Miasto i Gmina Gniew

Treść strony

Głosowanie nad obywatelskimi projektami rusza 5 kwietnia

Od czwartku, 5 kwietnia rozpoczyna się głosowanie nad złożonymi w ramach Gniewskiego Budżetu Obywatelskiego projektami. Do 18 kwietnia, w siedemnastu punktach na terenie miasta i gminy Gniew, oddawać będzie można swój głos na dowolnie wybrany projekt. To od ilości zebranych głosów będzie zależało czy dany projekt zostanie zrealizowany, dlatego gorąco zachęcamy do głosowania!

Projekty „małe” (poniżej 10 tys. złotych), wg rozlosowanej kolejności

1. Budowa drogi (nawierzchni jezdno-pieszej) do wejścia na posesję 22A (Tymawa)

Projekt zakłada budowę utwardzonej nawierzchni o szerokości 4,5 m i długości 100 m. Z drogi korzystać będą mieszkańcy posesji i okoliczni rolnicy, dojeżdżający na swoje pola. Remont tego odcinka spowoduje sprawne poruszanie się pojazdów, przyczyni się do zmniejszenia i zminimalizowania emisji spalin, poprzez polepszenie warunków wjazdu i wyjazdu z drogi powiatowej.

Koszt projektu: 9 977, 76 zł

2. Wykonanie ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych 2,5 m x 1,5 m przy świetlicy wiejskiej w Kursztynie

Projekt dotyczy wykonania ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Kursztynie. W zakres planowanych prac wchodzi: demontaż starego ogrodzenia, wykarczowanie starego żywopłotu i uporządkowanie terenu, wykonanie ogrodzenia z paleni ocynkowanych powlekanych, montowanie ram na murze oporowych z elementów prefabrykowanych. Wnioskodawcy chcieliby w miejsce wykarczowanego żywopłotu wykonać nowe nasadzenia, które już udało się pozyskać. Poza ogrodzeniem mieszkańcy Kursztyna planują uporządkować cały teren przy świetlicy oraz przywrócić mu w pełni funkcje rekreacyjno-sportowe. Projekt służył będzie całej społeczności wsi, jak również poprawi jej wizerunek i estetykę.

Koszt projektu: 9 963,00 zł

3. Płonie ognisko w Kuchni

Mieszkańcy chcą stworzyć miejsce za świetlicą wiejską do organizacji spotkań przy ognisku-grillu, poprzez stworzenie kamiennego kręgu, nad którym zawiśnie grill ogniskowy. Przy budowie zaangażowani będą mieszkańcy Kuchni, co niesie za sobą integrację społeczną. W ubiegłym roku w ramach pozyskanych środków z Gniewskiego Budżetu Obywatelskiego, sołectwu Kuchnia udało się kupić dwa stoły i 4 ławy, które również będą wykorzystywane przy ognisku.

Koszt projektu: 3 000 zł

4. Siłownia - pod chmurką, pełni zdrowia (kompleks sportowy w Szprudowie)

Projekt zakłada zamontowanie pięciu urządzeń do ćwiczeń fizycznych przy świetlicy wiejskiej w Szprudowie.

Koszt: 9 833, 85 zł

5. Uśmiech dziecka (plac zabaw przy przedszkolu w Piasecznie)

Projekt dotyczy nowego placu zabaw. Obecny plac jest w tragicznym stanie, szczególnie bujawki. Przedszkolaki w Piasecznie nie mają się gdzie bawić, plac stwarza wręcz zagrożenie dla dzieci. Projekt dobrze wpisałby się w odnowiony niedawno budynek przedszkola.

Koszt: 9 499 zł

6. Stoły do tenisa dla świetlicy w Jeleniu

Projekt dotyczy zakupu dwóch stołów do tenisa stołowego wraz z siatkami na świetlicę wiejską w Jeleniu. Zakup stołów będzie odpowiadał na potrzeby organizacji czasu wolnego dla mieszkańców sołectwa Jeleń, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w okresie jesienno-zimowym przez Sołectwo Jeleń i miejscową Ochotniczą Straż Pożarną.

Koszt: 4 900 zł

Projekty ,,duże” (powyżej 10 tys. złotych), wg rozlosowanej kolejności

1. Budowa boiska do piłki plażowej i rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Tymawie

Projekt dotyczy budowy boiska do piłki plażowej i rozbudowy placu zabaw poprzez zakup karuzeli, drabinki krzyżowej ze ścianką wspinaczkową, huśtawki potrójnej metalowej. Celem projektu jest umożliwienie mieszkańcom aktywnego spędzania czasu. Boisko miałoby powstać w centrum wsi przy istniejącym kompleksie szkolnym, z dala od ruchliwej drogi, gdzie bez problemu można pozostawić dzieci na placu zabaw, a samemu pograć w piłkę. Atrakcją tego projektu jest to, że można korzystać z niego w każdym wieku.

Koszt projektu: 32 574,10 zł

2. Widokówka na górach – punkt widokowy remont gminnego odcinka chodnika (teren miasta Gniew w sąsiedztwie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji)

Projekt zakłada budowę punktu widokowego (80 m2) z małą architekturą (cztery ławeczki, stojak na rowery, śmietnik, cztery donice) oraz modernizację gminnego odcinka chodnika z poszerzeniem o 0,5 m (300 m2) z kostki brukowej betonowej. Celem projektu jest modernizacja istniejącej infrastruktury oraz jej rozbudowa z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-turystyczne: punkt widokowy, ścieżka pieszo-rowerowa.

Koszt projektu: 60 700 zł

3. Rewitalizacja kąpieliska w Pieniążkowie

Projekt zakłada wykonanie prac oczyszczających brzeg kąpieliska z roślinności wodnej, wytyczenie strefy bezpiecznej kąpieli dla najmłodszych, utworzenie mini placu zabaw, zakup i montaż dwóch altan drewnianych ze stołem i siedziskiem, przygotowanie strefy do ogniska. Głównym celem projektu jest utworzenie miejsca do całorocznych spotkań mieszkańców w różnym przedziale wiekowym oraz zachęcenie ich do aktywnego spędzania wolnego czasu. Tworzenie terenów rekreacyjnych sprzyja integracji społeczeństwa oraz, poprzez zmianę otoczenia, pomaga odtworzyć siły, wypocząć i zrelaksować się po ciężkiej pracy. Uzupełnienie projektu obiektami małej architektury podwyższy estetykę tego miejsca.

Koszt projektu: 20 000 zł

4. Strefa aktywnego Walichnowiaka - dalszy rozwój (Wielkie Walichnowy)

Projekt dotyczy zakupu i montażu altany ogrodowej, dwóch elementów placu zabaw (zjazd linowy, stół do ping-ponga), zakup materiałów do wykonania ogrodzenia stawku (słupki, siatka), w celu zwiększenia bezpieczeństwa na tym terenie. Realizacja projektu sprawi, że miejsce to będzie jeszcze bardziej atrakcyjne, a mieszkańcy będą mieli więcej możliwości spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.

Koszt projektu: 30 000 zł

5. Dokończenie budowy boiska sportowego w Brodach Pomorskich

Projekt obejmuje nawiezienie ziemi, zagęszczenie podłoża, ułożenie trawy z rolki, wykonanie piłkochwytów, montaż bramek. Inwestycja ta razem ze świetlicą wiejską i siłownią na powietrzu stworzy bezpieczne, rekreacyjno-sportowe miejsce dla wszystkich mieszkańców sołectwa. Do tej pory na inwestycję przeznaczono środki z funduszu sołeckiego.

Koszt projektu: 40 000 zł

6. I etap budowy chodnika ul. L. Warneckiego w Opaleniu-odcinek od szkoły w kierunku Małej Karczmy

Projekt zakłada wykonanie dokumentacji projektowej budowy 1200 m chodnika o szerokości 1,5 m. Jest to inwestycja bardzo oczekiwana przez mieszkańców Opalenia, która odpowie na potrzeby pracowników firm zlokalizowanych przy tej ulicy, zwiększy też bezpieczeństwo dzieci idących do i wracających ze szkoły.

Koszt projektu: 35 000 zł

7. Remont drogi gminnej 228036G (droga z Rakowca w stronę Bielicy)

Remont polegać miałby na ułożeniu płyt typu jumbo, celem poprawy infrastruktury drogowej. W ramach inwestycji zostanie położony przejazd wraz z zatoczkami. Na drodze tej znajduje się przystanek autobusowy, remont poprawiłby więc komfort dojeżdżającym do szkół dzieci i zapewniłby dogodny dojazd mieszkańców wsi oraz całej gminy.

Koszt projektu: 75 000 zł

8. Społeczna inicjatywa mieszkańców Osiedla Leśnego w Tymawie w sprawie wykonania kolejnego etapu drogi

Celem projektu jest umożliwienie bezpiecznego i wygodnego podróżowania pojazdami oraz pieszego poruszania się po osiedlowej drodze.

Koszt projektu: 65 000 zł

9. Budowa boiska sportowego w sołectwie Kolonia Ostrowicka (działka nr 102/2 położona w Ostrowitem)

W sołectwie nie ma żadnego miejsca do rekreacyjnego uprawiania sportu. Wybudowanie trawiastego boiska o wymiarach 32x60 m umożliwi mieszkańcom, najbardziej dzieciom i młodzieży, rekreacyjną grę w piłkę nożną. W ramach projektu przewidziano prace ziemne, związane z przygotowaniem terenu, wysianiem trawy i ustawieniu bramek.

Koszt projektu: 40 000 zł

Jak głosować?

Głosowanie będzie prowadzone w sposób tradycyjny. Oznacza to, iż każdy mieszkaniec gminy Gniew, który ukończył 16 lat będzie głosował JEDEN RAZ poprzez postawienie znaku X przy jednym projekcie małym oraz/lub postawienie znaku X przy jednym projekcie dużym na specjalnym formularzu. Formularz głosowania pobrać można w wyznaczonych punktach do głosowania.

Ważna będzie wyłącznie karta pobrana i ostemplowana w wyznaczonym punkcie głosowania. Głosowanie odbywać się będzie osobiście w wyznaczonych punktach.

Oddanie większej liczby głosów, większej liczby kart do głosowania, oddanie czystej karty do głosowania lub bez dokonanego wyboru projektów czyni głos nieważnym.

Punkty, w których będzie można głosować

Na terenach wiejskich wyznaczono 15 punktów do głosowania, w mieście dwa. Głosować będzie można od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 18.00 oraz w sobotę od 10.00 do 14.00. W Urzędzie Miasta i Gminy Gniew głosować można w godzinach pracy urzędu.

Gdzie zagłosujesz?

1. Gniew - Urząd Miasta i Gminy, Plac Grunwaldzki 1, Biuro Referatu Społecznego

2. Gniew - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

3. Brody Pomorskie – świetlica wiejska

4. Jaźwiska - świetlica wiejska

5. Jeleń - świetlica wiejska

6. Kolonia Ostrowicka – nowy budynek OSP

7. Kuchnia - świetlica wiejska

8. Kursztyn - świetlica wiejska

9. Nicponia - świetlica wiejska

10. Opalenie - świetlica wiejska

11. Piaseczno – Szkoła Podstawowa

12. Pieniążkowo - świetlica wiejska

13. Polskie Gronowo - świetlica wiejska

14. Rakowiec - świetlica wiejska

15. Szprudowo - świetlica wiejska

16. Tymawa - świetlica wiejska

17. Wielkie Walichnowy - świetlica wiejska

Ogłoszenie wyników wyboru projektów nastąpi do 25 kwietnia 2018 r. Projekty, które zdobędą największą liczbę głosów, zostaną zrealizowane w 2018 roku! Jeśli Twój projekt zwyciężył oznacza to, że wykonałeś kawał dobrej roboty! I o to właśnie chodzi w Budżecie Obywatelskim – aby swój projekt poprzez głosowanie i poparcie innych mieszkańców gminy Gniew został zrealizowany. Już teraz zastanów się, jakie działania warto zrealizować w kolejnych edycjach Gniewskiego Budżetu Obywatelskiego.

Data publikacji: 2018-03-30 09:50

Dofinansowanie

  • MAC

Strona sfinansowana została ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach konkursu na budowę strony internetowej oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2015-12-14 12:15

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Fotokod - wizytówka Urzędu Miasta i Gminy Gniew

Urząd Miasta i Gminy Gniew
Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
pon., wt., czw. 7.30-15.30
śr. 7.30-17.00
pt. 7.30-14.00
tel. 58 530 79 19;
fax 58 530 79 40
e-mail: sekretariat@gniew.pl
DANE DO FAKTURY
Gmina Gniew
NIP 593 10 05 516
REGON 191675296

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /34gu04waml/skrytka

Referaty UMiG Gniew

Informator teleadresowy

Data publikacji: 2015-09-03 15:11

SOZP

Projekty finansowane z Unii Europejskiej

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.