Miasto i Gmina Gniew

Treść strony

Przedmiotem projektu pn. Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni Starego Miasta i Podzamcza w Gniewie jest realizacja zadań inwestycyjnych, stanowiących element wielopłaszczyznowej rewitalizacji społecznej Starego Miasta i Podzamcza, czyli obszaru rewitalizacji, wytyczonego w granicach miasta. Głównym celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej obszaru Starego Miasta i Podzamcza w Gniewie oraz uwolnienie potencjału inwestycyjnego i turystycznego miasta.

Zadania realizowane w ramach projektu

Adaptacja kamienicy 16/17 na placu Grunwaldzkim
W ramach projektu zostaną zaadaptowane pomieszczenia o łącznej pow. ok. 320 m2. Powstanie w nich Centrum Wsparcia Rodzin, które będzie pełnić funkcje: placówki wsparcia dziennego, szkoleniowe, warsztatowe i wystawiennicze oraz pod realizację zadań z zakresu konsultacji i poradnictwa specjalisty.: grupowego i indywidualnego.
Zagospodarowane zostanie również podwórko na tyłach kamienicy, które będzie częściowo zadaszone.
Zadanie przewiduje również wyposażenie pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania Centrum i przeprowadzenia działań projektowych.

Adaptacja kamienicy 45 na placu Grunwaldzkim
Z uwagi na niewystarczającą kubaturę kamienicy 16/17, część zadania polegającego na utworzeniu Centrum Wsparcia Rodzin została przeniesiona do obiektu przy kamienicy 45  na placu Grunwaldzkim, w którym mieści się obecnie Pracownia Orange. Zadanie w tym budynku polegać będzie na adaptacji pomieszczeń o łącznej pow. ok. 90m2. W ramach adaptacji zostaną usunięte bariery architektoniczne, utrudniające wejście do lokalu oraz zostanie zagospodarowana przestrzeń na realizację zadań z zakresu poradnictwa prawnego oraz opieki nad osobami zależnymi. Zadanie przewiduje wyposażenie pomieszczeń na potrzeby funkcjonowanie Centrum i przeprowadzenia działań projektowych.

Zagospodarowanie skwerku przy ul. Wiślanej
W ramach zadania zagospodarowany zostanie zniszczony i zaniedbany obszar o pow. 1826 m2, poprzez nasadzenia roślin, montaż małej architektury, wykonanie ciągów komunikacyjnych oraz bezpiecznego zejścia pomiędzy ul. Wąską a ul. Wiślaną, a także budowę tarasu widokowego i instalacji oświetlenia. Wybór wykonawcy koncepcji zagospodarowania skwerku został dokonany w formie konkursu architektonicznego (WYNIKI KONKURSU).

Realizacja części skwerku przy ul. Wiślanej odbywać się będzie przy udziale mieszkańców obszarów zdegradowanych.

Inwestycje infrastruktury drogowej
W ramach projektu przebudowane zostaną nawierzchnie wraz z wykonaniem elementów małej architektury, wymienione będą sieci wodociągowe, kanalizacja sanitarna i deszczowa w ulicach: Pod Basztą, Sambora, Dolny Podmur, Kościelna, Ks. Kursikowskiego, Spichrzowa, Franciszka Jakusz–Gostomskiego.
W ramach przebudowy nawierzchni planuje się jej wymianę, montaż małej architektury oraz instalację automatycznej toalety publicznej. W ramach zadania zostanie przebudowana nawierzchnia ulic o łącznej pow. 4974 m2 oraz dł. 721 mb oraz wymienione zostaną: sieci wodociągowe (690 mb), sieci kanalizacji sanitarnej (380 mb) i sieci kanalizacji deszczowej (410 mb).

Remonty kamienic wspólnot mieszkaniowych
Projekt partnerski zakłada modernizację wybranych elementów części wspólnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji (Wiślana 10, Wodna 8 oraz budynek komunalny plac Grunwaldzki 39).

Kwota dofinansowania: 4 489 353,10 złotych

Okres realizacji projektu: 02.10.2017 r. - 30.09.2023 r.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 08. Konwersja, działanie 08.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne, poddziałanie 08.01.02. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta

Data publikacji: 2018-03-06 14:31

Dofinansowanie

  • MAC

Strona sfinansowana została ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach konkursu na budowę strony internetowej oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2015-12-14 12:15

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Fotokod - wizytówka Urzędu Miasta i Gminy Gniew

Urząd Miasta i Gminy Gniew
Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
pon., wt., czw. 7.30-15.30
śr. 7.30-17.00
pt. 7.30-14.00
tel. 58 530 79 19;
fax 58 530 79 40
e-mail: sekretariat@gniew.pl
DANE DO FAKTURY
Gmina Gniew
NIP 593 10 05 516
REGON 191675296

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /34gu04waml/skrytka

Referaty UMiG Gniew

Informator teleadresowy

Data publikacji: 2015-09-03 15:11

SOZP

Projekty finansowane z Unii Europejskiej

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.