Miasto i Gmina Gniew

Treść strony

Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu komisji konkursowych na 2019 rok

Starosta Tczewski zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej ustawą, do zgłaszania kandydatów do składu komisji konkursowych opiniujących oferty realizacji zadań publicznych składanych na zadania konkursowe przewidziane do realizacji w 2019 roku. Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 29 października 2018 r. godz. 15:00.

Warunki zgłaszania i wyboru kandydatów:

 1. Zgłoszenie kandydata do składu właściwej komisji konkursowej następuje w formie pisemnej poprzez wypełnienie karty zgłoszenia kandydata, której wzór dostępny jest na stronie NGO https://ngo.powiat.tczew.pl.
 2. Zgłoszenie, pod rygorem nieważności, wymaga podpisu kandydata i osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
  do reprezentowania podmiotu oraz zgody kandydata na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Kartę zgłoszenia kandydata wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w terminie do 29 października 2018 r. do godz. 15:00 w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Tczewie,
  ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew, lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej - decyduje data wpływu do Starostwa, faksu nr 587734803, poczty elektronicznej – adres e-mail: zdrowie@powiat.tczew.pl.

Złożone zgłoszenia przekazane będą do Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Tczewskiego, celem zarekomendowania zgłoszonych kandydatów do składu właściwych komisji konkursowych na 2019 rok.

Skład komisji konkursowych określi Zarząd Powiatu w formie uchwały, która opublikowana będzie w BIP oraz na stronie NGO https://ngo.powiat.tczew.pl  w zakładce: Konkursy ofert > Komisje Konkursowe.

Dodatkowe informacje

 • Termin rozpoczęcia prac właściwych merytorycznie komisji konkursowych uzależniony będzie od daty ogłoszenia właściwych otwartych konkursów ofert.
 • Posiedzenia komisji konkursowych będą odbywały się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2
  w godzinach pracy urzędu.
 • Warunkiem uczestnictwa w pracach komisji konkursowej będzie złożenie przez członka komisji konkursowej oświadczenia,
  iż nie jest on związany z podmiotami uczestniczącymi w otwartym konkursie ofert z danego zakresu zadań.
 • Obrady właściwej komisji konkursowej prowadzone będą w obecności co najmniej połowy jej składu.  
 • Ocena merytoryczna ofert przeprowadzana będzie w skali punktowej zgodnie ze wzorem karty oceny merytorycznej,
  jej wartość będzie jednym z głównych kryteriów oceny końcowej oferty.
 • Każdy członek komisji zobowiązany będzie do przeprowadzenia indywidualnej, punktowej oceny merytorycznej każdej oferty.

Zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy komisje konkursowe mogą działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, jeżeli: żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub wszystkie powołane w skład  komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie przepisów rozdziału 5 Kodeksu Postępowania Administracyjnego lub gdy zostały wskazane przez organizacje biorące udział w konkursie. 

Szczegółowych informacji o naborze kandydatów do składu właściwych komisji konkursowych udzielają pracownicy Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON, tel. 58 7734916 lub 58 7734913, e-mail: zdrowie@powiat.tczew.pl.

Data publikacji: 2018-10-23 11:49

« wstecz

Dofinansowanie

 • MAC

Strona sfinansowana została ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach konkursu na budowę strony internetowej oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2015-12-14 12:15

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Fotokod - wizytówka Urzędu Miasta i Gminy Gniew

Urząd Miasta i Gminy Gniew
Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
pon., wt., czw. 7.30-15.30
śr. 7.30-17.00
pt. 7.30-14.00
tel. 58 530 79 19;
fax 58 530 79 40
e-mail: sekretariat@gniew.pl
DANE DO FAKTURY
Gmina Gniew
NIP 593 10 05 516
REGON 191675296

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /34gu04waml/skrytka

Referaty UMiG Gniew

Informator teleadresowy

Data publikacji: 2015-09-03 15:11

SOZP

Projekty finansowane z Unii Europejskiej

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.