Miasto i Gmina Gniew

Treść strony

Absolutorium dla burmistrz

Podczas sesji Rady Miejskiej w Gniewie, 27 czerwca, radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu gminy Gniew za rok 2017. Radni udzielili też absolutorium burmistrz Marii Taraszkiewicz-Gurzyńskiej.   

W uzasadnieniu do uchwały absolutoryjnej przeczytać można:

„Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Burmistrz Miasta i Gminy Gniew 21 marca 2017 r. przedłożyła radnym Rady Miejskiej w Gniewie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gniew za 2017 r. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Gniewie po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów, wydała pozytywną opinię oraz wystapiła z wnioskiem do Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gniew. Wniosek ten został przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku celem zaopiniowania i uchwałą Nr 139/g317/A/II/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 22 maja 2018 r. został pozytywnie zaopiniowany.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, w tym przypadku Rady Miejskiej w Gniewie należy rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z tego tytułu.

Natomiast zgodnie z art. 271 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, nie później niż do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla Burmistrza. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.”

Data publikacji: 2018-06-29 12:52

« wstecz

Dofinansowanie

  • MAC

Strona sfinansowana została ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach konkursu na budowę strony internetowej oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2015-12-14 12:15

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Fotokod - wizytówka Urzędu Miasta i Gminy Gniew

Urząd Miasta i Gminy Gniew
Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
pon., wt., czw. 7.30-15.30
śr. 7.30-17.00
pt. 7.30-14.00
tel. 58 530 79 19;
fax 58 530 79 40
e-mail: sekretariat@gniew.pl
DANE DO FAKTURY
Gmina Gniew
NIP 593 10 05 516
REGON 191675296

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /34gu04waml/skrytka

Referaty UMiG Gniew

Informator teleadresowy

Data publikacji: 2015-09-03 15:11

SOZP

Projekty finansowane z Unii Europejskiej

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.