Miasto i Gmina Gniew

Treść strony

Otwarte konkursy ofert

Zarząd Powiatu Tczewskiego ogłasza otwarte konkursy ofert zakładające wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Tczewskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, rozwoju kultury oraz edukacji ekologicznej i działań proekologicznych w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Konkursy adresowane są do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzących działalność statutową w sferze objętej konkursem i dotyczy projektów realizowanych od dnia 1 lutego 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty realizacji zadań objętych konkursem należy złożyć w wersji elektronicznej oraz papierowej:

  • do dnia 12 grudnia 2017 r. do godz. 10:00 – w wersji elektronicznej za pomocą platformy „Witkac.pl” udostępnionej na stronie https://witkac.pl, do wniosku w wersji elektronicznej należy załączyć wymagane załączniki, oraz
  • do dnia 12 grudnia 2017 r. do godz. 15:00 – w wersji papierowej ograniczonej do ostatniej strony oferty (wygenerowanej jako potwierdzenie w PDF) opatrzonej datą i podpisem/podpisami osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta wraz z wymaganymi w wersji papierowej załącznikami.
  1. Wersję papierową oferty (ostatnią stronę oferty wygenerowanej jako potwierdzenie PDF wraz z wymaganymi załącznikami) należy złożyć w kopercie opatrzonej nazwą oferenta z adnotacją „Konkurs ofert – edukacja ekologiczna i działania proekologiczne 2018” w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew (w przypadku ofert wysłanych drogą pocztową lub kurierską decyduje data wpływu do Starostwa).
  2. W przypadku kilku ofert, każdą ofertę należy złożyć w oddzielnej kopercie wraz z kompletem załączników.

Więcej informacji odnośnie konkursów znajdą Państwo w załącznikach lub na stronie: http://ngo.powiat.tczew.pl

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Tczewskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej: https://ngo.powiat.tczew.pl/aktualnosci_ngo/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-wsparcie-realizacji-zadan-publicznych-w-zakresie-upowszechniania-kultury-fizycznej-w-2018-roku.html

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie rozwoju kultury: https://ngo.powiat.tczew.pl/aktualnosci_ngo/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-wsparcie-realizacji-zadan-publicznych-w-zakresie-rozwoju-kultury-w-powiecie-tczewskim-w-2018-roku.html

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie edukacji ekologicznej i działań proekologicznych: https://ngo.powiat.tczew.pl/aktualnosci_ngo/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-wsparcie-realizacji-zadan-publicznych-w-zakresie-edukacji-ekologicznej-i-dzialan-proekologicznych-w-2018-roku.html

Data publikacji: 2017-11-21 13:50

« wstecz

Dofinansowanie

  • MAC

Strona sfinansowana została ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach konkursu na budowę strony internetowej oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2015-12-14 12:15

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Fotokod - wizytówka Urzędu Miasta i Gminy Gniew

Urząd Miasta i Gminy Gniew
Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
pon., wt., czw. 7.30-15.30
śr. 7.30-17.00
pt. 7.30-14.00
tel. 58 530 79 19;
fax 58 530 79 40
e-mail: sekretariat@gniew.pl
DANE DO FAKTURY
Gmina Gniew
NIP 593 10 05 516
REGON 191675296

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /34gu04waml/skrytka

Referaty UMiG Gniew

Informator teleadresowy

Data publikacji: 2015-09-03 15:11

SOZP

Projekty finansowane z Unii Europejskiej

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.