Miasto i Gmina Gniew

Treść strony

Konsultacje dla NGO

Zapraszamy do udziału w konsultacjach dotyczących Funduszu Aktywni Obywatele: programu przeznaczonego dla organizacji społecznych, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Fundusz dysponować będzie budżetem 30 milionów euro na wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

Na rozdzielenie tych środków odpowiedzialne będą Fundacja Batorego, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" oraz Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich. Konsultacje mają na celu zebranie opinii na temat wstępnej koncepcji Funduszu. Oddane głosy wzięte zostaną pod uwagę podczas prac nad ostatecznym kształtem Funduszu.

Gorąco zapraszamy do podzielania się z opiniami, uwagami i podpowiedziami:

 • jak Fundusz może odpowiedzieć na wyzwania i potrzeby społeczeństwa obywatelskiego w Polsce,
 • jakie działania powinien wspierać, by osiągnąć oczekiwane rezultaty,
 • jak może uzupełnić istniejące instrumenty wsparcia.


W konsultacjach można wziąć udział:

 • wypełniając ankietę on-line, dostępną do 8 stycznia na stronie www.konsultacje.aktywniobywatele.org.pl,
 • zgłaszając chęć uczestnictwa w głównym spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się 17 stycznia 2019 r. w Warszawie (uczestnicy spotkania zostaną wylosowani spośród osób, które wypełnią pierwszą część ankiety on-line),
 • zgłaszając chęć uczestnictwa w spotkaniu tematycznym wokół wybranych wątków Funduszu lub w gronie organizacji o podobnym profilu działania - zgłoszenia od organizacji zainteresowanych taką formą konsultacji przyjmowane są do 10 stycznia 2019.

Szczegóły dotyczące głównych założeń Funduszu i dokument stanowiący podstawę do dyskusji znajdują się na stronie: www.konsultacje.aktywniobywatele.org.pl.

Fundusz Aktywni Obywatele będzie wspierał finansowo i merytorycznie działania podejmowane przez organizacje społeczne w obszarach wskazanych przez Państwa-Darczyńców i zawarte w Niebieskiej Książce (BlueBook):

 • demokracja, aktywne obywatelstwo, dobre rządzenie i przejrzystość;
 • prawa człowieka i równe traktowanie poprzez zwalczanie i przeciwdziałanie dyskryminacji ze względy na rasę, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, płeć, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, tożsamość płciową;
 • sprawiedliwość społeczna i włączanie grup narażonych na marginalizację;
 • równość płci i przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć;
 • środowisko i zmiany klimatyczne.
Data publikacji: 2018-12-28 08:22

« wstecz

Dofinansowanie

 • MAC

Strona sfinansowana została ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach konkursu na budowę strony internetowej oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2015-12-14 12:15

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Fotokod - wizytówka Urzędu Miasta i Gminy Gniew

Urząd Miasta i Gminy Gniew
Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
pon., wt., czw. 7.30-15.30
śr. 7.30-17.00
pt. 7.30-14.00
tel. 58 530 79 19;
fax 58 530 79 40
e-mail: sekretariat@gniew.pl
DANE DO FAKTURY
Gmina Gniew
NIP 593 10 05 516
REGON 191675296

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /34gu04waml/skrytka

Referaty UMiG Gniew

Informator teleadresowy

Data publikacji: 2015-09-03 15:11

SOZP

Projekty finansowane z Unii Europejskiej

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.