Miasto i Gmina Gniew

Treść strony

Nieodpłatna pomoc prawna w 2017 r.

Przedstawiamy Państwu warunki jakie spełnić trzeba żeby móc skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz wymieniamy miejsca gdzie jest ona udzielana. Od stycznia 2017 punkt w Gniewie zlokalizowany będzie w budynku Gminnego Ośrodka Sportu przy ul. Kusocińskiego 10.

1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia

Należy przedłożyć oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia
5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863)

Należy przedłożyć ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia
5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r.
o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693)

Należy przedłożyć zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r.
o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych
i okresu powojennego

4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego,
o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203)

Należy przedłożyć ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o którym mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa

5) która nie ukończyła 26 lat,

Należy przedłożyć dokument stwierdzający tożsamość

6) która ukończyła 65 lat,

Należy przedłożyć dokument stwierdzający tożsamość

7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Należy złożyć oświadczenie, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności tj. wystąpiła klęska żywiołowa, katastrofa naturalna lub awaria techniczna w wyniku której osoba znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W TCZEWIE

Nieodpłatnych porad prawnych udzielać będzie radca prawny Jan Pettke.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Tczewie zlokalizowany jest w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2 w pokoju nr 011 (parter budynku).

Godziny przyjmowania osób uprawnionych w punkcie:

Poniedziałek od 13.00 do 17.00

Wtorek od 13.00 do 17.00

Środa od 13.00 do 17.00

Czwartek od 7.30 do 11.30

Piątek od 7.30 do 11.30

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W PELPLINIE

Nieodpłatnych porad prawnych udzielać będzie adwokat Łukasz Czukiewicz.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Pelplinie zlokalizowany jest
w pomieszczeniu nr 11 w budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania nr 1
w Pelplinie przy ul. Sambora 5a.

Godziny przyjmowania osób uprawnionych w punkcie:

Poniedziałek od 10.00 do 14.00

Wtorek od 10.00 do 14.00

Środa od 14.00 do 18.00

Czwartek od 14.00 do 18.00

Piątek od 10.00 do 14.00

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ PROWADZONE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W TCZEWIE

Punkt w Tczewie zlokalizowany jest w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Tczewie przy ul. Piaskowej 2 w pokoju nr 011 (parter budynku).

Godziny przyjmowania osób uprawnionych w punkcie:

Poniedziałek od 7.30 do 11.30

Wtorek od 7.30 do 11.30

Środa od 7.30 do 11.30

Czwartek od 13.00 do 17.00

Piątek od 13.00 do 17.00

Punkt prowadzony jest przez organizację pozarządową, tj. Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno - Prawne INTERIOS z siedzibą w Gdyni przy ul. Śląskiej 53A lok. 406, KRS 0000482895.

Nieodpłatnej pomocy prawnej będą udzielać radcy prawni:

w poniedziałki – Agata Szyszkowska

we wtorki – Izabela Duczyńska

w środy oraz w czwartki – Bogumił Maśkiewicz

w piątki – Piotr Pawłowski.

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W GNIEWIE

Punkt w Gniewie zlokalizowany jest w budynku Gminnego Ośrodka Sportu w Gniewie, ul. Kusocińskiego 10 (pomieszczenie nr 39 na parterze budynku).

Godziny przyjmowania osób uprawnionych w punkcie:

Poniedziałek od 8.00 do 12.00

Wtorek od 8.00 do 12.00

Środa od 13.00 do 17.00

Czwartek od 8.00 do 12.00

Piątek od 8.00 do 12.00

Punkt prowadzony jest przez organizację pozarządową, tj. Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno - Prawne INTERIOS z siedzibą w Gdyni przy ul. Śląskiej 53A lok. 406, KRS 0000482895.

Nieodpłatnej pomocy prawnej będą udzielać radcy prawni:

w poniedziałki – Bogumił Maśkiewicz

we wtorki – Paweł Świerczewski

w środy oraz w czwartki – Piotr Pawłowski

w piątki – Aleksandra Sikorska

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W SUBKOWACH

Punkt w Subkowach zlokalizowany jest w pomieszczeniu biurowym nr 1 na parterze budynku Urzędu Gminy w Subkowach przy ul. Wybickiego 19a

Godziny przyjmowania osób uprawnionych w punkcie:

Poniedziałek od 9.00 do 13.00

Wtorek od 12.00 do 16.00

Środa od 9.00 do 13.00

Czwartek od 9.00 do 13.00

Piątek od 9.00 do 13.00

Punkt prowadzony jest przez organizację pozarządową, tj. Zaborskie Towarzystwo Naukowe z siedzibą w miejscowości Brusy przy ul. Dworcowej 18, KRS 0000291352.

Nieodpłatnej pomocy prawnej będą udzielać:

w poniedziałki oraz w środy - adwokat Łukasz Kret,

we wtorki - radca prawny Bogumił Maśkiewicz,

w czwartki oraz w piątki - radca prawny Roman Małecki.

 

Data publikacji: 2016-12-22 08:36

« wstecz

Dofinansowanie

  • MAC

Strona sfinansowana została ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach konkursu na budowę strony internetowej oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2015-12-14 12:15

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Fotokod - wizytówka Urzędu Miasta i Gminy Gniew

Urząd Miasta i Gminy Gniew
Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
pon., wt., czw. 7.30-15.30
śr. 7.30-17.00
pt. 7.30-14.00
tel. 58 530 79 19;
fax 58 530 79 40
e-mail: sekretariat@gniew.pl
DANE DO FAKTURY
Gmina Gniew
NIP 593 10 05 516
REGON 191675296

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /34gu04waml/skrytka

Referaty UMiG Gniew

Informator teleadresowy

Data publikacji: 2015-09-03 15:11

SOZP

Projekty finansowane z Unii Europejskiej

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.