Miasto i Gmina Gniew

Treść strony

Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w partnerstwie z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gdańsku przystąpili do projektu unijnego, którego głównym celem jest zapewnienie ochrony bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza. Zapoznaj się ze strategią działań gwarantujących osiągnięcie celu głównego.

Cele szczegółowe (gwarantujące osiągnięcie celu głównego):

 • wypełnienie działań ochronnych wynikających z planów ochrony i zadań ochronnych wyznaczonych przepisami prawa dla rezerwatów;
 • stworzenie odpowiednich warunków technicznych i środowiskowych (związanych z ich bezpośrednim otoczeniem) dla zachowania objętych projektem populacji i ekosystemów, a więc dla zachowania bioróżnorodności rezerwatów objętych projektem;
 • zapewnienie właściwej relacji człowiek-środowisko w lokalizacjach objętych projektem;
 • skierowanie zwiększonych zasobów finansowych na realizacje zadań z zakresu zapewnienia bioróżnorodności.
 • Cele operacyjne (wytyczne dla działań niezbędnych do osiągnięcia rezultatów projektu):
 • stworzenie bądź przywrócenie do funkcji infrastruktury ochronnej;
 • stworzenie bądź przywrócenie do funkcji infrastruktury regulującej stosunki wodne;
 • zmniejszenie antropopresji;
 • właściwe dla danych gatunków/ekosystemów działania z zakresu ochrony czynnej;
 • stworzenie w rezerwatach warunków umożliwiających realizację ochrony czynnej;
 • stworzenie infrastruktury zapewniającej ukierunkowanie ruchu turystycznego;
 • stworzenie infrastruktury edukacyjnej i turystycznej zapewniającej prawidłowość procesu obcowania z przyrodą (bezszkodowej dla tej ostatniej) oraz budującej postawy proekologiczne;
 • zapewnienie właściwej komunikacji z interesariuszami projektu (szczególnie mieszkańcami i turystami) w zakresie działań projektowych (społeczna odpowiedzialność projektu);
 • zapewnienie danych dla określania kierunków dalszej ochrony w drodze oceny sytuacji gatunków/ekosystemów w trakcie projektu;
 • monitoring w rezerwatach, gdzie jest to wymagane;
 • właściwe zarządzanie finansowe projektem w czasie.

Cele pośrednie (oddziaływania projektu):

 • wpływ na potencjał do wzrostu liczby turystów nastawionych na kontakt z przyrodą;
 • wpływ na wzrost potencjału generowania przychodów z turystyki w miejscowościach objętych projektem.
 • podniesienie świadomości środowiskowej i postaw proeokologicznych społeczeństwa w zakresie obcowania z naturą oraz konieczności powadzenia działań ochronnych.
 • Planowane efekty:
 • Wśród zasadniczych wskaźników projektu wymienić można: wsparcie 18 form ochrony przyrody, odnowienie 7,1 km szlaków turystycznych oraz przeprowadzenie kampania informacyjno-edukacyjnej, związanej z edukacją ekologiczną.

Dla Gminy Gniew:

Wśród 18 wybranych rezerwatów przyrody woj. pomorskiego wytypowano Rezerwat przyrody OPALENIE. Jest to największe w Polsce stanowisko groszka wielkoprzylistkowego (roślina ksertermiczna). Populacja liczy około 384 szt. tego gatunku. Od 2008 r. prowadzona jest metaplantacja. Najwięcej osobników występuje w poboczu pasa drogowego ze względu na największe nasłonecznienie. Przesadzenia w poprzednich latach nie przyniosły do końca oczekiwanych efektów z powodu zbyt dużego zacienienia. W 2015 r. zostały usunięte drzewa i przygotowana gleba (wapnowana) do kolejnych nasadzeń. W 2017 r. planuje się kolejne przesadzanie. Działania potrwają do 2020 r.

Umowa nr: RPPM.11.04.00-22-0012/15-00
RPO WP 2014-2020
Oś priorytetowa 11 Środowisko
Działanie 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej
Współfinansowanie z EFRR
Wartość projektu: 2 830 973,41 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 875 666,39 PLN

Data publikacji: 2016-12-16 11:49

« wstecz

Dofinansowanie

 • MAC

Strona sfinansowana została ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach konkursu na budowę strony internetowej oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2015-12-14 12:15

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Fotokod - wizytówka Urzędu Miasta i Gminy Gniew

Urząd Miasta i Gminy Gniew
Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
pon., wt., czw. 7.30-15.30
śr. 7.30-17.00
pt. 7.30-14.00
tel. 58 530 79 19;
fax 58 530 79 40
e-mail: sekretariat@gniew.pl
DANE DO FAKTURY
Gmina Gniew
NIP 593 10 05 516
REGON 191675296

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /34gu04waml/skrytka

Referaty UMiG Gniew

Informator teleadresowy

Data publikacji: 2015-09-03 15:11

SOZP

Projekty finansowane z Unii Europejskiej

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.