Miasto i Gmina Gniew

Treść strony

Bagatelizując znaki drogowe, musimy liczyć się z konsekwencjami

Mieszkańcom naszego miasta i gminy, a także odwiedzającym Gniew gości ponownie przypominamy o bacznym zwracaniu uwagi na znaki drogowe, szczególnie te, dotyczące miejsc parkingowych na Starym Mieście. Gniewski rynek jest terenem monitorowanym, kierowcy parkujący w niedozwolonych miejscach muszą więc liczyć się z konsekwencjami łamania przepisów drogowych.

W zrewitalizowanych już w Gniewie obszarach miasta pojawiły się nowe znaki drogowe. Wyznaczono też nieistniejące wcześniej w mieście strefę zamieszkania i strefę ruchu. Takie znaki drogowe dotyczą np. ulicy Sobieskiego i placu Grunwaldzkiego. W takiej strefie parkować możemy tylko w wyznaczonych do tego miejscach. Na rynku takim miejscem jest pas ruchu przy remontowanym obecnie skwerku. Na jego długości stoją także znaki drogowe oznaczające początek i koniec parkingu. Parkowanie samochodów przy kamienicach we wschodniej pierzei rynku jest niedozwolone.

 

Strefa ruchu (oznaczona znakiem D-52) jest obszarem, który zajmuje przynajmniej jedną drogę wewnętrzną. Została ona wprowadzona stosunkowo niedawno, bo w 2010 roku. Aktualnie dąży się do tego, aby każda droga wewnętrzna stała się strefą ruchu.

Drogi wewnętrzne nie są zaliczane do żadnej kategorii dróg publicznych, są to w szczególności drogi na osiedlach mieszkaniowych, dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych, dojazdowe do obiektów użytkowanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, czy place przed dworcami kolejowymi, autobusowymi bądź portami. Budowa, utrzymanie, zarządzanie oraz oznakowanie takiej drogi należy do zarządcy terenu. Po stronie zarządu drogi publicznej, jest natomiast budowa, oznakowanie i utrzymanie skrzyżowań tych dróg z drogami publicznymi oraz urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu związanych z funkcjonowaniem tych skrzyżowań.

Zarządcy dróg wewnętrznych zwykle oznaczają je jako strefy ruchu. Takie oznaczenie wymusza na kierujących pojazdami stosowania się do ogólnie obowiązujących przepisów ruchu drogowego. Dzięki temu, umożliwia się też policji i straży miejskiej karanie mandatami kierujących pojazdami, którzy naruszają przepisy ruchu drogowego na terenie wspomnianej strefy.

Wielu kierowcom wydaje się, że poruszając się np. po terenie parkingu przy centrum handlowym, nie obowiązują ich żadne przepisy. Natomiast musimy pamiętać, że jeśli taki parking oznaczony jest znakiem D-52 „strefa ruchu”, obowiązani jesteśmy, chociażby, do tego, żeby ustąpić pierwszeństwa pojazdom znajdującym się po naszej prawej stronie.

Koniec strefy ruchu (oznaczony znakiem D-53) informuje kierującego pojazdem, iż przy wyjeździe ze strefy zobowiązany jest on do zachowania szczególnej ostrożności oraz ustąpienia pierwszeństwa przejazdu wszystkim uczestnikom ruchu drogowego znajdującym się na drodze publicznej.

Strefa ruchu jest zatem drogą niepubliczną – należącą do zarządcy danego terenu, na której obowiązują takie same przepisy jak na drodze publicznej. Różnicą jest jedynie fakt, iż opuszczając tę strefę mamy obowiązek włączyć się do ruchu zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami.

W związku z tym, iż strefa ruchu często znajduje się również przy osiedlach, piesi bardzo często mylą ją ze strefą zamieszkania. Należy pamiętać, iż w strefie ruchu pieszy powinien poruszać się wyłącznie w miejscach wyznaczonych.

Aby uniknąć zatem nieprzyjemnych kar i rozczarowań, prosimy o zwracanie bacznej uwagi na znaki drogowe i przestrzeganie ich dla wspólnego dobra i bezpieczeństwa.

Data publikacji: 2018-12-28 13:23
  • Miejsca wyznaczone do parkowania na placu Grunwaldzkim
  • Miejsca wyznaczone do parkowania na placu Grunwaldzkim
  • Miejsca wyznaczone do parkowania na placu Grunwaldzkim
  • Miejsca wyznaczone do parkowania na placu Grunwaldzkim

« wstecz

Dofinansowanie

  • MAC

Strona sfinansowana została ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach konkursu na budowę strony internetowej oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2015-12-14 12:15

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Fotokod - wizytówka Urzędu Miasta i Gminy Gniew

Urząd Miasta i Gminy Gniew
Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
pon., wt., czw. 7.30-15.30
śr. 7.30-17.00
pt. 7.30-14.00
tel. 58 530 79 19;
fax 58 530 79 40
e-mail: sekretariat@gniew.pl
DANE DO FAKTURY
Gmina Gniew
NIP 593 10 05 516
REGON 191675296

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /34gu04waml/skrytka

Referaty UMiG Gniew

Informator teleadresowy

Data publikacji: 2015-09-03 15:11

SOZP

Projekty finansowane z Unii Europejskiej

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.