Miasto i Gmina Gniew

Treść strony

Projekt: Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Miasta Tczewa.

Program: Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa 8. Konwersja

Działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego

Nazwa Beneficjenta: Gmina Miejska Tczew

Partnerzy projektu: Gmina Tczew, Gmina Subkowy, Gmina Gniew.

 

Krótki opis projektu:

Inwestycja realizowana jest w ramach przedsięwzięcia strategicznego Województwa Pomorskiego „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowych R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9”.  Trasa docelowo będzie częścią międzynarodowej sieci szlaków rowerowych Euro Velo.

Przedmiotem projektu jest budowa Wiślanej Trasy Rowerowej R9 na terenie powiatu tczewskiego, spełniającej międzynarodowe standardy, o łącznej długości 59,26 km wraz z oznakowaniem oraz zagospodarowaniem 11-stu miejsc postojowych na całym odcinku trasy na terenie powiatu.

Projekt jest przygotowywany w partnerstwie z gminami z powiatu tczewskiego, tj. Gmina Miejska Tczew – jako Partner Wiodący oraz Partnerzy Projektu: Gmina Tczew, Gmina Subkowy, Gmina Gniew.

W ramach w/w przedsięwzięcia dwóch z Partnerów Projektu (tj. Gmina Miejska Tczew, Gmina Tczew) planuje prace inwestycyjne związane z budową nowej drogi rowerowej o łącznej długości 7,67 km oraz wszyscy Partnerzy planują prace związane z zagospodarowaniem miejsc postojowych w małą architekturę w zależności od potrzeb danego miejsca (m.in. ławki, stoły, wiaty, sanitariaty, śmietniki, stojaki rowerowe, tablice informacyjne wg. wzoru, itp.) i oznakowaniem całego odcinka „Pomorskiej Trasy Rowerowej o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Miasta Tczewa” na terenie własnej gminy.

Zakres projektu dla Gminy Gniew

W ramach przedsięwzięcia w gminie Gniew zagospodarowanych zostanie 5 miejsc postojowych, które wyposażone zostaną w małą architekturę (m.in. ławki, stoły, wiaty, sanitariaty, śmietniki, stojaki rowerowe, tablice informacyjne wg. wzoru, itp.) wraz z oznakowaniem całego odcinka na terenie powiatu tczewskiego.

Na terenie Gminy Gniew projekt realizowany będzie w mieście Gniew, Opaleniu, Jaźwiskach, Polskim Gronowie i Wielkich Walichnowach.

Okres realizacji projektu:

od: 01.06.2017 r.

do: 31.12.2023 r.

Cele projektu i efekty jego realizacji:

Podstawowym celem projektu są:

  • stworzenie produktu turystycznego, mające na celu wykreowanie markowego produktu turystyki rowerowej obejmującego całe województwo,
  • wpisanie się w sieć międzynarodowych tras Euro Velo, spełniającej międzynarodowe standardy,
  • udostępnienie miejsc atrakcyjnych kulturowo i przyrodniczo,
  • zwiększenie zatrudnienia w sektorze usług turystycznych i okołoturystycznych.

Budżet całego Projektu:

Wartość wydatków ogółem: 13 105 508,34 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 9 496 338,12 PLN
Wydatki niekwalifikowalne: 2 398 861,71 PLN
Wartość dofinansowania z budżetu środków europejskich (57,56%): 5 466 263,19 PL

Budżet dla Gminy Gniew:

Wydatki ogółem: 500 604,73 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 500 604,73 PLN

Wartość dofinansowania z budżetu środków europejskich (63,70%): 318 885,21 PLN

Wkład własny gminy: 181 719,52 PLN

Data publikacji: 2018-03-07 11:27

Dofinansowanie

  • MAC

Strona sfinansowana została ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach konkursu na budowę strony internetowej oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2015-12-14 12:15

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Fotokod - wizytówka Urzędu Miasta i Gminy Gniew

Urząd Miasta i Gminy Gniew
Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
pon., wt., czw. 7.30-15.30
śr. 7.30-17.00
pt. 7.30-14.00
tel. 58 530 79 19;
fax 58 530 79 40
e-mail: sekretariat@gniew.pl
DANE DO FAKTURY
Gmina Gniew
NIP 593 10 05 516
REGON 191675296

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /34gu04waml/skrytka

Referaty UMiG Gniew

Informator teleadresowy

Data publikacji: 2015-09-03 15:11

SOZP

Projekty finansowane z Unii Europejskiej

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.