Miasto i Gmina Gniew

Treść strony

Aktywizacja młodych osób bez pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie w 2017 roku realizuje współfinansowany przez Unię Europejską projekt skierowany do osób bezrobotnych z powiatu tczewskiego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tczewskim (III)”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia, pozostających bez pracy w powiecie tczewskim.

Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do 340 (257 kobiet, 83 mężczyzn) uczestników w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tczewie jako osoby bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby NEET przyjętą w POWER 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r. - 31.12.2018 r.

Kwota dofinansowania (100%) 2017 r.: 2.352.281,90 zł

Kwota dofinansowania (100%) 2018 r.: 2.112.173,10 zł (kwota środków będzie podlegała aneksowaniu w przypadku zmiany jej wysokości po ustaleniu ostatecznych kwot na podstawie ustawy budżetowej na realizacje projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w roku 2018.)

W 2017 i 2018 roku w ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia:

- staże  - 185 osób (147 kobiet, 38 mężczyzn)

- środki na podjęcie działalności gospodarczej - 135 osób (107 kobiet, 28 mężczyzn)

- bony szkoleniowe – 20 osób (3 kobiety,17 mężczyzn)

Udzielanie wsparcia w ramach projektu każdorazowo poprzedzone będzie identyfikacją potrzeb uczestnika projektu oraz opracowaniem lub aktualizacją dla każdego uczestnika projektu Indywidualnego Planu Działania. W ramach projektu realizowana będzie indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowo-edukacyjna osób młodych, która opierać się będzie na co najmniej trzech elementach indywidualnej i kompleksowej pomocy wskazanych w typach operacji w ramach osi I, przy czym IPD oraz pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe stanowią obligatoryjną formę wsparcia, a trzeci element to objęcie danego uczestnika w zależności od potrzeb odpowiednimi działaniami w ramach projektu.

W szczególności grupę docelową stanowią:

- osoby niepełnosprawne w proporcji takiej samej, jak proporcja osób niepełnosprawnych, w wieku 18-29 lat, kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu (należących do I lub II profilu pomocy) i zarejestrowanych w rejestrze PUP w Tczewie w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat - 1,53% (wg stanu na 30.11.2016 r.) w liczbie 6 osób (4 kobiety, 2 mężczyzn);

- osoby długotrwale bezrobotne w proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja osób długotrwale bezrobotnych,
w wieku 18-29 lat, kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu (należących do I lub II profilu pomocy)
i zarejestrowanych w rejestrze PUP w Tczewie w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych
w wieku 18-29 lat – 15,08% (wg stanu na 30.11.2016 r.) w liczbie 52 osób (39 kobiet, 13 mężczyzn);

- także osoby w wieku 18-29 lat o niskich kwalifikacjach zawodowych w liczbie co najmniej 102 osób (77 kobiet,25 mężczyzn).

Przewiduje się również, że 238 (180 kobiet, 58 mężczyzn) osób podejmie zatrudnienie do upływu 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie (wliczając w to samozatrudnienie w ramach projektu).

Data publikacji: 2017-03-27 14:03

« wstecz

Dofinansowanie

  • MAC

Strona sfinansowana została ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach konkursu na budowę strony internetowej oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2015-12-14 12:15

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Fotokod - wizytówka Urzędu Miasta i Gminy Gniew

Urząd Miasta i Gminy Gniew
Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
pon., wt., czw. 7.30-15.30
śr. 7.30-17.00
pt. 7.30-14.00
tel. 58 530 79 19;
fax 58 530 79 40
e-mail: sekretariat@gniew.pl
DANE DO FAKTURY
Gmina Gniew
NIP 593 10 05 516
REGON 191675296

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /34gu04waml/skrytka

Referaty UMiG Gniew

Informator teleadresowy

Data publikacji: 2015-09-03 15:11

SOZP

Projekty finansowane z Unii Europejskiej

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.