Miasto i Gmina Gniew

Treść strony

Rozpoczął się remont kamienicy 16/17 przy placu Grunwaldzkim w Gniewie, który stanowi etap rewitalizacji zdegradowanej przestrzeni starego miasta w Gniewie, realizowanej w ramach RPO WP 2014-2020. Kamienica przechodzi gruntowną modernizację i docelowo zaadaptowana zostanie na Centrum Wsparcia Rodzin. Prace remontowe równolegle w ramach projektu prowadzone są również w kamienicy nr 39 na placu Grunwaldzkim. Inwestycję realizuje wyłoniona w drodze przetargu spółka Inwest-Kom.

Na inwestycję remontu kamienicy składają się następujące przedsięwzięcia:

remont i przebudowa pomieszczeń na poziomie piwnic obydwu kamienic z dostosowaniem ich do funkcji warsztatowo-edukacyjnej oraz umożliwieniem prawidłowej ewakuacji i komunikacji z poziomu piwnicy na zewnątrz budynku od strony podwórza wraz z budową windy, umożliwiającej dostęp dla osób niepełnosprawnych do poziomu piwnic oraz całego parteru,

remont i przebudowa pomieszczeń na poziomie parteru kamienicy nr 17 w celu przystosowania do potrzeb Centrum Wsparcia Rodzin,

przebudowa kamienicy nr 16 w obszarze węzłów sanitarnych (na wszystkich kondygnacjach) wraz z przebudową układu klatki schodowej w celu zapewnienia warunków prawidłowej komunikacji i ewakuacji dla całego zespołu kamienic oraz w celu zapewnienia dostępu dla niepełnosprawnych w poziomie piwnic i parteru,

przebudowa układu pomieszczeń w kamienicy nr 17 na poziomie parteru, I i II piętra w celu zapewnienia warunków prawidłowej komunikacji i ewakuacji dla całego zespołu kamienic oraz w celu zapewnienia dostępu dla niepełnosprawnych,

odtworzenie pierwotnego układu schodów w podcieniach kamienic wraz z likwidacją wejścia do piwnicy zlokalizowanego w podcieniu kamienicy nr 17,

zagospodarowanie terenu podwórka (obszar podwórka obydwu kamienic) na „Ogród Kultury” o funkcji ekspozycyjnej i rekreacyjnej,

budowa oficyny o funkcji warsztatowo-edukacyjnej w północnej części działek, równolegle do ulicy Zamkowej.

Instytucje prowadzące swoją działalność w kamienicy, na czas trwania remontu zmienią swoje siedziby. W związku z pracami dostęp do tych biur będzie czasowo utrudniony, a docelowo instytucje przeniesione zostaną w inne miejsca.

Ośrodek Doradztwa Rolniczego mieszczący się na parterze projektu przeniesiony został tymczasowo do Gminnego Ośrodka Sportu.

Biuro Rady Miejskiej mieści się teraz w budynku urzędu, na parterze, w biurze gospodarki odpadami.

Księgowość biblioteki mieścić się będzie w siedzibie OSP.

Czytelnia biblioteki na czas trwania remontu, z wyjątkami w poszczególne dni, zostaje zamknięta. Czytelników zapraszamy do korzystania z czytelni w Opaleniu i w Wielkich Walichnowach.

Biuro archiwum gminnego działać będzie w pokoju 205 gniewskiego magistratu,

Referat promocji docelowo przeniesiony zostanie do Pracowni Orange.

Biblioteka najprawdopodobniej znajdzie swoje miejsce w budynku szkoły podstawowej nr 2.

W niedalekiej przyszłości czeka nas jeszcze modernizacja skwerku przy ul. Wiślanej, w ramach projektu przebudowane zostaną też nawierzchnie wraz z wykonaniem elementów małej architektury, wymianą sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Pod Basztą, Sambora, Dolny Podmur, Kościelnej, Ks. Kursikowskiego, Spichrzowej, Franciszka Jakusz–Gostomskiego.

W realizacji projektu partnerami są również wspólnoty mieszkaniowe Wiślana 10 i Wodna 8, które również przejdą modernizację.

Na realizację projektu pn. Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni Starego Miasta i Podzamcza w Gniewie rewitalizacyjnego, który opiewa na kwotę 7 600 000 złotych, Gmina Gniew z budżetu UE pozyskała 3 800 000 złotych, a z budżetu państwa 700 000 złotych.

Data publikacji: 2020-03-17 14:24

« wstecz

Dofinansowanie

  • MAC

Strona sfinansowana została ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach konkursu na budowę strony internetowej oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2015-12-14 12:15

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Fotokod - wizytówka Urzędu Miasta i Gminy Gniew

Urząd Miasta i Gminy Gniew
Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
pon., wt., czw. 7.30-15.30
śr. 7.30-17.00
pt. 7.30-14.00
tel. 58 530 79 19;
fax 58 530 79 40
e-mail: sekretariat@gniew.pl
DANE DO FAKTURY
Gmina Gniew
NIP 593 10 05 516
REGON 191675296

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /34gu04waml/skrytka

Referaty UMiG Gniew

Informator teleadresowy

Data publikacji: 2015-09-03 15:11

SOZP

Projekty finansowane z Unii Europejskiej

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.