Miasto i Gmina Gniew

Treść strony

Rozmowy o Domu Pomocy Społecznej

W ubiegłym roku Dom Pomocy Społecznej w Gniewie obchodził 40-lecie istnienia. Z tej okazji odbyło się spotkanie pełne wspomnień i życzeń. Teraz, gdy emocje już opadły, przedstawiamy Państwu wywiad z dyrektorem placówki, Mieczysławem Matysiakiem.

1. Dom Pomocy Społecznej w Gniewie skończył w ubiegłym roku 40 lat. Jak udały się obchody tego jubileuszu?

Z tej okazji zorganizowaliśmy spotkanie pracowników, którzy w ciągu tych 40 lat pracowali w naszej placówce. Dziękuję wszystkim osobom, które odpowiedziały na nasze zaproszenie do wspólnego spotkania i serdecznie pozdrawiam tych, którzy nie mogli na nie przybyć.

DPS w Gniewie miał w swojej dotychczasowej historii 4 dyrektorów, ale w spotkaniu uczestniczyła tylko dwójka – Pani Weronika Jodłowska i ja, gdyż pamięć dwóch pozostałych – Pana Iwanowskiego i Pana Kulisza – przyszło nam uczcić minutą ciszy. 


2. Czterdzieści lat to całe pokolenie. Jak w tym czasie zmieniał się DPS?

Mogę wspomnieć o tym, jak Dom zmieniał się za mojej kadencji. Oto przedsięwzięcia zrealizowane w poszczególnych latach:

rok 2000: remont pomieszczeń magazynowych na poddaszu budynku głównego (adaptacja na pokoje i zaplecze sanitarne dla mieszkańców), skomputeryzowanie obsługi administracyjnej Domu, remont części ogrodzenia oraz nawierzchni jezdni od strony frontowej budynku;

rok 2001: kontynuacja zadania z poprzedniego roku związanego z adaptacją części poddasza na pokoje i łazienki dla mieszkańców, modernizacja kotłowni węglowej na gazową;

rok 2002: wymiana okien oraz termoizolacja ścian zewnętrznych budynków;

rok 2003: modernizacja budynku głównego wraz z przybudówką (I etap) – dokonano przebudowy 1/3 pokoi, przy których wydzielono łazienki, przeniesiono kaplicę, wyremontowano świetlicę dla mieszkańców Domu;

rok 2004: modernizacja budynku głównego (II etap) – dokonano remontu kapitalnego kuchni oraz przebudowano część pokoi;

rok 2005: modernizacja budynku głównego (III etap) – przebudowano kolejne pokoje;

rok 2006: zainstalowano systemy alarmowo-przyzywowy i przeciwpożarowo-alarmowy;

rok 2008: remont stołówki oraz części korytarza w przyziemiu budynku głównego, wymiana posadzki oraz wykonanie barierek na tarasie w parku;

rok 2009: wymiana pokrycia dachu na budynku głównym, wymiana posadzek na korytarzach budynku głównego;

rok 2010:  wykonanie elewacji na budynkach DPS;

rok 2012: renowacja dachów na budynku administracyjno-mieszkalnym oraz przybudówce budynku głównego;

rok 2013: skrócenie dróg ewakuacyjnych poprzez oddzielenie klatek schodowych – montaż ścian i drzwi ognioodpornych (zgodnie z wymaganiami przeciwpożarowymi), wykonanie oraz wymiana klap dymowych w budynku głównym (zgodnie z wymaganiami przeciwpożarowymi), przeniesienie podjazdu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich), zadaszenie schodów wejściowych do budynku głównego;

rok  2014: remont schodów wejściowych do budynku głównego, wykonanie nowego parkingu dla gości DPS, remont pomieszczeń administracji oraz pokoi gościnnych, remont pralni;

rok  2015: wymiana sterowania windy, wymiana ogrodzenia (etap I);

rok 2016: remont korytarza przyziemia budynku głównego, remont klatki schodowej w budynku administracyjno-mieszkalnym.

3. Od ilu lat pracuje Pan w gniewskiej placówce? Z jakimi problemami musiał się Pan zmierzyć na początku swojej pracy w DPS?

Pracuję w gniewskim domu pomocy od 1 grudnia 1999 roku. Po objęciu stanowiska i zapoznaniu się z placówką opracowałem program naprawczy, który był skutecznie realizowany w latach 2000-2006, w wyniku czego DPS w Gniewie osiągnął standardy zgodne z wymaganiami ustawy o pomocy społecznej. Czas działalności Domu w okresie standaryzacji można uznać za niełatwy. Coroczne plany finansowe były z roku na rok okrajane przez Państwo i Powiat. Stanęliśmy przed trudnym zadaniem - co zrobić, aby przy takich brakach finansowych Dom mógł działać bez większych zakłóceń, realizując jednocześnie plan standaryzacji. W pierwszych latach mojej pracy musiałem zrobić wszystko, aby DPS przetrwał, a zarazem odsunąć od niego „topór” likwidacji, co w tamtym czasie rozważano. Te 16 lat mojego dyrektorowania, to nieustanne starania o sukcesywne podnoszenie poziomu standardu świadczonych przez nas usług. Prócz wymienionych wyżej modernizacji bazy lokalowej ciągle podnosimy też standard usług opiekuńczych. Wielu pracowników podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w szkoleniach, czy też podejmując studia.

Dziękuję w tym miejscu mieszkańcom Domu za cierpliwość, a pracownikom za ofiarność w  znoszeniu trudów tych ciągłych przemian naszej placówki.


4. Czy wyzwania się zmieniały na przestrzeni ostatnich lat?

Wyzwania są przez cały czas tak samo trudne, ale nie poddajemy się i nieustannie idziemy do przodu.  Patrząc na dotychczasowe osiągnięcia Domu Pomocy Społecznej w Gniewie oraz plany na najbliższe lata mogę spokojnie patrzeć w jego przyszłość.


5. Co jest obecnie najważniejszym zadaniem placówki, na czym skupia się kadra?

Jest jeszcze kilka zadań inwestycyjnych, które zamierzamy wykonać w najbliższych latach: remont sali do rehabilitacji, remont pracowni terapii zajęciowej, remont dróg wewnętrznych oraz alejek spacerowych w parku, remont następnych części ogrodzenia, zagospodarowanie terenów zielonych na posesji DPS.

I choć z moich wypowiedzi można wnioskować, że ciągle coś remontujemy i modernizujemy, to jednak zdecydowana większość pracowników skupia się bardziej na zasadniczym naszym powołaniu, jakim jest opieka nad osobami niepełnosprawnymi. Codzienna praca, to wspieranie mieszkańców Domu we wszystkich czynnościach życiowych, a także pomoc w rehabilitacji, czy przywracaniu czynności życiowych, z którymi nasi mieszkańcy mają problemy wskutek przebytych chorób, czy nabytych niepełnosprawności.

Naszym dużym osiągnięciem jest zmiana wizerunku DPS w środowisku lokalnym; przypięta nam przed laty łatka „dom starców” mam nadzieję odchodzi w niepamięć. Społeczność naszego Domu regularnie uczestniczy w życiu lokalnym miasta podejmując różnorakie inicjatywy we współpracy z gniewskimi szkołami, Środowiskowym Domem Samopomocy, Kołem Emerytów, zespołami folklorystycznymi działającymi w gminie Gniew, Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Organizujemy imprezy integracyjne dla osób niepełnosprawnych. Utrzymujemy liczne kontakty w kraju i za granicą (z Rejonu Rivne na Ukrainie). Odwiedziły naszą placówkę delegacje z Danii, Niemiec, Ukrainy, Litwy oraz Gruzji.

Dużym powodzeniem cieszy się u nas wolontariat, który funkcjonuje w gniewskim Domu od wielu lat; wcześniej z wolontariuszami indywidualnymi, jak i grupami młodzieży ze szkół. Już dwukrotnie (w latach 2009 i 2015) otrzymaliśmy tytuł „Organizacja przyjazna wolontariuszom” na poziomie Powiatu Tczewskiego.


6. Czego można życzyć mieszkańcom i pracownikom Domu Pomocy Społecznej w Gniewie?

Myślę, że dla społeczności naszego Domu, prócz dalszych lat coraz lepszego wypełniania naszej misji, dobrym życzeniem może być, aby było to miejsce skupiające wokół siebie dobrych ludzi z niesamowitą empatią, z twórczym podejściem do życia i z nieustającymi marzeniami oraz nadzieją, że teraz, to już tylko będzie lepiej.

Dziękujemy za rozmowę.

 

Zdjęcia z uroczystości 40-lecia gniewskiego DPS znaleźć można na stronie: <link>

 

Data publikacji: 2017-01-10 08:02

« wstecz

Dofinansowanie

  • MAC

Strona sfinansowana została ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach konkursu na budowę strony internetowej oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2015-12-14 12:15

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Fotokod - wizytówka Urzędu Miasta i Gminy Gniew

Urząd Miasta i Gminy Gniew
Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
pon., wt., czw. 7.30-15.30
śr. 7.30-17.00
pt. 7.30-14.00
tel. 58 530 79 19;
fax 58 530 79 40
e-mail: sekretariat@gniew.pl
DANE DO FAKTURY
Gmina Gniew
NIP 593 10 05 516
REGON 191675296

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /34gu04waml/skrytka

Referaty UMiG Gniew

Informator teleadresowy

Data publikacji: 2015-09-03 15:11

SOZP

Projekty finansowane z Unii Europejskiej

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.