Miasto i Gmina Gniew

Treść strony

Gmina Gniew od 2009 r. realizuje program usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest. Zgodnie z jego założeniami osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy, co roku mogą złożyć wniosek o udzielenie dotacji celowej na realizacje przedsięwzięcia polegającego na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest.

Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest może być finansowane ze środków budżetu gminy, a także poprzez pozyskanie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Szczegółowe warunki pomocy finansowej dla osób podejmujących się usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest, określone są w regulaminie przyjętym Uchwałą Nr VI/35/15 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu gminy Gniew na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska.

Nabór wniosków odbywa się zazwyczaj na początku roku kalendarzowego o czym informujemy na stronie  internetowej miasta i gminy Gniew oraz na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach. Prace związane z naprawą lub usunięciem materiałów budowlanych zawierających azbest, powinny być zgłoszone przez właściciela posesji do Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tczewie, najpóźniej na 30 dni przed terminem ich wykonania.

Na podstawie informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania, zgłoszonych do Burmistrza Miasta i Gminy Gniew przez właścicieli z zarządców nieruchomości oraz po przeprowadzeniu inwentaryzacji tychże wyrobów w 2010 r. przez firmę, na zlecenie gminy gniew, sporządzono wykaz ilości i miejsc występowania takich wyrobów na terenie miasta i gminy gniew. Na dzień 31 stycznia 2011 r. ogólna ilość wyrobów zawierających azbest wyniosła 236 439,83 m2 oraz 23 700 mb rur azbestowo – cementowych.

W 2011 r. dotacja z WFOŚiGW wyniosła 53.736,51 zł - powierzchnia eternitowych pokryć dachowych pomniejszyła się o 55,02 Mg.

W 2012 r. dotacja z WFOŚiGW wyniosła 73.245,00 zł – powierzchnia eternitowych pokryć dachowych pomniejszyła się o 73,14 Mg.

W 2013 r. dotacja z WFOŚiGW wyniosła 8.974,00 zł – powierzchnia eternitowych pokryć dachowych pomniejszyła się o 16,03 Mg.

W 2014 r. dotacja z WFOŚiGW wyniosła 33.219,00 zł – powierzchnia eternitowych pokryć dachowych pomniejszyła się o 47,87 Mg.

W 2015 r. w ramach konkursu pn.: ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego – edycja 2015” Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gdańsku przyznał gminie Gniew dotację w wysokości 22 223,00 zł (koszt zadania – 26 145,60 zł, udział WFOŚiGW – 85%). W ramach konkursu powierzchnia eternitowych pokryć dachowych pomniejszyła się o 2 340,50 m2.

W 2016 r. w ramach konkursu pn.: ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego – edycja 2016” Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gdańsku przyznał gminie Gniew dotację w wysokości 11 284,00 zł (koszt zadania – 13 276,44 zł, udział WFOŚiGW – 85 proc.). W ramach konkursu powierzchnia eternitowych pokryć dachowych pomniejszyła się o 1 348,30 m2.

Data publikacji: 2017-06-13 11:03

Dofinansowanie

  • MAC

Strona sfinansowana została ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach konkursu na budowę strony internetowej oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2015-12-14 12:15

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Fotokod - wizytówka Urzędu Miasta i Gminy Gniew

Urząd Miasta i Gminy Gniew
Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
pon., wt., czw. 7.30-15.30
śr. 7.30-17.00
pt. 7.30-14.00
tel. 58 530 79 19;
fax 58 530 79 40
e-mail: sekretariat@gniew.pl
DANE DO FAKTURY
Gmina Gniew
NIP 593 10 05 516
REGON 191675296

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /34gu04waml/skrytka

Referaty UMiG Gniew

Informator teleadresowy

Data publikacji: 2015-09-03 15:11

SOZP

Projekty finansowane z Unii Europejskiej

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.