Miasto i Gmina Gniew

Treść strony

Inicjatywa lokalna - składanie wniosków do 30 września

Zachęcamy mieszkańców gminy Gniew do składania wniosków na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej. Jest to forma współpracy jednostki samorządu terytorialnego z jej mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadań publicznych na rzecz poprawy warunków życia i estetyki otoczenia społeczności lokalnej Gminy Gniew. W ramach inicjatywy mieszkańcy zgłaszają pomysły i deklarują udział w jego realizacji, który może mieć formę wkładu rzeczowego, finansowego lub pracy społecznej. Termin składania wniosków na zadania, których realizacja planowana jest w roku 2018 upływa 30 września br.

Inicjatywa lokalna musi dotyczyć minimum jednego z następujących obszarów:

 1. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w szczególności budowy, rozbudowy lub remontów dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury (obiekty i grunty muszą być własnością Gminy Gniew);
 2. działalności charytatywnej;
 3. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 4. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 5. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 6. promocji i organizacji wolontariatu;
 7. edukacji, oświaty i wychowania, w tym nauki i szkolnictwa wyższego;
 8. działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki, w tym wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa;
 9. ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, a także ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 10. porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Należy pamiętać, że wszelkie inwestycje w ramach inicjatywy lokalnej mogą być realizowane wyłącznie na gruntach i w obiektach będących własnością Gminy Gniew.

Szczegółowy tryb oceny wniosków oraz sam wniosek, dostępne są poniżej.

Data publikacji: 2017-08-29 13:16

« wstecz

Dofinansowanie

 • MAC

Strona sfinansowana została ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach konkursu na budowę strony internetowej oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2015-12-14 12:15

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Fotokod - wizytówka Urzędu Miasta i Gminy Gniew

Urząd Miasta i Gminy Gniew
Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
pon., wt., czw. 7.30-15.30
śr. 7.30-17.00
pt. 7.30-14.00
tel. 58 530 79 19;
fax 58 530 79 40
e-mail: sekretariat@gniew.pl
DANE DO FAKTURY
Gmina Gniew
NIP 593 10 05 516
REGON 191675296

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /34gu04waml/skrytka

Referaty UMiG Gniew

Informator teleadresowy

Data publikacji: 2015-09-03 15:11

SOZP

Projekty finansowane z Unii Europejskiej

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.