Miasto i Gmina Gniew

Treść strony

Elektroniczne składanie deklaracji

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tczewie informuje, że począwszy od 2019 r. istnieje obowiązek przekazywania deklaracji podatkowych PIT-11, PIT-8C, PIT-R dotyczących uzyskiwanych przez pracowników (podatników) w roku 2018 dochodów wyłącznie w formie elektronicznej w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. Nie ma możliwości wysyłki do urzędów skarbowych tych dokumentów w formie dokumentu papierowego. Zapraszamy na szkolenia na temat zasad podpisywania i przesyłania deklaracji, które odbędą się w dniach: 17, 21, 23, 25, 28 stycznia 2019 r. w Urzędzie Skarbowym w  Tczewie o godz. 11.00 (ul. Gdańska 33 pokój nr 103, I piętro).  

Organizatorzy proszą o telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu, tel. 58 532-90-11.

PIT-11, PIT-R, PIT-8C kierowane przez płatnika do podatnika można przekazywać zarówno elektronicznie, jak i w wersji papierowej. Powyższe dotyczy wszystkich płatników, w tym także rozliczających podatek za nie więcej niż pięciu podatników.

Informacje o wypłaconych w 2018 r. wynagrodzeniach wyłącznie elektronicznie należy złożyć na właściwych wzorach formularzy. Aktualnie obowiązujące wersje to:
PIT-11(24)
PIT-8C(9)
PIT-R(19)

Oznaczenie wersji znajduje się w prawym dolnym rogu formularza.

Formularze można podpisać:
- podpisem kwalifikowanym – wszystkie formularze;
- danymi autoryzującymi – formularze: PIT-8C, PIT-11, IFT-1/IFT-1R, PIT-4R, PIT-8AR.

W celu przesłania formularza można skorzystać z:
1. Formularza interaktywnego Ministerstwa Finansów.
2. Modułu finansowo-księgowego.
3. Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD), z pomocą której można przesłać jednocześnie do 20 tys. deklaracji.

W 2019 r. nie ma obowiązku stosowania tradycyjnego e-podpisu przy wysyłce przez płatnika będącego osobą fizyczną: PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11, IFT-1/IFT-1R. Druki te, podobnie jak wysyłane do tej pory deklaracje podatkowe, płatnik będący osobą fizyczną podpisuje zestawem danych autoryzacyjnych, tzn.:
- numerem NIP albo numerem PESEL płatnika;
- imieniem (pierwszym);
- nazwiskiem;
- datą urodzenia;
-kwotą przychodu wykazaną w zeznaniu za 2017 r. albo wartością „0” (zero), gdy za ten rok podatkowy nie złożono żadnego z zeznań.

Podmioty nie będące osobami fizycznymi pełniąc funkcję płatnika muszą się posługiwać bezpiecznym podpisem elektronicznym. Nie mają zatem, tak jak to ma miejsce u osób fizycznych, podpisywać informacji przesyłanych przez płatnika, zestawem danych autoryzujących (m.in. numerem NIP, danymi podatnika).

Bezpieczny podpis elektroniczny potwierdzony jest certyfikatem kwalifikowanym. Urzędem certyfikacji dla infrastruktury bezpiecznego podpisu elektronicznego jest Narodowe Centrum Certyfikacji.

Bezpieczny podpis elektroniczny wydawany jest po dokonaniu odpowiedniej odpłatności. Można go nabyć w:
- Krajowej Izbie Rozliczeniowej (Szafir),
- Polskiej  Wytwórni Papierów Wartościowych (Sigillum),
- Unizeto Technologies (CERTUM),
- Enigma S.O.I.(PEM-HEART),
- EuroCert.

Deklaracje można przesyłać także przez pełnomocnika, któremu udzielono pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W celu ustanowienia ww. pełnomocnika należy wypełnić i dostarczyć do urzędu skarbowego druk UPL-1. Można to zrobić:
- papierowo – składając go w swoim urzędzie skarbowym,
- elektronicznie – przekazując go przez ePUAP

Jedno pełnomocnictwo umożliwia złożenie deklaracji we wszystkich urzędach skarbowych.

Złożenie przedmiotowego pełnomocnictwa, jego zmiana, odwołanie lub wypowiedzenie jest zwolnione z opłaty skarbowej.

Data publikacji: 2019-01-09 14:51

« wstecz

Dofinansowanie

  • MAC

Strona sfinansowana została ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach konkursu na budowę strony internetowej oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2015-12-14 12:15

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Fotokod - wizytówka Urzędu Miasta i Gminy Gniew

Urząd Miasta i Gminy Gniew
Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
pon., wt., czw. 7.30-15.30
śr. 7.30-17.00
pt. 7.30-14.00
tel. 58 530 79 19;
fax 58 530 79 40
e-mail: sekretariat@gniew.pl
DANE DO FAKTURY
Gmina Gniew
NIP 593 10 05 516
REGON 191675296

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /34gu04waml/skrytka

Referaty UMiG Gniew

Informator teleadresowy

Data publikacji: 2015-09-03 15:11

SOZP

Projekty finansowane z Unii Europejskiej

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.