Miasto i Gmina Gniew

Treść strony

Ważne dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew przypomina przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2016 oraz dokonaniu wpłaty I raty. Termin złożenia oświadczenia oraz wniesienia I raty opłaty upływa dzisiaj, tj. 31 stycznia 2017 roku.

Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa wyżej, wynikają z art. 111 ust. 4. ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 t.j.).

Jednocześnie przypominamy, że od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe zasady dot. wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w sytuacji niezłożenia oświadczenia lub niedokonania w ustawowym terminie opłaty:

  • W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie do dnia 31 stycznia – zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu tego terminu nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem dodatkowej opłaty w wysokości 30 % opłaty określonej w art. 111 ust. 2 ( art. 18 ust. 12 pkt 5 i ust. 12a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).
  • W przypadku niedokonania opłaty we właściwej wysokości lub dokonania opłaty po upływie ww. ustawowych terminów płatności (tj. po dniu 31 stycznia, 31 maja, 30 września danego roku) – zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu ww. terminu do wniesienia opłaty nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo ust. 5, powiększonej o 30 % tej opłaty (art. 18 ust. 12 pkt 5 i ust. 12b ww. ustawy).

Wciąż przedsiębiorca, któremu wygaśnie zezwolenia z ww. powodów może ubiegać się o ponowne zezwolenie nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia (art. 18 ust. 13 ww. ustawy).

W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Referatu Społecznego osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Gniew ( Plac Grunwaldzki 1) lub telefonicznie pod nr 58 535 79 56 drogą elektroniczną na adres e – mail: kszustka.rsp@gniew.pl

Data publikacji: 2017-01-12 11:43

« wstecz

Dofinansowanie

  • MAC

Strona sfinansowana została ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach konkursu na budowę strony internetowej oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2015-12-14 12:15

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Fotokod - wizytówka Urzędu Miasta i Gminy Gniew

Urząd Miasta i Gminy Gniew
Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
pon., wt., czw. 7.30-15.30
śr. 7.30-17.00
pt. 7.30-14.00
tel. 58 530 79 19;
fax 58 530 79 40
e-mail: sekretariat@gniew.pl
DANE DO FAKTURY
Gmina Gniew
NIP 593 10 05 516
REGON 191675296

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /34gu04waml/skrytka

Referaty UMiG Gniew

Informator teleadresowy

Data publikacji: 2015-09-03 15:11

SOZP

Projekty finansowane z Unii Europejskiej

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.