadencji odbędzie się 29 listopada 2016 r. (wtorek) o godz. 11:00 w Świetlicy OSP w Gniewie przy ul. Kościuszki 6.

W porządku obrad m. in:

1. Realizacja inwestycji na terenie Gminy. Potrzeby i zamierzenia. Założenia do budżetu gminy na 2017 r. w tym:

- przedstawienie programu funkcjonalno-użytkowego gospodarki ściekowej dla gminy Gniew

- prezentacja programu wspierania społecznego budownictwa czynszowego ze środków BGK.

Podjęcie uchwał: w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Gniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017r., w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Gniew na 2017 rok, w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/114/15 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu gminy Gniew na rok 2016. , w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/113/15 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 30 grudnia 2015 r., w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Gniew na rok 2016 i lata następne, w sprawie zatwierdzenia i udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu konkursowego pod nazwą „ Mistrz przedszkolak” realizowanego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Oś priorytetowa 03 Edukacja, działanie 03,01 edukacja przedszkolna, w sprawie zwolnienia z podatku od środków transportowych, w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych.

Szczegółowy program obrad:

1. Sprawy organizacyjne
- Otwarcie sesji
- Stwierdzenie ważności obrad
- Przyjęcie porządku obrad
- Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miejskiej w Gniewie

2. Realizacja inwestycji na terenie Gminy. Potrzeby i zamierzenia. Założenia do budżetu gminy na 2017 r. w tym:
- przedstawienie programu funkcjonalno -użytkowego gospodarki ściekowej dla gminy Gniew.
- prezentacja programu wspierania społecznego budownictwa czynszowego ze środków BGK.

3. Przyjęcie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r. i podjęcie uchwały Druk Nr B/224/16 w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Gniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.

4. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r. i podjęcie uchwały Druk Nr B/225/16 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Gniew na 2017 rok.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) Druk Nr B/219/16
w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/114/15 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu gminy Gniew na rok 2016.
b) Druk Nr B/220/16 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/113/15 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej gminy Gniew na rok 2016 i lata następne.
c) Druk Nr B/221/16 w sprawie zatwierdzenia i udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu konkursowego pod nazwą
„ Mistrz przedszkolak” realizowanego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego, Oś piorytetowa03 Edukacja, działanie 03,01 edukacja przedszkolna.
d) Druk Nr B/222/16 w sprawie zwolnienia z podatku od środków transportowych.
e) Druk Nr B/222/16 w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych.
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania
uchwał Rady
7. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
8. Informacja Przewodniczącej Rady o złożonych interpelacjach, uzyskanych odpowiedziach na
interpelacje.
9. Interpelacje i zapytania radnych
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Ustalenie terminu następnej sesji.
12. Zakończenie sesji.


Przewodnicząca Rady Miejskiej w Gniewie
Walentyna Czapska

Data publikacji: 2016-11-22 11:19

« wstecz

Dofinansowanie

  • MAC

Strona sfinansowana została ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach konkursu na budowę strony internetowej oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2015-12-14 12:15

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Fotokod - wizytówka Urzędu Miasta i Gminy Gniew

Urząd Miasta i Gminy Gniew
Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
pon., wt., czw. 7.30-15.30
śr. 7.30-17.00
pt. 7.30-14.00
tel. 58 530 79 19;
fax 58 530 79 40
e-mail: sekretariat@gniew.pl
DANE DO FAKTURY
Gmina Gniew
NIP 593 10 05 516
REGON 191675296

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /34gu04waml/skrytka

Referaty UMiG Gniew

Informator teleadresowy

Data publikacji: 2015-09-03 15:11

SOZP

Projekty finansowane z Unii Europejskiej

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.