Miasto i Gmina Gniew

Treść strony

Nowa sieć szkół zatwierdzona

Na minionej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 29 marca, radni przyjęli uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, który w roku szkolnym 2017/2018 wprowadzi zmiany w sieci szkół podstawowych w Gniewie. Podjęcie powyższej uchwały rozpoczyna proces przekształcenia gimnazjum w Gniewie w szkołę podstawową.

Aktualnie w Gniewie działa jedna szkoła podstawowa, w której uczy się niespełna 500 uczniów oraz jedno gimnazjum z liczbą ponad 300 uczniów. Ponadto na terenach wiejskich funkcjonuje jeden zespół szkół oraz cztery szkoły podstawowe, w tym dwie prowadzone przez Stowarzyszenie (SP Gogolewo i SP Tymawa).

Od września 2017 roku w naszym mieście będą funkcjonowały dwie szkoły podstawowe. Istniejąca już Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego oraz Szkoła Podstawowa Nr 2 im. gen. Józefa Hallera. Nowo powstała placówka będzie prowadziła nabór uczniów do dwóch klas pierwszych.

Rodziców dzieci, które od września 2017 roku mają rozpocząć naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej, prosi się o zapoznanie się z poniżej załączoną informacją o granicach obwodów, dzięki której rodzicie dowiedzą się, do jakiej szkoły zgodnie z obwodem należy zgłosić swoje dziecko.

Uczniowie klas VI w szkołach na terenach wiejskich naukę będą kontynuować w swoich obecnych szkołach. Wyjątek stanowią klasy VI Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Gniewie, których uczniowie naukę w klasie VII kontynuować będą w budynku obecnego gimnazjum w Gniewie (przeniesione zostaną do nowej placówki całe klasy).

W trosce o dobro ucznia Samorząd Gminy Gniew stara się wprowadzić zmiany związane z reformą systemu oświaty w sposób najłagodniejszy dla ucznia. Dlatego też do innego budynku przeniesieni zostaną uczniowie, którzy gdyby nie likwidacja gimnazjów, i tak kontynuowaliby naukę w innym obiekcie (kończąc klasę VI szkoły podstawowej, rozpoczęliby I klasę gimnazjum).

Uczniowie obecnych klas III zostają w swoich szkołach. Te oddziały nie będą przenoszone ani dzielone. Nie będą tworzone również dodatkowe/nowe oddziały klas czwartych na rok szkolny 2017/2018.

Terminy rekrutacji do klas pierwszych zostaną ogłoszone już wkrótce.

Ważna informacja: Dyrektorzy szkół w pierwszej kolejności przyjmują uczniów z obwodu danej szkoły. W przypadku, gdy w szkole pozostają jeszcze wolne miejsca, dyrektor może przeprowadzić dodatkową rekrutację.

W postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniew, bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów:

1) kandydat zamieszkuje w obwodzie szkoły prowadzonej przez inny organ niż Gmina Gniew - 12 pkt;

2) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka - 5 pkt;

3) dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego lub przedszkola, znajdującego się w tej samej miejscowości - 3 pkt;

4) w miejscowości, w której znajduje się szkoła, zamieszkuje babcia lub dziadek dziecka, wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu dziecku należytej opieki lub jeden z rodziców pracuje w tej miejscowości - 2 pkt.

Data publikacji: 2017-04-03 10:00
  • Granice obwodów

« wstecz

Dofinansowanie

  • MAC

Strona sfinansowana została ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach konkursu na budowę strony internetowej oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2015-12-14 12:15

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Fotokod - wizytówka Urzędu Miasta i Gminy Gniew

Urząd Miasta i Gminy Gniew
Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
pon., wt., czw. 7.30-15.30
śr. 7.30-17.00
pt. 7.30-14.00
tel. 58 530 79 19;
fax 58 530 79 40
e-mail: sekretariat@gniew.pl
DANE DO FAKTURY
Gmina Gniew
NIP 593 10 05 516
REGON 191675296

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /34gu04waml/skrytka

Referaty UMiG Gniew

Informator teleadresowy

Data publikacji: 2015-09-03 15:11

SOZP

Projekty finansowane z Unii Europejskiej

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.