Miasto i Gmina Gniew

Treść strony

Spotkanie ws. rozbudowy szkoły podstawowej w Gniewie

Wczoraj, tj. 26 lipca w Sali Kameralnej gniewskiej biblioteki odbyło się spotkanie skierowane do mieszkańców najbliższej okolicy terenu, na którym rozbudowana ma zostać gniewska szkoła podstawowa. Licznie zgromadzonym mieszkańcom koncepcję przedstawił architekt Piotr Lewandowski z Pracowni Architektonicznej APA PROJEKT z Tczewa, wykonujący dokumentację projektową na zlecenie finalnego wykonawcy rozbudowy szkoły, firmy Resteks.

Zebranie było wynikiem pisma skierowanego do gniewskiego magistratu, w którym mieszkańcy budynku nr 27 przy ul. Czyżewskiego w Gniewie, wyrazili swoje obawy w związku z proponowanym usytuowaniem nowego obiektu.  

Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Gniewie obejmuje budowę sali gimnastycznej, bloku dydaktycznego oraz bloku żywieniowego. Już na początku czerwca przedstawione zostały koncepcje zabudowy terenu przynależnego do szkoły. Na lipcowej prezentacji zostało natomiast ukazane dokładne usytuowanie budynków, które miałby powstać w obrębie granic terenu szkolnego.

Planowana zabudowa

Najwyższy element bryły, tj. część sali gimnastycznej, osiągnąć ma wysokość w przedziale 8,6 m, maksymalnie do 9 m. Pozostałe budynki to niższa zabudowa. Jej kondygnacje, parter i pierwsze piętro, będą na poziomie do 7,5 m. Ostatni obiekt, to parterowy, przeszklony łącznik, który łączy istniejący budynek szkoły z nowo projektowaną budową. W planach obiekt zlokalizowany jest w północnozachodniej stronie działki, czyli równolegle do budynku mieszkalnego nr. 27 przy ul. Czyżewskiego. Zgodnie z przepisami odległość nowopowstałego budynku od granicy wynieść ma 4,3 m, natomiast pomiędzy nowoprojektowanym obiektem a budynkiem nr. 27 odległość wyniesie 13,3 m.

Podczas spotkania toczyła się dyskusja na temat obaw mieszkańców budynku nr 27 mieszczącego się przy ul. Czyżewskiego, które dotyczyły m.in. przysłonięcia oraz zacienienia budynku przez nowopowstały obiekt, warunków akustycznych oraz proponowanej lokalizacji obiektów.

 • Przysłonięcie budynku

Na problem dot. przysłaniania budynku, ekspert tłumaczył, że zgodnie z przepisami, wysokość przysłaniania dla budynku do 35 m określa się w ten sposób, że mierzy się odległość od parapetu okna w najniższej kondygnacji, tj. parteru, do najwyższego punktu projektowanej zabudowy. Odnosząc się do bloku przy ul. Czyżewskiego, najniższy parapet znajduje się na wysokości 2 m od poziomu terenu, natomiast najwyższy punkt projektowanego budynku jest na poziomie 9 m. Oznacza to, że odległość pomiędzy budynkami nie powinna być mniejsza niż 7 m. Przypominając, odległość pomiędzy budynkiem 27 a nowoprojektowanym obiektem wynieść ma 13,3 m.

 • Zacienie budynku

Odnosząc się do kolejnego z przedstawionych problemów, tj. zacienia okien mieszkań bloku przy ul. Czyżewskiego, architekt wytłumaczył na podstawie przygotowanej wizualizacji, jak zachowuje się linijka słońca, jak po postaniu nowoprojektowanego obiektu cień będzie padał na budynek mieszkalny o różnych porach dnia, tj. od godz. 7:00 do 17:00. Zgodnie z przepisami, gdyby występowała mniejsza wysokość przysłaniania, tj. mniejsza niż 7 m, analiza ta byłaby potrzebna, aby udowodnić, że dane okno/mieszkanie wciągu dnia ma przynajmniej przez trzy godziny zapewnione światło słoneczne. W przypadku sytuacji będącej problemem spotkania, kiedy wysokość przysłaniania ma ponad 7 m (w omawianym przypadku 13,3 m) cień nie zakłóci użytkowania budynku mieszkalnego. Z analizy wynika, że zacienie budynku w niewielkim stopniu będzie miało miejsce jedynie w godz. od 7.00 do 10.00. Pozostały czas będzie wolny od cienia.

 • Hałas

Podczas spotkania podniesiona została również kwestia hałasu. Na tym terenie, na którym zostanie wybudowany omawiany obiekt, aktualnie znajduje się boisko sportowe, co wiąże się z częstym hałasem. Po wybudowaniu obiektu, zajęcia sportowe będą odbywać się w wygłuszonej sali sportowej, co zniweluje to zjawisko.

 • Lokalizacja obiektów

Mieszkańcy wyrazili również zastrzeżenia, co do lokalizacji obiektu na tak dużej działce. - Budynek istniejącej szkoły jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków, który podlega ścisłej ochronie. Zarówno intencją konserwatora, jak i projektanta, jest dokonać rozbudowy tej szkoły tak, aby jak najmniej zepsuć ten budynek. Dlatego też zaprojektowaliśmy bryłę, która praktycznie nie będzie zakłócać stanu istniejącego obecnie budynku szkoły. Łączymy się z nim tylko parterowym, przeszklonym łącznikiem, a cały obiekt lokujemy w miejscu istniejącego boiska sportowego, czyli w miejscu takiej funkcji, która była planowana. –wyjaśniał Piotr Lewandowski. Dlaczego akurat w tym miejscu? Oprócz samego ładu przestrzennego i walorów estetycznych ochrony budynku zabytkowego, po drugiej stronie mamy teren zaadaptowany na boisko sportowe, co wyklucza usytuowanie obiektu w tym miejscu. Warto zaznaczyć, że pomiędzy boiskiem a budynkiem nr 27, powstały obiekt również wpłynie na poprawę warunków akustycznych. Nie będzie więc tak słychać hałasujących uczniów – dodał architekt. Zdaniem eksperta, proponowana lokalizacja obiektu, jest również najlepsza ze względu usytuowania obecnej drogi przeciwpożarowej, tj. ul. Stromej, bowiem aby spełniać wszelkie normy, musi znajdować się ona w odległości, co najmniej 5 m od danych obiektów. W związku z tym przesunięcie projektowanych budynków jest niemożliwe. Co do lokalizacji omawianych obiektów na terenie wykraczającym poza działkę przynależną do Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Gniewie, m.in. w miejscu starej kotłowni przy ul. Stromej, czy przy ul. Kapinosa, przedstawiciele władz wytłumaczyli, dlaczego zdecydowano się na taki wariant. - Przy innej lokalizacji trzeba by było wybudować nową placówkę, co pozostawia pytanie, co z tą szkołą, która teraz już funkcjonuje. Naszą ideą było natomiast wykorzystać istniejący już budynek. Nasz pomysł doskonale wpisuje się również w reformę oświaty.  Będziemy bowiem mieć dwie szkoły funkcjonujące niezależnie. Nie ma już od tego odwrotu, gdyż w tej sprawie zostały podjęte uchwały, zadanie zostało zapisane w budżecie oraz została podpisana umowa z wykonawcą na rozbudowę szkoły. Obecnie realizujemy projekt, który zaczyna się od fazy koncepcji – mówił Tomasz Sikora, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gniew.

Spotkanie nie zakończyło jednak dyskusji na temat rozbudowy szkoły. Rozmowy będą kontynuowane.

Data publikacji: 2017-07-27 13:21
 • Spotkanie ws. robudowy szkoły podstawowej w Gniewie
 • Spotkanie ws. robudowy szkoły podstawowej w Gniewie
 • Spotkanie ws. robudowy szkoły podstawowej w Gniewie
 • Spotkanie ws. robudowy szkoły podstawowej w Gniewie

« wstecz

Polecamy

 • nivea
 • znajdź adres
 • Portal mapowy gminy
 • cag
 • Heliantus
 • Inwest-Kom
 • Zamek
 • GOS
 • Geoportal
 • GOM
 • FP
 • Starostwo
 • Pomorskie 2020
 • planer kulturalny
 • PCI
 • Drogi dla natury
 • Eko-inicjatywa
 • Biblioteka
 • Kampania antyazbestowa
 • Fundusze europejskie
 • Gospodarka odpadami
 • Dofinansowania z WFOŚ i GW
 • Parafia
 • Ostańce
 • pomorskietravel
 • mikroporady
 • gospel
 • karta dużej rodziny
 • veolia
 • rewitalizacja
 • lot kociewie

Dofinansowanie

 • MAC

Strona sfinansowana została ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach konkursu na budowę strony internetowej oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2015-12-14 12:15

Kontakt

Kontakt
[obiekt mapy]
Fotokod - wizytówka Urzędu Miasta i Gminy Gniew

Urząd Miasta i Gminy Gniew
Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
pon., wt., czw. 7.30-15.30
śr. 7.30-17.00
pt. 7.30-14.00
tel. 58 530 79 19;
fax 58 530 79 40
e-mail: sekretariat@gniew.pl
DANE DO FAKTURY
Gmina Gniew
NIP 593 10 05 516
REGON 191675296

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /34gu04waml/skrytka

Referaty UMiG Gniew

Informator teleadresowy

Data publikacji: 2015-09-03 15:11

SOZP

Projekty finansowane z Unii Europejskiej

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.