Miasto i Gmina Gniew

Treść strony

Budżet Obywatelski

NIEZBĘDNIK WNIOSKODAWCY

 

Jak wziąć udział w Budżecie Obywatelskim?

Propozycję projektu do realizacji może złożyć każdy mieszkaniec gminy Gniew, który w momencie jego składania ukończył 16 lat. Każda osoba może zaproponować dowolną liczbę projektów.

 

KROK 1 - POMYSŁ

 

Decydujesz na co wydać publiczne pieniądze. Uważasz, że w Twojej okolicy potrzebny jest plac zabaw, boisko, park a może jakieś wydarzenie kulturalne lub działania edukacyjne? Zgłoś swój pomysł!

Budżet Obywatelski to „wydzielona” część budżetu gminy, o którym przeznaczeniu decydują bezpośrednio mieszkańcy poprzez zgłaszanie pomysłów. Następnie odbywa się głosowanie. W 2017 roku, w pierwszej edycji Gniewskiego Budżetu Obywatelskiego, wydzielono 100 000,00 złotych na pomysły mieszkańców. Przewiduje się realizację dwóch rodzajów projektów – tzw. małych, obejmujących koszt do 10 tysięcy złotych oraz dużych – powyżej 10 tysięcy złotych.

 

KROK 2 - POPARCIE POMYSŁU

 

Aby zgłosić swój pomysł musisz zebrać grupę ludzi, którzy poprą Twój pomysł. Mogą to być sąsiedzi, członkowie rodziny, każdy mieszkaniec gminy Gniew, który ukończył 16 lat! Tak – Budżet Obywatelski skierowany jest również do młodych mieszkańców naszej gminy. Nie ma też znaczenia, w której części gminy mieszkasz. Najważniejsze, że jesteś mieszkańcem gminy Gniew.

Aby złożyć projekt należy do formularza dołączyć listę poparcia. Wzór listy poparcia możesz wziąć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Gniew, w Referacie Promocji i Informacji oraz Referacie Społecznym lub <tutaj>.

 

KROK 3 - ZŁOŻENIE FORMULARZA

 

Kiedy zebrałeś już poparcie dla swojego pomysłu, teraz musisz opisać swój pomysł na odpowiednim formularzu. Nie martw się, że jest w nim zbyt wiele rubryk. We wszystkim pomogą Ci członkowie Zespołu ds. Gniewskiego Budżetu Obywatelskiego. Informacje, gdzie ich szukać oraz kto wchodzi w jego skład znajdziesz <tutaj>.

Propozycję projektu do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec gminy Gniew, który ukończył 16 lat. Projekt zgłasza się na formularzu, w formie papierowej. Formularz możesz wziąć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Gniew, w Referacie Promocji i Informacji oraz Referacie Społecznym lub pobrać <tutaj>.

Załączniki edytowalne znajdą Państwo <tutaj>

 

KROK 4 - WERYFIKACJA PROJEKTÓW

 

Swój projekt, czyli wypełniony formularz wraz z poparciem, musisz złożyć do Urzędu Miasta i Gminy Gniew do 28 lutego 2017 roku. Zajmą się nim urzędnicy, aby sprawdzić czy uwzględniłeś wszystkie koszty, czy Twój projekt jest zgodny z przepisami, czy może być realizowany na danym terenie i czy to jest teren będący własnością gminy Gniew. Mają na to czas do 15 marca 2017 r. Następnie wnioski, które przeszły pozytywnie weryfikację formalno-prawną trafią do oceny przez Komisję doraźną Rady Miejskiej w Gniewie. Komisja dokona wyboru projektów do realizacji, w szczególności pod względem: czy z projektu będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy, czy projekt kierowany jest do szerokiego czy wąskiego grona mieszkańców, jakie projekt w przyszłości będzie generował koszty, itp. Jeśli zdarzy się, że w tym samym miejscu będą dwie różne propozycje projektów do realizacji Komisja spróbuje wraz z Tobą stworzyć wspólny projekt tak, aby pogodzić wszystkich zainteresowanych.

Złożone projekty do realizacji w ramach Gniewskiego Budżetu Obywatelskiego zostaną sprawdzone pod kątem poprawności formalnej i merytorycznej. Projekty zostaną ocenione według kryteriów, a w szczególności:

1) zgodność projektu z zadaniami własnymi gminy,

2) zgodność projektu z obowiązującymi przepisami prawa, z przepisami prawa lokalnego
i dokumentami strategicznymi gminy,

3) lokalizacja projektu w obszarze administracyjnym gminy Gniew i będącym we władaniu gminy Gniew,

4) dostępność projektu dla wszystkich mieszkańców gminy,

5) ocena kosztów, które projekt będzie generował w kolejnych latach.

 

KROK 5 - PROMOCJA PROJEKTÓW

 

W momencie, gdy Twój projekt przeszedł weryfikację formalną i merytoryczną możesz zacząć promować swój pomysł, aby jak najwięcej mieszkańców zechciało na niego oddać swój głos. To najtrudniejszy moment, gdyż trzeba zachęcić mieszkańców, sąsiadów i znajomych, aby zechcieli zagłosować. Teraz odbędzie się losowanie kolejności projektów, aby ich kolejność na liście do głosowania nie budziła żadnych wątpliwości wśród mieszkańców. Zachęć teraz jak największą liczbę mieszkańców do wyboru najciekawszych projektów do zrealizowania.

3 kwietnia 2017 r. - nastąpi ogłoszenie listy projektów dopuszczonych do głosowania oraz spis miejsc głosowania.

 

KROK 6 - GŁOSOWANIE

 

Bierzesz udział w głosowaniu. Od ilości zebranych głosów będzie zależało czy Twój projekt zostanie zrealizowany. Głosować będziesz mógł w terminie od 4 kwietnia 2017 r. do 14 kwietnia 2017 r. w różnych punktach na terenie gminy Gniew. Listę punktów do głosowania ogłosi Burmistrz odrębnym zarządzeniem do dnia 3 kwietnia 2017 roku, wraz ze wzorem Karty do głosowania w Gniewskim Budżecie Obywatelskim.

Wszystkie projekty, które pomyślnie przeszły weryfikację, wezmą udział w głosowaniu. Głosowanie będzie prowadzone w sposób tradycyjny. Oznacza to, iż każdy mieszkaniec gminy Gniew, który ukończył 16 lat będzie głosował JEDEN RAZ poprzez postawienie znaku X przy jednym projekcie małym oraz/lub postawienie znaku X przy jednym projekcie dużym na specjalnym formularzu. Formularz głosowania pobrać można w wyznaczonych punktach do głosowania.

Ważna będzie wyłącznie karta pobrana i ostemplowana w wyznaczonym punkcie głosowania. Głosowanie odbywać się będzie osobiście w wyznaczonych punktach.

Oddanie większej liczby głosów, większej liczby kart do głosowania, oddanie czystej karty do głosowania lub bez dokonanego wyboru projektów czyni głos nieważnym.

 

KROK 7 - OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 

Ogłoszenie wyników wyboru projektów nastąpi do 17 kwietnia 2017 r. Projekty, które zdobędą największą liczbę głosów, zostaną zrealizowane w 2017 roku! Jeśli Twój projekt zwyciężył oznacza to, że wykonałeś kawał dobrej roboty! I o to właśnie chodzi w Budżecie Obywatelskim – aby swój projekt poprzez głosowanie i poparcie innych mieszkańców gminy Gniew został zrealizowany. Już teraz zastanów się, jakie działania warto zrealizować w kolejnych edycjach Gniewskiego Budżetu Obywatelskiego.

Po podliczeniu ważnych głosów Burmistrz poda do publicznej wiadomości listę projektów rekomendowanych do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku.

Za zwycięskie uznane zostaną projekty z największą liczbą głosów poparcia, których łączna suma wartości nie przekroczy kwoty zaplanowanych wydatków na dany rok. W przypadku jednakowej liczby głosów projekt zwycięski wybrany zostanie drogą losowania.

 

KROK 8 - REALIZACJA PROJEKTÓW

 

Realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego odbywać się będzie w ciągu jednego roku budżetowego, przy czym w uzasadnionych przypadkach możliwe jest wydłużenie realizacji projektu na kolejny rok budżetowy.

Na realizację projektów małych przeznacza się nie więcej niż 35% ogólnej kwoty GBO, zaś realizację projektów dużych przeznacza się nie więcej niż 65% ogólnej kwoty GBO.

Przypadki sporne i wątpliwe rozstrzygane będą przez doraźną komisję ds. Gniewskiego Budżetu Obywatelskiego.

 

BARDZO WAŻNE!

Wszystkie informacje, zasady oraz procedury znajdziesz w regulaminie, który powinieneś przeczytać zanim zaczniesz wypełniać formularz!

Wszystkie niezbędne informacje znajdą Państwo <tutaj>

 

 

Data publikacji: 2017-01-02 09:07
  • Herb

« wstecz

Dofinansowanie

  • MAC

Strona sfinansowana została ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach konkursu na budowę strony internetowej oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2015-12-14 12:15

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Fotokod - wizytówka Urzędu Miasta i Gminy Gniew

Urząd Miasta i Gminy Gniew
Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
pon., wt., czw. 7.30-15.30
śr. 7.30-17.00
pt. 7.30-14.00
tel. 58 530 79 19;
fax 58 530 79 40
e-mail: sekretariat@gniew.pl
DANE DO FAKTURY
Gmina Gniew
NIP 593 10 05 516
REGON 191675296

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /34gu04waml/skrytka

Referaty UMiG Gniew

Informator teleadresowy

Data publikacji: 2015-09-03 15:11

SOZP

Projekty finansowane z Unii Europejskiej

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.