Miasto i Gmina Gniew

Treść strony

Informacja

Gmina Gniew zakończyła realizację zadania pt. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gniew - edycja 2016”. Projekt, będący kontynuacją wieloletniego programu usuwania wyrobów azbestowych, polegał na udzieleniu dotacji osobom prywatnym, które usunęły wyroby zawierające azbest z obiektów budowlanych. Realizacja zadania była możliwa, dzięki dotacji udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW) w wysokości 35% kosztów kwalifikowanych i w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych pn.: „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) - Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

Umowa o udzieleniu dotacji, zawarta w dniu 16 września 2016 r. między Gminą Gniew, a WFOŚiGW w Gdańsku zakłada, że po wykonaniu Zadania oraz spełnieniu warunków określonych przez Fundusz, Gmina otrzyma dotację ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW oraz środków własnych WFOŚiGW w Gdańsku, w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych Zadania.

Do projektu przystąpiło 18 beneficjentów, 8 z nich zrealizowało i rozliczyło zadanie, tj. w prawidłowy sposób usunęło pokrycia azbestowe z dachów budynków położonych na terenie gminy Gniew. Wszystkie prace związane z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest zostały przeprowadzone zgodnie z wymogami ochrony środowiska i przepisami BHP.

W wyniku realizacji zadania usunięto blisko 1 348,30 m2 eternitu z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych, w wyniku czego powstało i przekazanych zostało do unieszkodliwienia około 19,27 Mg odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Całkowity koszt Zadania wyniósł 13.276,44 zł brutto, z czego gmina wypłaci właścicielom nieruchomości dotację w wysokości 100% wskazanej kwoty. Obecnie Gmina przedłożyła do Funduszu dokumentację stanowiącą rozliczenie umowy. Po rozliczeniu całości Zadania, WFOŚiGW w Gdańsku udzieli Gminie dotację w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych tj. kwotę 11.284,00 zł brutto. Środki pochodzić będą z NFOŚiGW (50%) oraz WFOŚiGW w Gdańsku (35%).

Data publikacji: 2016-11-28 14:08
  • -

« wstecz

Dofinansowanie

  • MAC

Strona sfinansowana została ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach konkursu na budowę strony internetowej oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2015-12-14 12:15

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Fotokod - wizytówka Urzędu Miasta i Gminy Gniew

Urząd Miasta i Gminy Gniew
Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
pon., wt., czw. 7.30-15.30
śr. 7.30-17.00
pt. 7.30-14.00
tel. 58 530 79 19;
fax 58 530 79 40
e-mail: sekretariat@gniew.pl
DANE DO FAKTURY
Gmina Gniew
NIP 593 10 05 516
REGON 191675296

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /34gu04waml/skrytka

Referaty UMiG Gniew

Informator teleadresowy

Data publikacji: 2015-09-03 15:11

SOZP

Projekty finansowane z Unii Europejskiej

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.