Miasto i Gmina Gniew

Treść strony

Akcja zima

Zadania związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta i gminy Gniew realizuje spółka Inwest-Kom. To właśnie ta firma w okresie zimowym będzie odśnieżać i usuwać oblodzenia na drogach. Funkcję dyspozytora pełni całodobowo pracownik przedsiębiorstwa pod nr telefonu 536 514 199.

Zgłoszenia i uwagi dotyczące stanu dróg i ciągów komunikacyjnych/pieszych można ponadto zgłaszać w następującej formie:

- osobiście w siedzibie Inwest-Kom przy ul. Wiślanej 6 w Gniewie

- telefonicznie pod nr tel. 58 535 23 31 lub 58 535 23 18

- faksem pod nr tel. 58 535 23 31 lub 58 535 23 18 + nr wew. 46

- drogą elektroniczną, e-mail: zima@inwest-kom.pl, kontakt@inwest-kom.pl

Dyspozytor prowadzi dziennik służby i rejestr warunków pogodowych oraz otrzymuje na bieżąco komunikaty meteo. Dyspozytor koordynuje działania związane z prowadzeniem akcji zimowego utrzymania dróg i ciągów komunikacyjnych. Nasze drogi obsługują cztery zestawy ciągnikowe (ciągniki, pługi i piaskarki) oraz dwie koparko-ładowarki, wyposażone w pługi. Wszystkie drogi gminne i powiatowe w granicach administracyjnych gminy Gniew utrzymywane są w tzw. V standardzie, co oznacza jezdnię odśnieżoną co najmniej jednym pasem ruchu z posypaniem na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. Dopuszcza się występowanie śniegu zajeżdżonego oraz przerwy w komunikacji do 24 godzin po ustaniu opadów. Gołoledź na trasie drogowcy muszą zlikwidować do 8 godzin od jej wystąpienia. Priorytet w odśnieżaniu mają drogi, na których utrzymywana jest komunikacja publiczna i przewozy szkolne.

V standard zimowego utrzymania dróg gminnych i powiatowych:

Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek, dopuszczalne odstępstwa od standardu:

- usuwanie luźnego śniegu – do 16 godz.;

- na powierzchni może występować warstwa zajeżdżonego śniegu i nabój śnieżny;

- zaspy – występują do 24 godz., dopuszczalne przerwy w komunikacji – do 24 godz.

W zakresie śliskości jezdnia posypana materiałami uszarstniającymi na odcinkach decydujących o możliwości ruchu:

- skrzyżowania z drogami twardymi;

- skrzyżowania z koleją;

- odcinki drogi o pochyleniu >4%;

- przystanki autobusowe;

- inne miejsca ustalone przez zarząd drogi.

Odstępstwa od standardu po ustaniu zjawiska, tylko w miejscach wyznaczonych: gołoledź, śliskość pośniegowa – do 8 godz.

Obowiązki mieszkańców

Ponadto przypomina się mieszkańcom, że na podstawie Uchwały Nr IX/53/15 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Gniew, że w sezonie zimowym właściciele nieruchomości (współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością) obowiązani są do:

- uprzątnięcia błota, śniegu, lodu, chwastów i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości oraz części nieruchomości służących do użytku publicznego tj. podwórzy, bram i przejść, zieleńców, niezwłocznie po ich pojawieniu się. Za chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości;

- gromadzenia uprzątniętego błota, śniegu i lodu przy krawędzi chodnika z jezdnią, w sposób umożliwiający swobodne i bezpieczne poruszanie się pieszych. Zabrania się usuwania śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodników na teren jezdni oraz z jezdni na chodnik, a także w miejsca powodujące zakłócenia w ruchu pieszych;

- usunięcia śliskości na chodnikach położonych wzdłuż nieruchomości niezwłocznie po jej pojawieniu się, poprzez odlodzenie chodnika i zabezpieczenie powierzchni celem umożliwienia bezpiecznego poruszania się pieszych (np. posypanie piaskiem lub innym środkiem nie szkodliwym dla środowiska). Piasek użyty do powyższych celów należy usunąć niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania. Do usuwania śliskości na chodniku zabrania się stosowania soli.

Data publikacji: 2019-01-03 08:25

« wstecz

Dofinansowanie

  • MAC

Strona sfinansowana została ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach konkursu na budowę strony internetowej oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2015-12-14 12:15

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Fotokod - wizytówka Urzędu Miasta i Gminy Gniew

Urząd Miasta i Gminy Gniew
Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
pon., wt., czw. 7.30-15.30
śr. 7.30-17.00
pt. 7.30-14.00
tel. 58 530 79 19;
fax 58 530 79 40
e-mail: sekretariat@gniew.pl
DANE DO FAKTURY
Gmina Gniew
NIP 593 10 05 516
REGON 191675296

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /34gu04waml/skrytka

Referaty UMiG Gniew

Informator teleadresowy

Data publikacji: 2015-09-03 15:11

SOZP

Projekty finansowane z Unii Europejskiej

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.