Miasto i Gmina Gniew

Treść strony

Wyroby zawierające azbest - edycja 2017 zakończona

Gmina Gniew zakończyła realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gniew - edycja 2017” w ramach konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zadanie obejmowało:

  • demontaż, zabezpieczenie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest o łącznej masie 15,664 Mg, stanowiących pokrycia dachowe z 6 budynków znajdujących się na terenie miasta i gminy Gniew,
  • zabezpieczenie, transport i unieszkodliwianie płyt azbestowych o łącznej masie 9,383 Mg z 6 nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Gniew.

Umowa o udzieleniu dotacji, zawarta w dniu 01 września 2017 r. między Gminą Gniew, a WFOŚiGW w Gdańsku zakłada, że po wykonaniu Zadania oraz spełnieniu warunków określonych przez Fundusz, Gmina otrzyma dotację ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW oraz środków własnych WFOŚiGW w Gdańsku, w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych Zadania.

Do projektu przystąpiło 17 beneficjentów, 12 z nich zrealizowało i rozliczyło zadanie, tj. w prawidłowy sposób usunęło pokrycia azbestowe z dachów budynków położonych na terenie gminy Gniew. Wszystkie prace związane z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest zostały przeprowadzone zgodnie z wymogami ochrony środowiska i przepisami BHP.

Zadanie realizowane było na warunkach dofinansowania wynikających z Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. ”SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest przy udziale środków udostępnionych w ramach tego. Celem tego programu jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, a przez to minimalizacja szkodliwego oddziaływania azbestu na ludzi i środowisko.

W wyniku realizacji zadania usunięto blisko 1 787,00 m2 eternitu z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych, w wyniku czego powstało i przekazanych zostało do unieszkodliwienia około 25,047 Mg odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Całkowity koszt Zadania wyniósł 9 991 zł netto. Obecnie Gmina przedłożyła do Funduszu dokumentację stanowiącą rozliczenie umowy. Po rozliczeniu całości Zadania, WFOŚiGW w Gdańsku udzieli Gminie dotację w wysokości 75 % kosztów kwalifikowanych tj. kwotę 7 490 zł. Środki pochodzić będą z NFOŚiGW (40%) oraz WFOŚiGW w Gdańsku (35%).

Data publikacji: 2017-12-21 09:42

« wstecz

Dofinansowanie

  • MAC

Strona sfinansowana została ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach konkursu na budowę strony internetowej oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2015-12-14 12:15

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Fotokod - wizytówka Urzędu Miasta i Gminy Gniew

Urząd Miasta i Gminy Gniew
Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
pon., wt., czw. 7.30-15.30
śr. 7.30-17.00
pt. 7.30-14.00
tel. 58 530 79 19;
fax 58 530 79 40
e-mail: sekretariat@gniew.pl
DANE DO FAKTURY
Gmina Gniew
NIP 593 10 05 516
REGON 191675296

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /34gu04waml/skrytka

Referaty UMiG Gniew

Informator teleadresowy

Data publikacji: 2015-09-03 15:11

SOZP

Projekty finansowane z Unii Europejskiej

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.