Miasto i Gmina Gniew

Treść strony

Serce za serce - Gminna Gala Wolontariatu

Gala Wolontariatu to uroczystość mająca na celu uczczenie idei wolontariatu, a zarazem prawdziwe święto każdego społecznika. W poniedziałek, 4 grudnia, w murach gniewskiej twierdzy odbyła się już XI edycja uroczystości. Tradycyjnie podczas gali nagrody i wyróżnienia przyznano najaktywniejszym animatorom, wolontariuszom, organizacjom społecznym oraz firmom prospołecznym.

Podczas gali nagrody społecznikom wręczyli Maria Taraszkiewicz-Gurzyńska Burmistrz Miasta i Gminy Gniew oraz Tomasz Sikora Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gniew. W skład Kapitały Gminnej Gali Wolontariatu weszli nagrodzeni w ostatnich edycjach gali, którzy podczas uroczystości przedstawiali sylwetki tegorocznych laureatów.

Animator Roku 2017

Wyróżnione w tej kategorii zostali pan Wojciech Górski oraz Justyna Waśniewska. Pan Wojciech to osoba słynąca przede wszystkim z krzewienia kultury i kultywowania tradycji oraz folkloru kociewskiego. Angażuje się w organizację najróżniejszych przedsięwzięć na terenie gminy Gniew. Jest współorganizatorem m.in.: obchodów święta niepodległości, włącza się także w artystyczną oprawę ważnych uroczystości szkolnych, kościelnych i samorządowych, a podejmowane inicjatywy charakteryzuje zawsze wysoki poziom artystyczny. Wyróżniony jest wieloletnim nauczycielem muzyki. Chętnie współpracuje z młodzieżą, prowadząc chór szkolny, dzięki czemu zaszczepia w kolejnych pokoleniach młodych gniewian muzyczną pasję, która jest w nim od lat. Jest także członkiem i menadżerem Chóru Gregoriańskiego „Schola Cantroum Gymevensis oraz kierownikiem Kociewskiego Zespołu Regionalnego „Burczybas”, z którym to koncertuje zarówno na terenie gminy, Polski i za granicą, rozsławiając naszą „małą ojczyznę”. Sukcesy tych zespołów to w dużej mierze właśnie jego zasługa. W imieniu wyróżnionego nagrodę odebrała Ewa Grudzińska dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gen. J. Hallera w Gniewie, w której naucza pan Wojciech. Natomiast pani Justyna, lubiana i ceniona nauczycielka Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. Henryka Mrossa w Gniewie, niewątpliwie dała się poznać jako ciepła i empatyczna osoba. Dla każdego ma zawsze czas, uśmiech i dobre słowo. A jeśli widzi potrzebującego, słabszego, zawsze stara się nieść mu pomoc. Od wielu lat jest opiekunką samorządu uczniowskiego, a od 2 lat prowadzi również Szkolny Klub Wolontariusza działający przy jednej z gniewskich szkół. Jej duże doświadczenie, pomysłowość oraz ponadprzeciętna aktywność doprowadziły do organizacji wielu szkolnych akcji, a także tych, które swoim oddziaływaniem daleko wykroczyły poza placówkę. Jednym z takich działań jest, zainicjowane przez naszą wyróżnioną, czytanie mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej. Spotkania z młodymi wolontariuszami zawsze przynoszą pensjonariuszom DPS -u wiele radości. Kolejnymi przykładami jej aktywności są zorganizowane i koordynowane akcje „Kartka dla Bartka” i „Koncert dla Klaudii”, z których dochód przeznaczony został na pomoc w ich rehabilitacji. „Nakręceni na pomoc” dedykowana panu Ireneuszowi, pomoc pogorzelcom, czy „Śniadanie daje moc”. To tylko kilka z przykładów innych przedsięwzięć, w których Klub Wolontariusza prowadzony przez Panią Justynę Waśniewską dzielnie i z dobrym skutkiem brał udział. Od lat jest lubiana i ceniona nauczycielka Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. Henryka Mrossa w Gniewie.

Statuetkę otrzymała pani Beata Justa Gniewianka – z urodzenia, ale i z pasji. Bycie aktywnym to jej życiowa misja. Wspiera różne środowiska, grupy, zawsze służąc radą, pomocą i ciepłym słowem. W swojej pracy szczególnie oddana osobom niepełnosprawnym i wykluczonym społecznie. Niestrudzenie aktywizuje je, odkrywa ich pasje, umiejętności, a czasem po prostu pomaga stanąć na nogi.  Od wielu lat związana również z gniewskimi harcerzami. Wspiera ich, organizując obozy letnie, zimowiska, gotując obiady, prowadząc dla nich zajęcia plastyczne. Kilka lat temu zainicjowała powstanie grupy „Aktywni Inaczej” obecnie noszącej nazwę „Aktywni na Plus” . W ramach grupy stworzyła teatr, który swoimi występami uatrakcyjnił niejedną imprezę w mieście i na terenach wiejskich. Jest reżyserką spektaklów, autorką scenariuszy, a nierzadko również aktorką. Współpracuje z gminnymi szkołami, przedszkolem, organizuje dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Gniewie „Dni Piękności”. Jest pracownikiem Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, więc wiele jej aktywności wiąże się z wykonywaną pracą. Jednak dla naszej laureatki praca stanowi również pasję i daleko wykracza poza ramy pracowniczych obowiązków. Lubiana przez swoich współpracowników, wulkan energii, ciepła i przyjacielska w kontaktach, zawsze pomocna dla innych. 

Wolontariusz Roku 2017

W tej kategorii wyróżniono dwie wolontariuszki: Katarzynę Gurzyńską oraz Monikę Ogórek. O pani Katarzynie śmiało można powiedzieć, że jest to osoba, którą zna każdy. Często swoją wizytę w instytucjach i organizacjach zaczyna od słów „czy mogę dziś w czymś ci pomóc”. Osoba ta pomagać zaczęła jeszcze w czasach kiedy wolontariat dopiero się rodził, a jego ramy nie były ściśle określone. Swoją działalność usystematyzowała w 2014 r. kiedy to ukończyła kurs na wolontariusza opiekuńczego. Przez lata współpracowała z Domem Pomocy Społecznej w Gniewie. Jeździła na kiermasze świąteczne na Politechnikę Gdańską, swoim śpiewem uświetniała okolicznościowe imprezy w DPS - ie, a podczas Spotkań Twórców i Miłośników Poezji recytowała wiersze. Osoba ta jest życzliwa, łatwo nawiązuje znajomości i lubi poświęcać swój czas innym. Współpracując z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną im. ks. Fabiana Wierzchowskiego w Gniewie pomagała przy organizacji Czwartków Poetyckich, Krzyżaków kontra Kociewiaków, Dyskusyjnego Klubu Książki, ferii zimowych i wakacji w bibliotece. Podczas zajęć w czytelni nie raz czytała też dzieciom, a nawet pomagała porządkować księgozbiór czytelni. Może nie jest osobą dużej postury, ale na pewno wielkich chęci. Natomiast Monika jest jedną z najbardziej aktywnych i zaangażowanych wolontariuszek w naszej gminie. Bierze udział w działaniach kulturalnych realizowanych przez gniewską bibliotekę. Działa między innymi w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i aktywnie włącza się w działalność czytelniczo – kulturalną placówki. Przede wszystkim z ogromnym zaangażowaniem udziela się w ramach zajęć dla najmłodszych organizowanych w ferie zimowe i wakacje. W pracy z dziećmi wykazuje się nie tylko kreatywnością, ale także cierpliwością oraz odpowiedzialnością. Jak na tak młodą osobę wykazuję się również wyjątkową systematycznością. Zawsze można liczyć na jej pomoc. Jako wolontariuszka pracowała również przy Wiosennym Maratonie Poetyckim, Nocy Bibliotek, Akcji Narodowego Czytania, Czwartkach Poetyckich, Piaseczno Folklor Festiwal, czy festynach rodzinnych w parku miejskim, które uatrakcyjniała malując twarze dzieciom. Jako sympatyczna i pomocna nastolatka jest wzorem dla innych młodych osób. Swoją aktywną postawą pokazuje, że zawsze można zaleźć czas aby nieść pomoc  i radość innym.

Nagrodę główną przyznano pani Bożenie Gogołkiewicz, która całe swoje zawodowe życie związała z pomocą społeczną. Wrażliwość na ludzkie nieszczęście i społecznictwo ma we krwi. Przeszedłszy na emeryturę postanowiła nadal dzielić się z innymi swoim wolnym czasem i sercem, dlatego wzięła udział w szkoleniu w ramach projektu Aktywizacji Społecznej Osób Starszych pod patronatem Fundacji Hospicyjnej działającej przy Hospicjum im. ks. Eugeniusza Dutkiewicza w Gdańsku. Szkolenie to dało jej ważne wsparcie do podjęcia współpracy z Domem Pomocy Społecznej w Gniewie, w którym od 1 grudnia 2014 roku pełni posługę wolontariuszki opiekuńczej. Należy do ścisłego grona liderek pośród innych wolontariuszy. Jest lubiana i ceniona wśród mieszkańców placówki nie tylko za życzliwość i troskę, ale przede wszystkim za niezwykły takt i wyrozumiałość wobec niepełnosprawności i niedomagań związanych z różnymi chorobami czy podeszłym wiekiem podopiecznych.

Chętnie wspomagała mieszkańców Domu Pomocy Społecznej podczas przeróżnych imprez kulturalnych, gdzie służyła pomocą typowo opiekuńczą , ale też wzmacniając poczucie wspólnoty. Wielokrotnie uczestniczyła też w nabożeństwach w kaplicy ośrodka wraz z mieszkańcami, co w sposób szczególny wpłynęło na więź z nimi.

Dziś, gdy nasza laureatka dzielnie zmaga się z chorobą, podopieczni polecają Ją w modlitwach, dopytując kiedy wróci. Wszyscy tęsknią do Jej obecności i serdeczności, a Michał nie może doczekać się kiedy znowu zagrają w chińczyka. W imieniu pani Bożeny nagrodę odebrała pani Regina Łabuńska, znajoma wolontariuszka.

Organizacja Społeczna Roku 2017

Podczas tegorocznej gali wyróżniono dwie organizacje społeczne: jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolonii Ostrowickiej i Opaleniu. Początki tych organizacji sięgają lat 20. XX wieku. Od tego też czasu, nie licząc wojny, działają nieprzerwanie do dzisiaj. Łącznie zrzeszają one ponad stu wolontariuszy, którzy są gotowi nieść pomoc potrzebującym o każdej porze dnia i nocy. Swój wolny czas członkowie tych organizacji w dużej mierze poświęcają pracom społecznym przy utrzymaniu obiektów oraz sprawności sprzętu. Prowadzą również cykliczne zbiórki, podczas których doskonalą swoje umiejętności, aby utrzymać jednostkę w gotowości. W tym roku, wraz z innymi jednostkami z całej Polski wielokrotnie włączyły się w działania ratownicze, które prowadzone były po przejściu sierpniowej nawałnicy nad Pomorzem, tym samym zasługując na najwyższy szacunek i uznanie. Jednostki są również bardzo zaangażowane w życie społeczności lokalnej, włączają się w organizację festynów tematycznych i imprez organizowanych w sołectwach do których przynależą, ale także w innych miejscach Gminy. Członkowie tych organizacji, swoimi działaniami, niejednokrotnie udowodnili, że stanowią organizację solidną, godną zaufania, działającą z pasją, ale i poświęceniem na rzecz tych, którym służą pomocą. Jednocześnie ich podejście do służby sprawia, że Straż Pożarna od wielu lat cieszy się dużym zaufaniem społecznym.

Laureatem nagrody w tej kategorii została Fundacja „DASZRADE”, która powstała w 2012 r. Na co dzień działa na rzecz pomocy osobom wychodzącym z uzależnienia. Zaangażowanie oraz praca na rzecz drugiego człowieka pozwala jej podopiecznym i ich rodzinom korzystającym z jej pomocy pokonywać życiowe zakręty i dokonywać wyboru właściwej drogi. Działania terapeutyczne, które organizuje, symbolizują pokonywanie własnych słabości. Swoją misję, realizuję często poprzez współpracę z lokalną społecznością. Angażuje się w różnorakie akcje organizowane na rzecz mieszkańców Opalenia. Na przestrzeni lat wielokrotnie wspomagała w pracach remontowych Zespół Szkół im. Józefa Czyżewskiego w Opaleniu, włączyła się w niesienie pomocy pogorzelcom. Fundacja jest organizatorem jednej z większych imprez biegowych w gminie Gniew, Maratonu i Półmaratonu w Opaleniu,  oraz innych wydarzeń sportowych w których uczestniczą nie tylko podopieczni ośrodka Leczenia Uzależnień „Zapowiednik”, ale również miłośnicy biegania z całej Polski. Działalność tej fundacji, pokazuje ogromne pokłady niezłomnej siły jej podopiecznych, ale i udowadnia, że i Ty pokonując swoje słabości „DASZRADE”.

Firma Prospołeczna Roku 2017

Właściciel wyróżnionego przedsiębiorstwa Gerlicher, pan Przemysław Małkowski od początku działalności angażuje się w życie lokalnej społeczności. Siedziba firmy mieści się w Opaleniu, nic więc dziwnego, że to właśnie organizacje i instytucje z tej miejscowości korzystają w największym stopniu ze wsparcie wyróżnionego. Dofinansowanie rozbudowy strażnicy i garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Opaleniu, zakup szafek ubraniowych dla strażaków, dofinansowanie wszelkich  uroczystości organizowanych w opaleńskiej remizie to tylko kilka przykładów pomocy, którą świadczy laureat. Kolejnym podmiotem, który zawsze może liczyć na wsparcie tej firmy jest  Zespół Szkół im. Józefa Czyżewskiego w Opaleniu. Tradycyjnie przekazuje ona środki finansowe na organizowane w szkole koncerty i wycieczki. Obchody Dnia Patrona również odbywają się przy wsparciu pieniężnym nagrodzonego zakładu. Właściciel firmy to członek rady sołeckiej i parafialnej w Opaleniu, wspierając tym samym zarówno działania tych rad, jak i inicjatywy przez nie podejmowane. Również miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich niejednokrotnie doświadczyło pomocy ze strony firmy, o co z kolei dba żona właściciela, członkini Koła.

Nagrodę główną otrzymała Spółka Akcyjna Mikrostyk, powstała w 1957 roku, będąca wówczas jedną z większych zakładów przemysłowych w naszym regionie. Przez lata firma ta przechodziła wiele restrukturyzacji, mierząc się przy tym z niełatwymi czasami Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej czy transformacji ustrojowej w latach 90-tych, jednak dzięki wierności i zdobytemu doświadczeniu pracowników zakładu i jego właścicieli, z sukcesem udało się zbudować silną dziś pozycję przedsiębiorstwa. Od kilku lat firma coraz częściej obecna jest w życiu społecznym. Finansowo wspiera gminne organizacje pozarządowe oraz projekty, realizowane przez Samorząd Gminy Gniew, włącza się również w akcje charytatywne, wspierając między innymi Rodzinny Dom Dziecka. Dużym krokiem w kierunku współpracy zakładu z lokalną społecznością, było powstanie w tym roku z inicjatywy zakładu partnerstwa INNO-GNIEW. Spółka razem ze Stowarzyszeniem Centrum Aktywnych – Gniew utworzyła lokalny fundusz grantowy i zorganizowała konkurs na innowacyjne pomysły w dziedzinie edukacji, sportu, kultury czy opieki społecznej. Dzięki przekazanemu Nieformalnej Grupie Aktywnych z Jelenia grantowi na projekt „Robotyka w Gminie Gniew” dzieci i młodzież zgłębiają tajniki programowania, a liczba odbiorców blisko dwukrotnie przekroczyła pierwotne założenia. Co bardzo ważne, konkurs ten będzie miał charakter cykliczny i, mamy nadzieję, stanie się zalążkiem do stworzenia funduszu grantowego tworzonego przez Gniewski Sektor Biznesu. Plany spółki na zaktywizowanie lokalnej społeczności są bardzo szerokie. Warto też podkreślić podejmowane przez kierownictwo zakładu inicjatywy skierowane do własnych pracowników i ich rodzin. To wszystko stanowi dowód na dostrzeganą przez naszego laureata potrzebę społecznej odpowiedzialności biznesu.

Podczas tegorocznej gali postanowiono również uroczyście podziękować wszystkim ludziom dobrej woli, którzy zaangażowali się w akcję „Anioły Klaudii”. Ten ogromny zryw aktywności i chęć niesienia bezinteresownej pomocy ze strony tak wielu osób, organizacji, instytucji i firm zasługuje na najwyższe słowa uznania. Co ważne, akcja ta stała się symbolem jedności mieszkańców gminy Gniew, pokazała, że razem można więcej i wytyczyła szlak dla innych podobnych przedsięwzięć.

W nagrodę dla społeczników wystąpił kabaret Jurki z Zielonej Góry. Organizatorem Gminnej Gali Wolontariatu było Stowarzyszenie Centrum Aktywnych Gniew. Wydarzenie zostało sfinansowane ze środków Samorządu Miasta i Gminy Gniew.

Więcej zdjęć na: https://www.facebook.com/

Data publikacji: 2017-12-05 11:42
 • Serce za serce - Gminna Gala Wolontariatu
 • Serce za serce - Gminna Gala Wolontariatu
 • Serce za serce - Gminna Gala Wolontariatu
 • Serce za serce - Gminna Gala Wolontariatu
 • Serce za serce - Gminna Gala Wolontariatu
 • Serce za serce - Gminna Gala Wolontariatu
 • Serce za serce - Gminna Gala Wolontariatu
 • Serce za serce - Gminna Gala Wolontariatu
 • Serce za serce - Gminna Gala Wolontariatu
 • Serce za serce - Gminna Gala Wolontariatu
 • Serce za serce - Gminna Gala Wolontariatu
 • Serce za serce - Gminna Gala Wolontariatu
 • Serce za serce - Gminna Gala Wolontariatu
 • Serce za serce - Gminna Gala Wolontariatu
 • Serce za serce - Gminna Gala Wolontariatu
 • Serce za serce - Gminna Gala Wolontariatu
 • Serce za serce - Gminna Gala Wolontariatu
 • Serce za serce - Gminna Gala Wolontariatu
 • Serce za serce - Gminna Gala Wolontariatu
 • Serce za serce - Gminna Gala Wolontariatu
 • Serce za serce - Gminna Gala Wolontariatu
 • Serce za serce - Gminna Gala Wolontariatu
 • Serce za serce - Gminna Gala Wolontariatu
 • Serce za serce - Gminna Gala Wolontariatu
 • Serce za serce - Gminna Gala Wolontariatu
 • Serce za serce - Gminna Gala Wolontariatu
 • Serce za serce - Gminna Gala Wolontariatu

« wstecz

Dofinansowanie

 • MAC

Strona sfinansowana została ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach konkursu na budowę strony internetowej oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2015-12-14 12:15

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Fotokod - wizytówka Urzędu Miasta i Gminy Gniew

Urząd Miasta i Gminy Gniew
Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
pon., wt., czw. 7.30-15.30
śr. 7.30-17.00
pt. 7.30-14.00
tel. 58 530 79 19;
fax 58 530 79 40
e-mail: sekretariat@gniew.pl
DANE DO FAKTURY
Gmina Gniew
NIP 593 10 05 516
REGON 191675296

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /34gu04waml/skrytka

Referaty UMiG Gniew

Informator teleadresowy

Data publikacji: 2015-09-03 15:11

SOZP

Projekty finansowane z Unii Europejskiej

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.