Miasto i Gmina Gniew

Treść strony

Wylosowano kolejność obywatelskich projektów na liście głosowania

Sprawdzono pod względem formalno-prawnym 15 złożonych w ramach konkursu projektów. Wszystkie propozycje dopuszczone zostały do głosowania. W poniedziałek, 26 marca Zespół ds. Gniewskiego Budżetu Obywatelskiego wylosował kolejność przedsięwzięć, które znajdą się na liście do głosowania. Wybory projektów trwać będą od 5 do 18 kwietnia.

Projekty „małe” (poniżej 10 tys. złotych), wg rozlosowanej kolejności

1. Budowa drogi (nawierzchni jezdno-pieszej) do wejścia na posesję 22A (Tymawa)

Projekt zakłada budowę utwardzonej nawierzchni o szerokości 4,5 m i długości 100 m. Z drogi korzystać będą mieszkańcy posesji i okoliczni rolnicy, dojeżdżający na swoje pola. Remont tego odcinka spowoduje sprawne poruszanie się pojazdów, przyczyni się do zmniejszenia i zminimalizowania emisji spalin, poprzez polepszenie warunków wjazdu i wyjazdu z drogi powiatowej.

Koszt projektu: 9 977, 76 zł

2. Wykonanie ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych 2,5 m x 1,5 m przy świetlicy wiejskiej w Kursztynie

Projekt dotyczy wykonania ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Kursztynie. W zakres planowanych prac wchodzi: demontaż starego ogrodzenia, wykarczowanie starego żywopłotu i uporządkowanie terenu, wykonanie ogrodzenia z paleni ocynkowanych powlekanych, montowanie ram na murze oporowych z elementów prefabrykowanych. Wnioskodawcy chcieliby w miejsce wykarczowanego żywopłotu wykonać nowe nasadzenia, które już udało się pozyskać. Poza ogrodzeniem mieszkańcy Kursztyna planują uporządkować cały teren przy świetlicy oraz przywrócić mu w pełni funkcje rekreacyjno-sportowe. Projekt służył będzie całej społeczności wsi, jak również poprawi jej wizerunek i estetykę.

Koszt projektu: 9 963,00 zł

3. Płonie ognisko w Kuchni

Mieszkańcy chcą stworzyć miejsce za świetlicą wiejską do organizacji spotkań przy ognisku-grillu, poprzez stworzenie kamiennego kręgu, nad którym zawiśnie grill ogniskowy. Przy budowie zaangażowani będą mieszkańcy Kuchni, co niesie za sobą integrację społeczną. W ubiegłym roku w ramach pozyskanych środków z Gniewskiego Budżetu Obywatelskiego, sołectwu Kuchnia udało się kupić dwa stoły i 4 ławy, które również będą wykorzystywane przy ognisku.

Koszt projektu: 3 000 zł

4. Siłownia - pod chmurką, pełni zdrowia (kompleks sportowy w Szprudowie)

Projekt zakłada zamontowanie pięciu urządzeń do ćwiczeń fizycznych przy świetlicy wiejskiej w Szprudowie.

Koszt: 9 833, 85 zł

5. Uśmiech dziecka (plac zabaw przy przedszkolu w Piasecznie)

Projekt dotyczy nowego placu zabaw. Obecny plac jest w tragicznym stanie, szczególnie bujawki. Przedszkolaki w Piasecznie nie mają się gdzie bawić, plac stwarza wręcz zagrożenie dla dzieci. Projekt dobrze wpisałby się w odnowiony niedawno budynek przedszkola.

Koszt: 9 499 zł

6. Stoły do tenisa dla świetlicy w Jeleniu

Projekt dotyczy zakupu dwóch stołów do tenisa stołowego wraz z siatkami na świetlicę wiejską w Jeleniu. Zakup stołów będzie odpowiadał na potrzeby organizacji czasu wolnego dla mieszkańców sołectwa Jeleń, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w okresie jesienno-zimowym przez Sołectwo Jeleń i miejscową Ochotniczą Straż Pożarną.

Koszt: 4 900 zł

Projekty ,,duże” (powyżej 10 tys. złotych), wg rozlosowanej kolejności

1. Budowa boiska do piłki plażowej i rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Tymawie

Projekt dotyczy budowy boiska do piłki plażowej i rozbudowy placu zabaw poprzez zakup karuzeli, drabinki krzyżowej ze ścianką wspinaczkową, huśtawki potrójnej metalowej. Celem projektu jest umożliwienie mieszkańcom aktywnego spędzania czasu. Boisko miałoby powstać w centrum wsi przy istniejącym kompleksie szkolnym, z dala od ruchliwej drogi, gdzie bez problemu można pozostawić dzieci na placu zabaw, a samemu pograć w piłkę. Atrakcją tego projektu jest to, że można korzystać z niego w każdym wieku.

Koszt projektu: 32 574,10 zł

2. Widokówka na górach – punkt widokowy remont gminnego odcinka chodnika (teren miasta Gniew w sąsiedztwie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji)

Projekt zakłada budowę punktu widokowego (80 m2) z małą architekturą (cztery ławeczki, stojak na rowery, śmietnik, cztery donice) oraz modernizację gminnego odcinka chodnika z poszerzeniem o 0,5 m (300 m2) z kostki brukowej betonowej. Celem projektu jest modernizacja istniejącej infrastruktury oraz jej rozbudowa z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-turystyczne: punkt widokowy, ścieżka pieszo-rowerowa.

Koszt projektu: 60 700 zł

3. Rewitalizacja kąpieliska w Pieniążkowie

Projekt zakłada wykonanie prac oczyszczających brzeg kąpieliska z roślinności wodnej, wytyczenie strefy bezpiecznej kąpieli dla najmłodszych, utworzenie mini placu zabaw, zakup i montaż dwóch altan drewnianych ze stołem i siedziskiem, przygotowanie strefy do ogniska. Głównym celem projektu jest utworzenie miejsca do całorocznych spotkań mieszkańców w różnym przedziale wiekowym oraz zachęcenie ich do aktywnego spędzania wolnego czasu. Tworzenie terenów rekreacyjnych sprzyja integracji społeczeństwa oraz, poprzez zmianę otoczenia, pomaga odtworzyć siły, wypocząć i zrelaksować się po ciężkiej pracy. Uzupełnienie projektu obiektami małej architektury podwyższy estetykę tego miejsca.

Koszt projektu: 20 000 zł

4. Strefa aktywnego Walichnowiaka - dalszy rozwój (Wielkie Walichnowy)

Projekt dotyczy zakupu i montażu altany ogrodowej, dwóch elementów placu zabaw (zjazd linowy, stół do ping-ponga), zakup materiałów do wykonania ogrodzenia stawku (słupki, siatka), w celu zwiększenia bezpieczeństwa na tym terenie. Realizacja projektu sprawi, że miejsce to będzie jeszcze bardziej atrakcyjne, a mieszkańcy będą mieli więcej możliwości spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.

Koszt projektu: 30 000 zł

5. Dokończenie budowy boiska sportowego w Brodach Pomorskich

Projekt obejmuje nawiezienie ziemi, zagęszczenie podłoża, ułożenie trawy z rolki, wykonanie piłkochwytów, montaż bramek. Inwestycja ta razem ze świetlicą wiejską i siłownią na powietrzu stworzy bezpieczne, rekreacyjno-sportowe miejsce dla wszystkich mieszkańców sołectwa. Do tej pory na inwestycję przeznaczono środki z funduszu sołeckiego.

Koszt projektu: 40 000 zł

6. I etap budowy chodnika ul. L. Warneckiego w Opaleniu-odcinek od szkoły w kierunku Małej Karczmy

Projekt zakłada wykonanie dokumentacji projektowej budowy 1200 m chodnika o szerokości 1,5 m. Jest to inwestycja bardzo oczekiwana przez mieszkańców Opalenia, która odpowie na potrzeby pracowników firm zlokalizowanych przy tej ulicy, zwiększy też bezpieczeństwo dzieci idących do i wracających ze szkoły.

Koszt projektu: 35 000 zł

7. Remont drogi gminnej 228036G (droga z Rakowca w stronę Bielicy)

Remont polegać miałby na ułożeniu płyt typu jumbo, celem poprawy infrastruktury drogowej. W ramach inwestycji zostanie położony przejazd wraz z zatoczkami. Na drodze tej znajduje się przystanek autobusowy, remont poprawiłby więc komfort dojeżdżającym do szkół dzieci i zapewniłby dogodny dojazd mieszkańców wsi oraz całej gminy.

Koszt projektu: 75 000 zł

8. Społeczna inicjatywa mieszkańców Osiedla Leśnego w Tymawie w sprawie wykonania kolejnego etapu drogi

Celem projektu jest umożliwienie bezpiecznego i wygodnego podróżowania pojazdami oraz pieszego poruszania się po osiedlowej drodze.

Koszt projektu: 65 000 zł

9. Budowa boiska sportowego w sołectwie Kolonia Ostrowicka (działka nr 102/2 położona w Ostrowitem)

W sołectwie nie ma żadnego miejsca do rekreacyjnego uprawiania sportu. Wybudowanie trawiastego boiska o wymiarach 32x60 m umożliwi mieszkańcom, najbardziej dzieciom i młodzieży, rekreacyjną grę w piłkę nożną. W ramach projektu przewidziano prace ziemne, związane z przygotowaniem terenu, wysianiem trawy i ustawieniu bramek.

Koszt projektu: 40 000 zł

Data publikacji: 2018-03-27 15:18

« wstecz

Dofinansowanie

  • MAC

Strona sfinansowana została ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach konkursu na budowę strony internetowej oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2015-12-14 12:15

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Fotokod - wizytówka Urzędu Miasta i Gminy Gniew

Urząd Miasta i Gminy Gniew
Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
pon., wt., czw. 7.30-15.30
śr. 7.30-17.00
pt. 7.30-14.00
tel. 58 530 79 19;
fax 58 530 79 40
e-mail: sekretariat@gniew.pl
DANE DO FAKTURY
Gmina Gniew
NIP 593 10 05 516
REGON 191675296

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /34gu04waml/skrytka

Referaty UMiG Gniew

Informator teleadresowy

Data publikacji: 2015-09-03 15:11

SOZP

Projekty finansowane z Unii Europejskiej

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.