Miasto i Gmina Gniew

Treść strony

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Organizacji Pozarządowych Powiatu Tczewskiego

15 września ogłoszono konsultacje Rocznego Programu Współpracy Powiatu Tczewskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 rok, które prowadzone będą do 6 października 2017 r. Zainteresowane organizacje i instytucje prosi o zapoznanie się z projektem programu oraz o zgłoszenie ewentualnych uwag, sugestii w odniesieniu do zapisów tego dokumentu. Szczegóły poniżej.

Ogłoszenie o konsultacjach

Konsultowany dokument opracowano na bazie obowiązującego programu współpracy. W projekcie wprowadzono niewielkie zmiany w stosunku do roku 2017, w tym:

  • usunięto jedną z pozafinansowych form współpracy Powiatu z organizacjami, tj. wdrożenie elektronicznego generatora wniosków – aktualnie prowadzone są prace związane z jego wdrożeniem, zgodnie z planem zadanie to zostanie zrealizowane w roku bieżącym, w tym planowane jest szkolenie z obsługi programu Witkac na dzień 26 października 2017 r. w godzinach 17:00 do 19:00;
  • zmodyfikowano zapisy niektórych pozafinansowych form współpracy – modyfikacje wynikają z niefunkcjonującej obecnie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego (§ 5 ust. 3 pkt 7) oraz przyjęciem nowego regulaminu udzielania zamówień publicznych (§ 5 ust. 3 pkt 21);
  • usunięto zadanie priorytetowe w zakresie kultury dotyczące organizowania wydarzeń kulturalnych związanych z 160 rocznicą oddania do użytku Mostu Tczewskiego;
  • zmodyfikowano zapis dotyczący uruchamiania trybu bezkonkursowego (§ 8 ust. 6);
  • odstąpiono od badania fokusowego (zogniskowanego wywiadu grupowego) – ta forma oceny realizacji programu okazała się nieefektywna ponieważ w pewnym stopniu była powieleniem prowadzonego badania ankietowego oraz powodowała niepotrzebne napięcia wśród wylosowanych do badania organizacji pozarządowych.

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie do dnia 6 października 2017 r. na adres: Starostwo Powiatowe w Tczewie, 83-110 Tczew, ul. Piaskowa 2, lub w formie elektronicznej na adres e-mail: zdrowie@powiat.tczew.pl. O terminie zgłoszenia decyduje data wpływu opinii do Starostwa Powiatowego w Tczewie. Opinie i uwagi złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. Warunkiem udziału w konsultacjach jest podanie nazwy i adresu organizacji oraz nazwiska i imienia osoby biorącej udział w konsultacjach.

Komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji oraz przyjmowanie uwag jest Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON, pok. 221, tel. 58 7734916 lub  58 7734913, email: zdrowie@powiat.tczew.pl.

Data publikacji: 2017-09-20 15:47

« wstecz

Dofinansowanie

  • MAC

Strona sfinansowana została ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach konkursu na budowę strony internetowej oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2015-12-14 12:15

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Fotokod - wizytówka Urzędu Miasta i Gminy Gniew

Urząd Miasta i Gminy Gniew
Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
pon., wt., czw. 7.30-15.30
śr. 7.30-17.00
pt. 7.30-14.00
tel. 58 530 79 19;
fax 58 530 79 40
e-mail: sekretariat@gniew.pl
DANE DO FAKTURY
Gmina Gniew
NIP 593 10 05 516
REGON 191675296

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /34gu04waml/skrytka

Referaty UMiG Gniew

Informator teleadresowy

Data publikacji: 2015-09-03 15:11

SOZP

Projekty finansowane z Unii Europejskiej

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.