Miasto i Gmina Gniew

Treść strony

Gniewska Rada Sportu

Po trzech latach starań, 16 października 2015 r. powstała Gniewska Rada Sportu - organ opiniodawczy Burmistrza Miasta i Gminy Gniew

Rada jest organem opiniodawczym i doradczym Burmistrza Miasta i Gminy Gniew w zakresie kultury fizycznej.

Do zadań Rady należy:
1) opiniowanie:
a) strategii rozwoju Gminy Gniew w zakresie kultury fizycznej,
b) projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej,
c) projektów uchwał dotyczących rozwoju kultury fizycznej,
d) programów rozwoju bazy sportowej na danym terenie, w tym w szczególności miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym terenów wykorzystywanych na cele kultury
fizycznej,
e) projektów uchwał, o których mowa w art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
2) propagowanie przedsięwzięć sportowo - rekreacyjnych.

Rada składa się z ośmiu członków powoływanych przez Burmistrza według następujących zasad:
1) czterech członków powołanych spośród kandydatów zgłoszonych przez statutowe organy organizacji
sportowych (klubów, stowarzyszeń, związków) działających na terenie Gminy Gniew, nie więcej niż
1 kandydat z jednej organizacji, wskazany przez organizacje,
2) jeden członek, przedstawiciel Gminnego Ośrodka Sportu, wskazany przez dyrektora ośrodka,
3) jeden przedstawiciel Rady Miejskiej w Gniewie zajmujący się sprawami kultury fizycznej, wskazany przez
Przewodniczącego Rady Miejskiej,
4) jeden przedstawiciel Szkolnego Związku Sportowego, wskazany przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu,
5) jeden przedstawiciel Gminnej Rady Organizacji Pozarządowych, wskazany przez Gminną Radę Organizacji
Pozarządowych.

W skład pierwszej Gniewskiej Rady Sportu weszli:
1) Maciej Mosiński, Gminny Ośrodek Sportu w Gniewie
2) Damian Szmyt, Rada Miejska w Gniewie
3) Tomasz Ostrowski, Szkolny Związek Sportowy (Przewodniczący)
4) Rafał Kwiatkowski, Gniewska Rada Organizacji Pozarządowych (Sekretarz)
5) Sławomir Kensicki, Klub Sportowy Sobieski
6) Kazimierz Marut, Uczniowski Klub Sportowy Karate Tradycyjnego (Z-ca Przewodniczacego)
7) Bartosz Zabrocki, Uczniowski Klub Sportowy "Olimpia"
8) Adam Alaburda, Klub Piłkarski "Weber"

Dofinansowanie

  • MAC

Strona sfinansowana została ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach konkursu na budowę strony internetowej oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2015-12-14 12:15

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Fotokod - wizytówka Urzędu Miasta i Gminy Gniew

Urząd Miasta i Gminy Gniew
Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
pon., wt., czw. 7.30-15.30
śr. 7.30-17.00
pt. 7.30-14.00
tel. 58 530 79 19;
fax 58 530 79 40
e-mail: sekretariat@gniew.pl
DANE DO FAKTURY
Gmina Gniew
NIP 593 10 05 516
REGON 191675296

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /34gu04waml/skrytka

Referaty UMiG Gniew

Informator teleadresowy

Data publikacji: 2015-09-03 15:11

SOZP

Projekty finansowane z Unii Europejskiej

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.