Miasto i Gmina Gniew

Treść strony

Plan gospodarowania wodami gminy Gniew

W Dzienniku Ustaw  z 2016 r. pod poz. 1911 zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. Do dorzecza Wisły na terenie naszej gminy wpływają wody z Strugi Młyńskiej, Janki, Dopływu spod Piaseczna, Kanału Granicznik i Wierzycy. Konieczność opracowania takiego Planu wynika z ustawy Prawo wodne, Dyrektywy Rady i Parlamentu Europejskiego. Należy podkreślić, że Plan gospodarowania wodami jest podstawowym dokumentem planistycznym w zakresie gospodarowania wodami.

Osiągnięcie celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami, służy realizacji działań wskazanych w Programie wodno – środowiskowym kraju.

Program określa działania podstawowe i uzupełniające zmierzające do osiągnięcia lub utrzymania dobrego stanu wód. Działania podstawowe, to działania obligatoryjne, wynikające z przepisów prawa krajowego oraz wspólnotowego w zakresie ochrony wód. Natomiast działania uzupełniające to działania dodatkowe, konieczne do wdrożenia w przypadku, gdy działania podstawowe nie są wystarczające dla osiągnięcia dobrego stanu wód.

Największym pakietem działań, dla których jako jednostkę odpowiedzialną za ich realizację wskazano gminę, są działania związane z realizacją Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych oraz działania wynikające z konieczności porządkowania systemu gospodarki ściekowej, a także prowadzenie kontroli postępowania w zakresie gromadzenia ścieków.

Należy podkreślić, że mieszkańcy nieobsługiwani przez oczyszczalnię ścieków są zobowiązani do porządkowania systemu gospodarki ściekowej poprzez budowę nowych zbiorników bezodpływowych oraz remont istniejących, budowę indywidualnych systemów oczyszczania ścieków i regularny wywóz nieczystości ciekłych.

Informujemy, że Gmina zaprowadziła ewidencję zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz będzie przeprowadzała kontrolę postępowania w zakresie gromadzenia ścieków przez użytkowników prywatnych i przedsiębiorców, a także oczyszczania ścieków. Zadanie to było realizowane w poprzednich latach przez Spółkę Inwest – Kom w Gniewie, a od 2016 r. przeszło do Gminy.

Data publikacji: 2017-07-25 12:38

« wstecz

Polecamy

 • nivea
 • znajdź adres
 • Portal mapowy gminy
 • cag
 • Heliantus
 • Inwest-Kom
 • Zamek
 • GOS
 • Geoportal
 • GOM
 • FP
 • Starostwo
 • Pomorskie 2020
 • planer kulturalny
 • PCI
 • Drogi dla natury
 • Eko-inicjatywa
 • Biblioteka
 • Kampania antyazbestowa
 • Fundusze europejskie
 • Gospodarka odpadami
 • Dofinansowania z WFOŚ i GW
 • Parafia
 • Ostańce
 • pomorskietravel
 • mikroporady
 • gospel
 • karta dużej rodziny
 • veolia
 • rewitalizacja
 • lot kociewie

Dofinansowanie

 • MAC

Strona sfinansowana została ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach konkursu na budowę strony internetowej oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2015-12-14 12:15

Kontakt

Kontakt
[obiekt mapy]
Fotokod - wizytówka Urzędu Miasta i Gminy Gniew

Urząd Miasta i Gminy Gniew
Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
pon., wt., czw. 7.30-15.30
śr. 7.30-17.00
pt. 7.30-14.00
tel. 58 530 79 19;
fax 58 530 79 40
e-mail: sekretariat@gniew.pl
DANE DO FAKTURY
Gmina Gniew
NIP 593 10 05 516
REGON 191675296

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /34gu04waml/skrytka

Referaty UMiG Gniew

Informator teleadresowy

Data publikacji: 2015-09-03 15:11

SOZP

Projekty finansowane z Unii Europejskiej

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.