Miasto i Gmina Gniew

Treść strony

19 października Gmina Gniew podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie realizacji w 2017 r. zadania pn.: ,,Czyste powietrze miasta i gminy Gniew – edycja 2017” do kwoty 128 874,69 zł.

Zadanie polegało na udzieleniu dotacji celowej na realizację przedsięwzięć polegających na wymianie źródła energii cieplnej poprzez likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpienie ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym lub kotłami opalanymi biomasą bądź źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii, czy też przyłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej.

W ramach w/w zadania na terenie miasta i gminy Gniew zlikwidowano 65 źródeł ciepła w tym: 15 kotłów węglowych, 36 pieców kaflowych oraz 14 pieców etażowych o łącznej mocy 518,500 kW i zastąpiono je 6 kotłami opalanymi biomasą, 4 kotłami opalanymi gazem, 1 pompą ciepła i 12 podłączeniami do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Według rozliczeń przedłożonych przez uczestników konkursu całkowity koszt kwalifikowany wynikający z faktur wyniósł 576 256,45 zł brutto, z czego gmina Gniew dokona refundacji udokumentowanych kosztów kwalifikowanych na kwotę 77 324,81 zł brutto, natomiast dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wyniesie 128 874,69 zł.

Konkurs realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma na celu poprawę stanu powietrza atmosferycznego. W wyniku zrealizowanego zadania osiągnięto efekt ekologiczny i uzyskano następujące redukcje:

pyły ogólne – 5,131 (Mg/rok)

SO2 – 2,484 (Mg/rok)

NOx - 0,198 (Mg/rok)

CO – 11,573 (Mg/rok)

CO2 – 477,545 (Mg/rok)

emisja równoważna – 23,725 (Mg/rok)

Celem realizowanego zadania jest ograniczenie poziomu zanieczyszczeń powietrza powodowanego tzw. ,,niską emisją”. Jakość powietrza ma ogromny wpływ na nasze zdrowie. Dlatego tak ważne jest podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie wiedzy na temat zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, jakie niesie za sobą korzystanie z nisko sprawnych urządzeń grzewczych, spalanie złej jakości paliw energetycznych, a także zły stan techniczny urządzeń i instalacji kotłowych oraz nieprawidłowa ich eksploatacja.

Data publikacji: 2017-12-14 10:58

Dofinansowanie

  • MAC

Strona sfinansowana została ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach konkursu na budowę strony internetowej oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2015-12-14 12:15

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Fotokod - wizytówka Urzędu Miasta i Gminy Gniew

Urząd Miasta i Gminy Gniew
Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
pon., wt., czw. 7.30-15.30
śr. 7.30-17.00
pt. 7.30-14.00
tel. 58 530 79 19;
fax 58 530 79 40
e-mail: sekretariat@gniew.pl
DANE DO FAKTURY
Gmina Gniew
NIP 593 10 05 516
REGON 191675296

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /34gu04waml/skrytka

Referaty UMiG Gniew

Informator teleadresowy

Data publikacji: 2015-09-03 15:11

SOZP

Projekty finansowane z Unii Europejskiej

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.