Miasto i Gmina Gniew

Treść strony

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych

Rodzice dzieci, które od września 2017 roku mają rozpocząć naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej, proszeni są o zapoznanie się z wykazem ulic w danym obwodzie szkolnym, dzięki któremu dowiemy się, do jakiej szkoły zgodnie z obwodem należy zgłosić swoje dziecko. Rekrutacja do klas pierwszych szkół, które prowadzi Gmina Gniew rozpoczęła się 10 kwietnia.

Dodatkowy nabór

Dyrektorzy szkół w pierwszej kolejności przyjmują uczniów z obwodu danej szkoły, dopiero gdy po pierwszej rekrutacji pozostaną jeszcze wolne miejsca, zorganizowany zostanie dodatkowy nabór uczniów.

Gmina Gniew, w dodatkowej rekrutacji weźmie pod uwagę łącznie następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów:

  • kandydat zamieszkuje w obwodzie szkoły prowadzonej przez inny organ niż Gmina Gniew – 12 pkt;
  • w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka – 5 pkt;
  • dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego lub przedszkola, znajdującego się w tej samej miejscowości – 3 pkt;
  • w miejscowości, w której znajduje się szkoła, zamieszkuje babcia lub dziadek dziecka, wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu dziecku należytej opieki lub jeden z rodziców pracuje w tej miejscowości – 2 pkt.   

Uczniowie klas VI w szkołach na terenach wiejskich naukę będą kontynuować w swoich obecnych szkołach. Wyjątek stanowią klasy VI Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Gniewie, którzy naukę w klasie VII kontynuować będą w budynku obecnego gimnazjum w Gniewie (do nowej placówki przeniesione zostaną całe klasy).

W trosce o dobro ucznia Samorząd Gminy Gniew stara się wprowadzić zmiany związane z reformą systemu oświaty w sposób najłagodniejszy dla ucznia. Dlatego też do innego budynku przeniesieni zostaną uczniowie, którzy gdyby nie likwidacja gimnazjów, i tak kontynuowaliby naukę w innym obiekcie.

Uczniowie obecnych klas III zostają w swoich szkołach. Te oddziały nie będą przenoszone, ani dzielone. Nie będą tworzone również dodatkowe/nowe oddziały klas czwartych na rok szkolny 2017/2018.

Szczegółowe terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 zostały określone Zarządzeniem Nr 57/17 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 6 kwietnia 2017 r.

Rekrutacja do szkoły podstawowej nr 1 w Gniewie

Rekrutacja do szkoły podstawowej nr 2 w Gniewie, gimnazjum i klasy sportowej

Data publikacji: 2017-04-10 14:21

« wstecz

Dofinansowanie

  • MAC

Strona sfinansowana została ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach konkursu na budowę strony internetowej oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2015-12-14 12:15

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Fotokod - wizytówka Urzędu Miasta i Gminy Gniew

Urząd Miasta i Gminy Gniew
Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
pon., wt., czw. 7.30-15.30
śr. 7.30-17.00
pt. 7.30-14.00
tel. 58 530 79 19;
fax 58 530 79 40
e-mail: sekretariat@gniew.pl
DANE DO FAKTURY
Gmina Gniew
NIP 593 10 05 516
REGON 191675296

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /34gu04waml/skrytka

Referaty UMiG Gniew

Informator teleadresowy

Data publikacji: 2015-09-03 15:11

SOZP

Projekty finansowane z Unii Europejskiej

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.