Miasto i Gmina Gniew

Treść strony

6 milionów dla Gminy Gniew

Lata wytężonej pracy nad stworzeniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gniew i starania miejskich urzędników o dofinansowanie zdegradowanych obszarów naszego miasta z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 okazały się wielkim sukcesem. Nasza gmina otrzymała łącznie prawie 6 milionów złotych na zintegrowany projekt rewitalizacyjny, obejmujący zarówno działania społeczne, jak i infrastrukturalne. To kolejny wielki sukces gniewskiego samorządu.

- Zdobycie tego dofinansowania to sukces gniewskich urzędników, którzy rzetelnie pracowali nad przygotowaniem projektu i złożeniem wniosku. Osobiście bardzo się cieszę z przyznanej nam dotacji. Razem z pieniędzmi otrzymanymi wcześnie na rewitalizację Starego Miasta zdobyliśmy łącznie ponad 10 milionów złotych. Serdecznie dziękuję naszym pracownikom, że tak profesjonalnie i z takim efektem doprowadzili tę sprawę do końca – mówiła zadowolona burmistrz Maria Taraszkiewicz-Gurzyńska.

Swojej radości nie kryje również zastępca burmistrza Tomasz Sikora. – To kolejny ogromny sukces, odniesiony w niedługim czasie przez nasz samorząd. Chcę również podkreślić ogromną rolę, jaką w tej kwestii odegrał zespół naszych urzędników, który przez minione miesiące ściśle ze sobą pracował i dołożył wszelkich starań do tego sukcesu. Szczególne uznanie należy się oczywiście pracownikom Referatu Inwestycji i Infrastruktury: pani kierownik Elżbiecie Ziętek, pani Krystynie Łopatowskiej oraz panu Karolowi Mielewczykowi, którzy byli najbardziej zaangażowani w przygotowanie tego ogromnego projektu. Nie można tu również pominąć roli pani Sylwii Szwarc i Beaty Justy z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz z ramienia organizacji pozarządowych pana Łukasza Ogonowskiego, którzy uczestniczyli w pracach nad projektem tzw. rewitalizacji miękkiej.

Nie da się jednak ukryć, że przed gminą czas wytężonej pracy dopiero się zacznie, bo zakres projektu jest bardzo szeroki, a to przecież jak wiemy nie jedyna duża inwestycja w Gniewie. Pierwsze prace związane z otrzymaniem dofinansowania powinny zacząć się już w przyszłym roku, a ich koniec planowany jest w roku 2021. Poniżej przedstawiamy zakres prac, jaki obejmuje zintegrowany projekt rewitalizacji.

Rewitalizacja społeczna i działania inwestycyjne

Zintegrowany projekt rewitalizacyjny dzieli się na dwie części: społeczną pn. Gniew – ludzie z charakterem, w ramach osi priorytetowej 6. Integracja, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych, na którą otrzymaliśmy 1 328 358,40 złotych oraz inwestycyjną pn. Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni Starego Miasta i Podzamcza w Gniewie w ramach osi priorytetowej 8. Konwersja, Poddziałanie 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza obszarem Metropolitalnym Trójmiasta, na którą otrzymaliśmy 4 594 967,07 złotych. Łączna kwota dofinansowania w wysokości 5 923 325,47 złotych zostanie przeznaczona na działania, opisane poniżej.

Centrum Wsparcia Rodzin

Zintegrowany projekt rewitalizacyjny Gminy Gniew zakłada adaptację kamienic na placu Grunwaldzkim 16/17 oraz kamienicy, w której znajduje się Pracownia Orange, na Centrum Wsparcia Rodzin. Obiekty te w ramach przyznanego gminie wsparcia przejdą kompleksową modernizację. Planowane Centrum Wsparcia Rodzin, ma być odpowiedzią na problemy wychowawcze, rodzicielskie, budowanie zintegrowanej społeczności, pomocy w nauce i rozwijania zainteresowań mieszkańców gminy Gniew. Inicjatywa ma prowadzić do wsparcia rodzin w trudnej sytuacji, dotkniętej uzależnieniami i innymi patologiami społecznymi poprzez konsultacje ze specjalistami, kursy, grupy wsparcia, pomoc prawników i psychologów.

Przebudowa ulic

W ramach projektu planowana jest także przebudowa nawierzchni wraz z wykonaniem elementów małej architektury oraz wymiana sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na obszarze zdegradowanym, w ulicach: Pod Basztą, Sambora, Dolny Podmur, Kościelna, Ks. Kursikowskiego, Spichrzowa, Franciszka Jakusz – Gostomskiego.

Zagospodarowanie skwerku przy ul. Wiślanej

W tym roku rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania skwerku przy ul. Wiślanej. Jego celem było wyłonienie projektu, który w najpełniejszy sposób odpowiadać będzie potrzebom zagospodarowania tego miejsca. Konkurs ten był również jednym z elementów Lokalnego Programu Rewitalizacji i również objęty jest projektem.

Modernizacja kamienic

Również na początku tego roku ogłoszono otwarty nabór podmiotów tj. wspólnot mieszkaniowych, będących właścicielami budynków mieszkalnych, zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji do wspólnej realizacji zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego. Projektem objęte zostaną kamienice przy ul. Wiślanej 10, Wodnej 8 oraz kamienica Plac Grunwaldzki 39.

Data publikacji: 2017-11-08 12:47

« wstecz

Dofinansowanie

  • MAC

Strona sfinansowana została ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach konkursu na budowę strony internetowej oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2015-12-14 12:15

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Fotokod - wizytówka Urzędu Miasta i Gminy Gniew

Urząd Miasta i Gminy Gniew
Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
pon., wt., czw. 7.30-15.30
śr. 7.30-17.00
pt. 7.30-14.00
tel. 58 530 79 19;
fax 58 530 79 40
e-mail: sekretariat@gniew.pl
DANE DO FAKTURY
Gmina Gniew
NIP 593 10 05 516
REGON 191675296

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /34gu04waml/skrytka

Referaty UMiG Gniew

Informator teleadresowy

Data publikacji: 2015-09-03 15:11

SOZP

Projekty finansowane z Unii Europejskiej

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.