Miasto i Gmina Gniew

Treść strony

Ferie zimowe w Opaleniu

Jak co roku w świetlicy opaleńskiej zorganizowane zostały ferie zimowe dla dzieci i młodzieży. Przygotowano wiele atrakcji m.in. wyjazd do Aquaparku  w Kwidzynie, gry, zabawy konkursy  sportowe, warsztaty plastyczne i kulinarne.

Podczas ferii uczestnicy rywalizowali w kilku dyscyplinach.

W tradycyjne "Chłopki" zwyciężył Maurycy Rulewski. Drugie miejsce zajął Szymon Klepinowski, a trzecie Szymon Zmudczyński. Podczas zajęć plastycznych dzieci wykonywały maski karnawałowe. Spośród wielu pięknych prac cztery zasłużyły na wyróżnienie. Maska karnawałowa "KOT" - Mai Kamińskiej zdobyła pierwsze miejsce. Drugie miejsce zajęła Matylda Puchała, a trzecie ex aequo prace Macieja Puchała i Floriana Rulewskiego. 

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się również zajęcia kulinarne zorganizowane w pierwszym i w drugim tygodniu. W pierwszym tygodniu dzieci upiekły "Rogaliki z dżemem" , a w drugim tygodniu wykonały ulubione ciasteczka.

W drugim tygodniu ferii zimowych zorganizowany został wyjazd Aquaparku w Kwidzynie. Dzieci chętnie skorzystały z różnych atrakcji wodnych, jacuzzi, hydromasaży, oraz ze zjeżdżalni.

Pogoda nie dopisała w zorganizowaniu kuligu, zabaw śnieżnych, wypadu do lasu. W zamian  w świetlicy zorganizowana została projekcja nieznanych bajek z czasów PRL-u oraz szereg gier i zabaw min. składanie samolotów, rysowanie węglem portretu babci i dziadka oraz granie w kręgle. Na zakończenie rozpalone zostało ognisko i dzieci piekły kiełbaski.
W trakcie codziennych zajęć na wszystkich czekała ciepła herbata i niespodzianki w postaci słodyczy.

Organizatorzy ferii zimowych w Opaleniu składają serdeczne podziękowania wolontariuszom: Pani Agnieszce Rulewskiej, Iwonie Kamińskiej, Marcie Przygockiej, Zygmuntowi Rajkowskiemu oraz

- Prezesowi Banku Spółdzielczego w Gniewie, P. Sławomirowi Urban
- Zarządowi Mikrostyk w Gniewie
- Radzie Rodziców przy Zespole Szkól w Opaleniu
- Kołu Gospodyń Wiejskich w Opaleniu
- Anonimowym Sponsorom

Data publikacji: 2020-02-03 08:35
 • Ferie Opalenie
 • Ferie Opalenie
 • Ferie Opalenie
 • Ferie Opalenie
 • Ferie Opalenie
 • Ferie Opalenie

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tczewie

Powiatowy Lekarz Weterynari w Tczewie informuje o zasadach uboju z konieczności.

W związku z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/628 z dnia 08 kwietnia 2019 r. dotyczącym wzorów świadectw urzędowych dla określonych zwierząt i towarów oraz zmieniając rozporządzenie (WE) nr 2074/2005 i rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/759 w odniesieniu do tych wzorów świadectw jak również mając na względzie sytuacje, w których bydło utrzymywane w gospodarstwie ulegnie wypadkowi np. złamie kończynę, a powyższe uniemożliwi zwierzęciu możliwość poruszania się i tym samym transport do rzeźni, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tczewie informuje co następuje.

Ubojowi z konieczności w gospodarstwie może zostać poddane bydło klinicznie zdrowe i nie leczone, czyli nie dotyczy sztuk chorych lub/i takich, które były poddawane leczeniu, a nie minął okres karencji na podany środek leczniczy.
Uboju takiego może dokonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje tj. takie same jak w przypadku uboju zwierząt w rzeźni przy zachowaniu spełnienia wymagań dotyczących ochrony zwierząt podczas uboju.

W przypadku, gdy zwierzę ulegnie takiemu wypadkowi należy w kolejności:
- wezwać lekarza weterynarii opiekującego się stadem, który po zgodnej identyfikacji przeprowadzi badanie kliniczne zwierzęcia i stwierdzi czy zwierzę powinno być leczone, poddane ubojowi z konieczności czy w przypadku nierokowania zwierzęcia, poddane eutanazji.
- skontaktować się z rzeźnią celem ustalenia czy istnieje możliwość przyjęcia tuszy i narządów wewnętrznych zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności. Lekarz weterynarii w rzeźni dokona badania poubojowego i wyda ocenę przydatności mięsa do spożycia.
- skontaktować się z wykwalifikowanym ubojowcem i po ustaleniu terminu przyjazdu zgłosić fakt planowanego uboju z konieczności do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tczewie- druk zgłoszenia w załączeniu do ww. pisma- celem uzyskania świadectwa urzędowego, które będzie towarzyszyło tuszy i narządom wewnętrznym zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności poza rzeźnią.
Należy pamiętać, iż ubój z konieczności ma być wykonywany w obecności urzędowego lekarza weterynarii.

Niezbędne do wystawienia urzędowego świadectwa będzie:
- oświadczenie lekarza weterynarii opiekującego się stadem dotyczące zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności poza rzeźnią, które jest potwierdzeniem wykonania badania klinicznego wraz z rozpoznaniem (zalecane),
- oświadczenie przedsiębiorcy sektora spożywczego, który utrzymywał zwierzę poddane ubojowi z konieczności poza rzeźnią,
- informacje dotyczące łańcucha żywnościowego, które zawiera m.in. informacje na temat weterynaryjnych produktów leczniczych lub innych środków, jakie podawano zwierzęciu lub wobec niego zastosowano, z wyszczególnieniem dat podawania i okresów karencji.
- okazanie: ewidencji leczenia zwierzęcia, księgi rejestracji bydła oraz decyzji uznającej stado bydła za urzędowo wolne od gruźlicy, brucelozy i białaczki.

Zwierzę poddane ubojowi i odkrwawieniu musi zostać przewiezione do rzeźni w higienicznych warunkach i bez zbędnej zwłoki. Usunięcie żołądka i jelit, bez dalszej obróbki poubojowej, można dokonać na miejscu, pod nadzorem urzędowego lekarza weterynarii. Usunięte narządy wewnętrzne muszą towarzyszyć zwierzęciu do rzeźni oraz muszą być oznakowane jako przynależne do tego zwierzęcia.
Należy pamiętać, iż w przypadku zdrowych zwierząt kopytnych, które uległy wypadkowi, takich jak świnia, owca, koza lub cielę do 6 miesiąca życia, możliwe jest przeprowadzenie takiego uboju zwierzęcia w celu pozyskania mięsa na własne potrzeby w gospodarstwie pochodzenia. Przy przeprowadzeniu takiego uboju nie jest konieczna obecność urzędowego lekarza weterynarii, jednakże uboju takiego może dokonać osoba, które przeszła szkolenie, a mięso nie może być oferowane do sprzedaży.

Data publikacji: 2020-02-03 10:09

Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE organizuje konkurs

Czym dla Ciebie jest Kociewie? – odpowiedz na pytanie, pokaż na fotografii i zaprezentuj za pomocą krótkiej wypowiedzi (maksymalnie 500 znaków) oraz prześlij na adres info@kociewie.eu.

Do wygrania kociewskie upominki. W imieniu organizatorów życzymy powodzenia.

Szczegóły i regulamin konkursu

Data publikacji: 2020-02-03 13:08

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tczewie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tczewie informuje o ułatwieniach przy dokumentacji informacji z codziennych przeglądów stad drobiu.

W nawiązaniu do pisma własnego z dnia 15 stycznia nr PIW-14.A.0716.01.2020 dotyczącego sytuacji epizootycznej związanej z wysoce zjadliwą grypą ptaków podtyp H5N8 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również odnosząc się do wymogu ustanowionego w §1 ust. 1 pkt 2 ppkt h Rozporządzenia Ministra rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 04 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017 poz. 722), mając na uwadze ułatwienie dokumentowania informacji z codziennych przeglądów stad drobiu zwłaszcza w hodowli przyzagrodowej, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tczewie zaleca stosowanie poniższego wzoru dokumentacji, który jest załącznikiem do powyższego pisma.

Data publikacji: 2020-02-03 13:26

Wóz strażacki dla jednostki OSP Jeleń

Zgodnie ze wcześniejszymi ustaleniami, w piątek 31 stycznia 2020 r. po zakupie nowego wozu ratowniczo-gaśniczego przez jednostkę OSP Kolonia Ostrowicka poprzedni został przekazany do jednostki OSP Jeleń.

W uroczystym przekazaniu wozu wziął udział Burmistrz Miasta i Gminy Gniew Maciej Czarnecki, który życzy strażakom tyle samo wyjazdów, co powrotów.

Data publikacji: 2020-02-03 15:19

Przerwa w dostawie wody

Informujemy, iż w dniu 04.02.2020 r. od godz. 9.00 do godz 15.00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody dla mieszkańców ul. Gniewskie Młyny. Przerwy w dostawie wody są spowodowane pracami remontowymi na sieci wodociągowej. Za utrudnienia przepraszamy.

Data publikacji: 2020-02-04 07:50

Cztery pory roku według Józefa Rapackiego

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego Warszawa Oddział Piaseczno zaprasza do zwiedzania wystawy: „Cztery pory roku według Józefa Rapackiego”.

Wystawa prezentuje kolekcję wybranych najciekawszych prac polskiego malarza, grafika i rysownika, znanego głównie z tworzenia sentymentalnych pejzaży na przełomie XIX i XX wieku. Dokumentuje  cztery pory roku: wiosnę, lato, jesień i zimę, które są eksponowane na reprodukcjach pocztówek, litografii i akwarel Józefa Rapackiego. Autorzy uzupełnili wystawiane dzieła refleksją poetycką znanych dzieł polskich poetów.Ekspozycja powstała w oparciu o pocztówki z prywatnej kolekcji Mariana Sołobodowskiego, litografie i akwarele ze zbiorów Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego i Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie.

Uroczyste otwarcie wystawy w poniedziałek 10 lutego 2020 roku o godz.12 30. Wystawa będzie czynna do 1 lipca 2020 roku.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.

 

Data publikacji: 2020-02-04 13:46
 • Rapacki1
 • Rapacki2
 • Rapacki3
 • Rapacki4

Gminne Obchody Święta Kociewia

W poniedziałek, 10 lutego będziemy obchodzić Światowy Dzień Kociewia. Z tej okazji serdecznie zapraszamy na Gminne Obchody Święta Kociewia organizowane przez Gminę Gniew oraz Szkołę Podstawową im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Piasecznie.

W programie wydarzenia zaplanowano uroczystą Mszę Świętą, Kociewski Przemarsz na cmentarz, by oddać hołd zasłużonym Kociewiakom, regionalistom śp. Janowi Ejankowskiemu i Śp. Teofilowi Watkowskiemu oraz uroczystą akademię w Domu Kultury w Piasecznie. Podczas akademii uczestnicy będą mogli liczyć na wiele atrakcji, takich jak występ „Piaseckich Gzubów” i „Błękitnej Wstęgi”, prelekcję Reginy Kotłowskiej, wykład LOT Kociewie „O stroju, hafcie i Kociewiu” oraz otwarcie nowej wystawy w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Piasecznie. Dla gości przygotowany zostanie prawdziwie kociewski poczęstunek.

Ponadto tego dnia wszyscy mieszkańcy Gminy Gniew będą mogli odwiedzić Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Piasecznie za darmo.
Zapraszamy do wspólnego świętowania!

Data publikacji: 2020-02-04 14:33
 • Plakat wydarzenia

Konkurs Historyczny "Gniew - gród nad Wisłą i Wierzycą"

We wtorek, 04.02.2020 r. w Hotelu Zamek Gniew odbyła się VIII edycja konkursu historycznego „Gniew – gród nad Wisła i Wierzycą”.
Rywalizacja toczyła się w trzech kategoriach: szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe oraz dorośli, a w konkursie wzięło udział 105 osób.

Przedstawiamy wyniki:

Podium w kategorii szkół podstawowych:
1. Mikołaj Wesołowski SP1 Gniew
2. Jakub Strelau SP1 Gniew
3 miejsce ex aequo:
Paweł Cieszyński SP1 Gniew
Wiktoria Ostrowska SP Polskie Gronowo
Michał Korynt SP2 Gniew

Podium w kategorii szkół ponadpodstawowych:
1. Kania ZSP Gniew
2. Faustyna Bielewska ZSP Gniew
3. Karolina Zarzeczna ZSP Gniew

Zwycięzca w kategorii dorośli:
Zbigniew Wensierski

Nagrody uczestnikom wręczył Burmistrz Miasta i Gminy Gniew Maciej Czarnecki.
Gratulujemy!

Data publikacji: 2020-02-04 15:24
 • Konkurs1
 • Konkurs2
 • Konkurs3
 • Konkurs4
 • Konkurs5
 • Konkurs6
 • Konkurs7
 • Konkurs
 • Konkurs
 • Konkurs10
 • Konkurs11
 • Konkurs12

Wykład nt. książki o Ciepłem

Zapraszamy na wykład popularnonaukowy dra Sławomira Wadyla "Ciepłe. Elitarna nekropola wczesnośredniowieczna na Pomorzu Wschodnim". Gniewianie będą mieli okazję poznać szczegóły wydania publikacji w piątek, 2️1 lutego o godz. 11.00 na zamku w Gniewie. Wstęp wolny!

Kwalifikacja wojskowa

W dniach od 20 do 24 marca 2020 roku w Tczewie przy ul. Jana Sobieskiego 10, w pomieszczeniach Ośrodka Szkolenia i Wychowania w budynku OHP przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa, określająca zdolność do czynnej służby wojskowej mężczyzn urodzonych w 2001 roku z terenu miasta i gminy Gniew.

Oświadczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gniew

W związku z publikowanymi w mediach informacjami, związanymi z nielegalnym wysypiskiem śmieci, które są nieprawdziwe i wprowadzają opinię publiczną w błąd, Burmistrz Miasta i Gminy w Gniewie Maciej Czarnecki wyjaśnia zaistniałą sytuację.

Gniew Futsal Cup 2020

Serdecznie zapraszamy na turniej piłkarski Gniew Futsal Cup, organizowany przez firmę Grasssport. Turniej w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji odbędzie się w dwóch terminach. 8 lutego rozegrane zostaną mecze piłkarzy rocznika 2012, a 22 lutego spotkają się sportowcy rocznika 2013. Zapisy pod numerem telefonu 725 483 161 lub pod adresem ofcup@interia.pl.

Kociewski konkurs

Światowy Dzień Kociewia już 10 lutego. Z tej okazji Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE przygotowała konkurs pn."Czym jest dla Ciebie Kociewie?". Przesłane prace zostaną opublikowana na fanpagu Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE. Regulamin konkursu dostępny na Facebooku organizacji. Ponadto 10 lutego, każde dziecko, które odwiedzi Kociewski Ośrodek Informacji Turystycznej przy ul. 30 Stycznia 4 w Tczewie otrzyma kociewską wycinankę-ubierankę.

Zaprojektuj swój wymarzony i ekologiczny dom

Do 20 lutego składać można pace w ramach konkursu Zakładu Produkcji Kruszyw w Gniewie na projekt domu - wymarzonego, ekologicznego i nowoczesnego, wykonanego techniką rysunku, malarską lub kolażem dowolną techniką lub jako projekt elektroniczny w formacie A3. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Gniew. Szczegóły w załączniku.

Wystawa malarska „Zaślubiny z morzem”

Zaślubiny Polski z morzem były szczególnym wydarzeniem w historii Polski międzywojennej. Nasz kraj po okresie zaborów odzyskał dostęp do swoich historycznych wód po uroczystym akcie zaślubin z udziałem gen. Hallera z 10 lutego 1920 r. w Pucku. Stąd też dla mieszkańców Pomorza to właśnie 2020 rok stanowi punkt kulminacyjny obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości. W związku z tym Stowarzyszenie Miłośników Malarstwa "Kontrasty" oraz Kwidzyńskie Centrum Kultury zapraszają na otwarcie wystawy „Zaślubiny z morzem”, która będzie miała miejsce w holu KCK, ul. 11 Listopada 13, 10 lutego o godz. 14.00.

Praktyczne wskazówki dla rolników dot. uboju z konieczności

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem Powiatowego Inspektoratu Weterynarii dot. uboju z konieczności. Szczegółów zasięgnąć można pod numerem telefonu 58 531 15 53. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie inspektoratu.

Dach gminnego budynku po modernizacji

Gmina Gniew dokonała naprawy dachu na budynku mieszkalnym przy ul. 27 Stycznia 16. Prace polegały na przyklejeniu termozgrzewalnej papy na całej powierzchni dachu. Naprawiono kominy poprzez uzupełnienie tynków i dwukrotne pomalowanie. Wymieniono na nowe rynny i rury spustowe oraz obróbki blacharskie tj. listwy okapowe kominów, pasy nadrynnowe i wiatrownice. Prace wykonywała spółka Inwest-Kom w Gniewie.

Keramzyt CUP 2020

Już w najbliższą niedzielę, 9 lutego w hali Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gniewie odbędzie się turniej piłkarski Keramzyt CUP 2020. Kolejne spotkanie młodych piłkarzy zaplanowano na 23 lutego. W sumie w zawodach udział weźmie 20 zespołów i około 200 zawodników! Serdecznie zapraszamy do kibicowania młodym sportowcom!

Rezygnacja z funckji Sołectwa Jaźwisk

Burmistrz Miasta i Gminy w Gniewie informuje, że w związku ze złożoną przez Jana Albrechta rezygnacją z funkcji Sołtysa Sołectwa Jaźwiska, 29 stycznia 2020 r. Rada Miejska w Gniewie podjęła uchwałę Nr XIX 147/20 w sprawie stwierdzenia wakatu na stanowisku Sołtysa Sołectwa Jaźwiska.

Wykaszanie poboczy przy drogach gminnych

Od 5 lutego trwa wykaszanie poboczy przy gminnych drogach. Prace porządkowe przy drogach wykonano już w Piasecznie i w Jeleniu, w kolejnych tygodniach na warsztat wzięte zostaną kolejne sołectwa w naszej gminie.

Kajakiem po Kociewiu – nowe turystyczne miejsca postojowe w naszej gminie

Gmina Gniew bierze udział w projekcie turystycznym Pomorskie Szlaki Kajakowe - Wierzycą po zabytkach Kociewia. Wraz z końcem 2019 roku zakończyły się na terenie naszej gminy inwestycje zagospodarowania kajakowych miejsc postojowych. W mieście powstała przystań z pomostem dla kajaków i łodzi, w Gniewskich Młynach zbudowano przenoskę, w Brodach Pomorskich stanęła duża przystań kajakowa z polem biwakowym. Jest pięknie!

Na sprzedaż nieruchomość gruntowa w miejscowości Brody Pomorskie

Nieruchomość gruntowa położoną jest w miejscowości Brody Pomorskie, obręb Kursztyn,  gm. Gniew o pow. 25,470 ha oznaczoną geodezyjnie nr 65.

Na części działki o pow. 11,975 ha jest udokumentowane złoże piasku, na które posiadamy aktualną koncesję na wydobycie piasku ze złoża „Brody”.

Autorem ogłoszenia jest firma Starbud sp. z o. o. z Kolbud. Telefon kontaktowy: 695-313-921.

Data publikacji: 2020-02-12 08:57

Postępowanie w przypadku znalezienia padłego dzika

Afrykański pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują wyłącznie świnie i dziki. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, stąd choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Występowanie ASF wśród dzików stanowi jednak bardzo poważne zagrożenie dla trzody chlewnej.

W związku z zagrożeniem ASF należy pamiętać, że w lesie:

-nie wolno pozostawiać żadnych odpadków żywnościowych;
-należy powstrzymać się od wywoływania hałasu, który powoduje płoszenie dzików (w tym używania sprzętów lub pojazdów powodujących hałas);
-nie należy spuszczać psów ze smyczy.

Ścisłe przestrzeganie niniejszych zasad minimalizuje ryzyko ewentualnego rozprzestrzenienia się choroby, w tym ryzyko wprowadzenia ASF do gospodarstw, w których utrzymywane są świnie.

Wirus ASF może przez długi czas utrzymywać się w zwłokach padłych dzików, dlatego powinny być one usuwane ze środowiska. Pojęcie "pdłe dziki" oznacza zwłoki dzików (w tym dzików zabitych w wypadkach komunikacyjnych) świeże lub w dowolnym stadium rozkładu, w tym również kości dzików.

Celem niniejszej akcji informacyjnej jest wsparcie działań zmierzających do eliminacji wirusa, poprzez usuwanie ze środowiska martwych dzików, potencjalnie zakażonych ASF.

Jak postępować po znalezieniu padłego dzika?

1. Jeżeli to możliwe, należy oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika w celu ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby.
2. Powstrzymać się od dotykania zwłok dzika i pozostawić je w miejscu znalezienia. Nie należy zbliżać się do miejsca znalezienia zwłok.
3. Należy zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii (dane teleadresowe powiatowych lekarzy weterynarii dostępne są tutaj) lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej, straży miejskiej, miejscowego koła łowieckiego lub powiadomić o tym fakcie starostę, burmistrza, wójta gminy. W trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok (np. charakterystyczne punkty orientacyjne lub współrzędne GPS), dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych zwłok dzików w danym miejscu, ewentualnie stan zwłok padłych dzików (stan ewentualnego rozkładu, wyłącznie kości).
4. Należy pamiętać, że osoba, która:
-miała kontakt z dzikami na obszarach występowania ASF, po powrocie do domu musi zastosować środki higieny ograniczające ryzyko szerzenia się ASF, w tym odkazić ręce, starannie wyczyścić i zdezynfekować obuwie, a odzież przeznaczyć do prania;
-znalazła padłego dzika (i potencjalnie mogła mieć kontakt z wirusem ASF) przez 72 godziny po tym fakcie nie powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie powinna wykonywać czynności związanych z obsługą świń.

Data publikacji: 2020-02-12 09:34

Terminarz posiedzeń Komisji stałych Rady Miejskiej w Gniewie

Przedstawiamy Państwu terminarz posiedzeń Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gniewie w lutym. 12 lutego odbyły się posiedzenia Komisji Rewizyjnej i wspólne posiedzenie komisji. W czwartek, 20 lutego obradować będą członkowie Komisji Społecznej, 21 lutego odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki, a 24 lutego spotkanie członków Komisji Finansów. Szczegóły w załączniku.

Seminarium Rolnicze

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Swarożynie zaprasza rolników powiatu tczewskiego i starogardzkiego na „Seminarium Rolnicze”, które odbędzie się 10 marca 2020 r. Szczegóły poniżej.

Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk zaprasza do udziału w tegorocznej edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich (DOFE), które zaplanowano na dni od 8 do 10 maja 2020 roku.  Zgłoszenie uczestnictwa możliwe jest poprzez wypełnienie formularza na stronie www.dniotwarte.eu (zgłoszenia przyjmowane są do końca marca 2020 r.). Szczegóły w załącznikach.
 

Gniewska Liga Baśki 2020

24 lutego rusza tegoroczna Gniewska Liga Baśki - II Memoriał im. Kazimierz Dąbrowskiego. Miłośnicy kart spotkają się o godz. 17.00 w oddziale Zespołu Szkół im. J. Czyżewskiego w Pieniążkowie. Zapisy w dniu rozpoczęcia ligi o godz. 16.00. Organizatorem spotkania jest Koło Baśki nr 3 w Gniewie.

Przerwa w dostawie wody

W związku z kontynuacją prac inwestycyjnych w piątek, 14 lutego w godz. od 8.00 do 15.00 wystąpią przerwy w dostawie wody dla ul. Gniewskie Młyny, ul. Leśnej oraz dla Gogolewa (Brodzkie Młyny). Za utrudnienia przepraszamy!

Seniorzy na zabawie w Lubichowie

5 lutego gniewski Klub Seniora „Wesoła Jesień” w Lubichowie zorganizował zabawę karnawałową dla zaprzyjaźnionych klubów naszego powiatu, w którym uczestniczyli gniewscy seniorzy. Atrakcje, jakie zapewnili nasi przedstawiciele zachwycały uczestników zabawy. Gniewscy seniorzy ochoczo brali też udział w konkursach przygotowanych przez pozostałych klubowiczów, a tych również nie brakowało.

Gniewski Budżet Obywatelski - ostatni moment na złożenie projektów

Dzisiaj mija ostatni dzień składania wniosków w ramach Gniewskiego Budżetu Obywatelskiego! Piszcie, składajcie, realizujcie projekty i cieszcie się lokalnymi inwestycjami! Urzędnicy czekają na Wasze inicjatywy do godz. 14.00. Szczegóły znajdziecie TUTAJ.

Kociewiacy uczcili 100-lecie powrotu do wolnej Polski

Około 250 osób w tym mieszkańcy Kociewia uczcili 100-lecie powrotu do wolnej Polski na zorganizowanym z tej okazji balu. Uroczystość odbyła się na zamku w Gniewie. Przybyłych gości na czele z Generałem Hallerem, powitał Kasztelan Zamku Jarosław Struczyński. Aby podkreślić narodowy charakter spotkania, wszyscy jego uczestnicy otrzymali z rąk Kociewianek biało – czerwone kotyliony.

Kolejna edycja konkursu Działaj Lokalnie za nami

Minął kolejny rok pełen wyzwań i zaangażowania w lokalnych społecznościach. 17 grup i organizacji w ramach programu Działaj Lokalnie realizowało swoje inicjatywy w powiecie tczewskim. Trzy z projektów zrealizowane zostały również w naszej gminie. Podsumowanie jedenastej edycji konkursu grantowego odbyło się 13 lutego w świetlicy wiejskiej w Gręblinie.

 • Podsumowanie Działaj Lokalnie XI
 • Podsumowanie Działaj Lokalnie XI
 • Podsumowanie Działaj Lokalnie XI
 • Podsumowanie Działaj Lokalnie XI
 • Podsumowanie Działaj Lokalnie XI
 • Podsumowanie Działaj Lokalnie XI
 • Podsumowanie Działaj Lokalnie XI
 • Podsumowanie Działaj Lokalnie XI
 • Podsumowanie Działaj Lokalnie XI
 • Podsumowanie Działaj Lokalnie XI
 • Podsumowanie Działaj Lokalnie XI
 • Podsumowanie Działaj Lokalnie XI

Interaktywna tablica w przedszkolu

Do miejskiego przedszkola w Gniewie zakupiono interaktywną tablicę, która stanowi pomoc naukową dla przedszkolaków. Urządzenie zapewnia fascynujące zajęcia. Podczas codziennej pracy dydaktycznej pedagodzy mogą łączyć tradycyjne metody nauczania z nowoczesnymi technologiami informacyjnymi.

e-PIT - spotkania w gniewskim urzędzie

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tczewie informuje, że zeznanie podatkowe PIT-37 lub/i PIT-38, za 2019 r. przygotuje dla Państwa Krajowa Administracja Skarbowa. Zapraszamy na spotkania w gniewskich urzędzie, podczas których oddelegowany pracownik Urzędu Skarbowego w Tczewie pomoże Państwu w uzupełnieniu i złożeniu przygotowanego zeznania rocznego.

Konsultacje społeczne Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego

10 lutego 2020 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne dokumentu pn.: Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (dalej: SSL). Projektowany dokument – (SSL) jest efektem pierwszego etapu prac planistycznych, mających na celu określenie ram realizacji przedsięwzięć służących przebudowie i rozbudowie układu komunikacyjnego naszego kraju, w tym wyznaczenie korytarzy, w których będą usytuowane nowe inwestycje kolejowe i drogowe związane z projektem Centralnego Portu Komunikacyjnego. Opracowywany dokument będzie stanowił podstawę dla dalszych prac studialno-projektowych, zmierzających do realizacji ww. przedsięwzięć.

Święto Kociewia

10 lutego obchodziliśmy Światowy Dzień Kociewia. Z tej okazji w Piasecznie odbyły się uroczystości organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Gniewie oraz Szkołę Podstawową im. Bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Piasecznie. Wydarzenie zainaugurowała uroczysta msza święta, po której zebrani w kociewskim przemarszu udali się na cmentarz, by oddać hołd zasłużonym Kociewiakom, regionalistom śp. Janowi Ejankowskiemu i śp. Teofilowi Watkowskiemu. Po przemarszu uczestnicy wzięli udział w uroczystej akademii w Domu Kultury w Piasecznie.

Młodzi gniewianie z szansą na stypendium w Gdańskim Liceum Autonomicznym

W lutym burmistrz Maciej Czarnecki spotkał się z przedstawicielem firmy PROCAM Agronomia Sukcesu w sprawie udziału gminy Gniew w programie „PROCAM Edukacja”. Firma jest fundatorem stypendiów naukowych w Gdańskim Liceum Autonomicznym. Przystąpienie gminy do programu umożliwia absolwentom szkół ponadpodstawowych starania o czesne oraz możliwość zakwaterowania na czteroletni okres nauki w gdańskiej szkole średniej.

Aktywne Sołectwo Pomorskie - gmina aplikuje o środki

Gmina Gniew złożyła wniosek aplikacyjny do programu Aktywne Sołectwo Pomorskie na realizację zadania pn. Walichnowy miejscem spotkań i integracji społeczności lokalnej.  Wnioskowana kwota to 10 000 złotych. W ramach pozyskanych środków w sołectwie Wielkie Walichnowy stanąć będzie mogła drewniana wiata, która posłuży integracji lokalnej społeczności. Obiekt stanąć miałby na terenie rekreacyjnym w Wielkich Walichnowach, przeznaczonym do organizacji przedsięwzięć i spotkań mieszkańców.

Nowe przejście dla pieszych w Tymawie

W związku z poprawą bezpieczeństwa pieszych na odcinku drogi powiatowej 2823G na Osiedlu Leśnym w Tymawie zostanie wykonane nowe przejście dla pieszych wraz z niezbędnym oznakowaniem. Termin wykonania prac uzależniony będzie od korzystnych warunków atmosferycznych, pozwalających na malowanie nawierzchni jezdni.

Ogłoszenie Burmistrza

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r., poz. 65 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 17 lutego 2020 r., Zarządzeniem nr 35/20 zatwierdzono „Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym”, stanowiący załącznik nr 1 do w/w Zarządzenia oraz „Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym”, stanowiący załącznik Nr 2 do w/w Zarządzenia.

Spływ kajakowy na stulecie

W roku 2020 obchodzimy 100-lecie powrotu Pomorza i Kujaw do Wolnej Polski zakończonego symbolicznymi zaślubinami Polski z Bałtykiem. Z tej okazji grupa śmiałków, z Burmistrzem Wąbrzeźna Tomaszem Zygnarowskim i jego zastępcą Wojciechem Trzcińskim na czele, organizują kajakową wyprawę Strugą Wąbrzeską, Drwęcą oraz Wisłą do brzegów Bałtyku.

Grand Prix Gniewu w Piłce Siatkowej Kobiet 2020

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gniewie organizuje Grand Prix Gniewu w Piłce Siatkowej Kobiet 2020. Pierwszy turniej odbędzie się 1 marca o godz. 10.30. Serdecznie zapraszamy! Szczegóły w załącznikach!

Szkolenie dla pracodawców

Inspektorat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Tczewie organizuje 26 lutego 2020 r. bezpłatne szkolenie dla pracodawców. Szkolenie poświęcone będzie elektronizacji akt pracowniczych. W jego  trakcie wyjaśnimy na czym polega projekt e-Akta i jak zmienia się okres przechowywania akt pracowniczych. Wskażemy również zmiany, które zostaną wprowadzone w Programie Płatnik i e-Płatnik oraz na profilu płatnika składek na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) oraz jakie są zmiany w bieżąco składanych dokumentach.

1 944 217 złotych trafi do Gminy Gniew

Kolejna dobra wiadomość. Wniosek gniewskiego samorządu, złożony w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 został pozytywnie rozpatrzony. Gmina Gniew otrzymała dofinansowanie na poprawę infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę oraz poprawę warunków życia mieszkańców wsi Rakowiec, Małe Wyręby, Wielkie Wyręby.

Wybory na sołtysa w gminie Gniew

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew wydał zarządzenie nr 33/20 w sprawie ogłoszenia na terenie gminy Gniew wyborów sołtysa oraz określenia kalendarza wyborczego, na mocy którego w 19 sołectwach naszej gminy zarządza się wybory sołtysa. Datę wyborów wyznaczono na niedzielę, 26 kwietnia 2020 r., w godzinach od 10.00 do 16.00. Szczegóły w załączniku.

Twój e-PIT - szkolenia w Urzędzie Skarbowym

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tczewie informuje, że zeznanie podatkowe za 2019 r. przygotowała dla Państwa Krajowa Administracja Skarbowa. „Twój e-PIT” to zeznanie podatkowe, które od 15 lutego wypełnione i udostępnione zostało przez organ podatkowy w serwisie podatki.gov.pl (nie trzeba składać żadnego wniosku w tej sprawie).

Walentynkowa baśka

W Sztumskim Centrum Kultury zorganizowano  VI Otwarty Walentynkowy Turniej Baśki o puchar burmistrza Sztumu. Przy stołach zasiadły 73 osoby, w tym reprezentanci gminy Gniew, którzy drużynowo i w parach zajęli wysokie miejsca. W walentynkowym turnieju zagrali gracze m.in. z Grudziądza, Łasina, Chełmży, Więcborka, Aleksandrowa Kujawskiego, Malborka oraz oczywiście liczna grupa miłośników baśki z powiatu sztumskiego.

Sesja Rady Miejskiej

W środę, 26 lutego o godz. 11.00, w Świetlicy OSP w Gniewie odbędzie się XX sesja Rady Miejskiej w Gniewie VIII kadencji. W programie sesji między innymi omówienie stopnia realizacji rewitalizacji Starego Miasta w Gniewie. Zainteresowanych mieszkańców serdecznie zapraszamy!

Dzień Przewodnika Turystycznego

21 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego. Wszystkim lokalnym przewodnikom z terenu gminy Gniew i regionu Kociewia składamy serdeczne życzenia. Niech ciekawe miejsca i ludzie je odwiedzający będą źródłem nieustannej radości i zadowolenia!

Sala Sobieskich już otwarta

18 lutego w Szkole Podstawowej nr 1 im. J. III Sobieskiego w Gniewie otwarto Salę Sobieskich. To szkolna aula, o której od lat marzyli nauczyciele i uczniowie szkoły. Klasa została wyremontowana, wyposażona w scenę, profesjonalny sprzęt nagłaśniający i oświetlenie.

Ogłoszenie Burmistrza - odwołanie przetargu

Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65), Burmistrz Miasta i Gminy Gniew odwołuje pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych wyznaczony na dzień 24 lutego 2020 r. w części dot. działek tj. działka nr 57 o pow.0.0275 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr KW GD1T/00016577/5 i działki nr 59 o pow. 0.0053 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr KW GD1T/00016801/5, miasto Gniew, arkusz mapy 11.

Gmina Gniew z dofinansowaniem

Miło nam poinformować, że Gmina Gniew złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu grantowego pn. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego”, w ramach którego pozyskała 87 360 złotych na organizację szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych.

Silny wiatr

Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni przewiduje wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 80 km/h, z południowego zachodu. Wystąpienie wiatru przewiduje się do środy, 26 lutego.

Gniewski Budżet Obywatelski – wpłynęło 8 projektów

W czwartek, 20 lutego odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu do spraw Gniewskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020, który sprawdził złożone w ramach konkursu wnioski pod względem formalno-prawnym. Wszystkie z 8 projektów zostały zakwalifikowane do dalszego rozpatrzenia.

Gmina złoży wniosek na rozwój usług społecznych

Gniewski samorząd weźmie udział w konkursie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 na rozwój usług społecznych. W ramach planowanego projektu w gminie Gniew świadczone będą kompleksowe usługi dla osób starszych.

Rekrutacja do przedszkoli i szkół na rok szkolny 2020/2021

W okresie od 24 lutego do dnia 23 marca można składać wnioski o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej, przedszkola oraz oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę Gniew.

Wiatraki w gminie Gniew

W grudniu tego roku rozpoczęła się budowa nowoczesnej farmy wiatrowej na terenie wsi: Piaseczno, Tymawa, Rakowiec oraz Jeleń. W tej części gminy Gniew powstanie elektrownia wiatrowa, zasilana przez kilkanaście turbin wiatrowych.

Kobiety wszystkich krajów łączcie się

8 marca spędźcie z Kwidzyńskim Centrum Kulturyi! Panie obchodzą tego dnia swoje międzynarodowe święto, a Panowie, w ten dzień zwłaszcza, mogą się wykazać swoją kreatywnością i pomysłowością w zaplanowaniu miłego wieczoru. Kiedyś goździk i rajstopy, a dziś może kino? 8 marca KCK Kwidzyn proponuje dwa seanse specjalnie z myślą o drogich Paniach! Serdecznie zapraszamy!

Dzień otwarty w SP nr 1 w Gniewie

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. III Sobieskiego w Gniewie serdecznie zaprasza na dzień otwarty w placówce. Spotkanie poświęcone przyszłym pierwszoklasistom i ich rodzicom odbędzie się 10 marca o godz. 16.00. Będzie to okazja dla zapoznania się z działalnością placówki, obejrzenia jej od środka i wspólnej zabawy z rówieśnikami.

Newsletter LGD "Wstęgi Kociewia"

Przedstawiamy państwu newsletter Lokalnej Grupy Działania „Wstęga Kociewia”, a w nim m.in. informacje o rozliczaniu operacji grantowych, warsztacie refleksyjnym, walnym zgromadzenie członków Związku Stowarzyszeń Pomorska Sieć Leader i nowych naborach wniosków. Zachęcamy do lektury.

e-PIT - spotkanie w gniewskim urzędzie już 5 marca

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tczewie informuje, że zeznanie podatkowe PIT-37 lub/i PIT-38, za 2019 r. przygotuje dla Państwa Krajowa Administracja Skarbowa. Zapraszamy na spotkania w gniewskich urzędzie, podczas których oddelegowany pracownik Urzędu Skarbowego w Tczewie pomoże Państwu w uzupełnieniu i złożeniu przygotowanego zeznania rocznego. Najbliższe spotkania w Gniewie odbędą się 5 i 26 marca.

LGD - trwają nabory wniosków

LGD "Wstęga Kociewia" ogłasza nabór wniosków na wsparcie w zakresie inwestycji w punktową infrastrukturę turystyczną lub rekreacyjną, na wsparcie w zakresie operacji grantowcyh oraz organizację przedsięwzięć wykorzystujących i promujących lokalne zasoby. Nabór wniosków trwa od 9 do 23 marca br. Szczegóły poniżej.

Filmowe soboty na zamku w Gniewie

W niedzielę, 1 marca obchodzić będziemy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. By uczcić to wydarzenie i pamięć o bohaterach, Gminny Ośrodek Kultury w Gniewie organizuje w marcu projekcje filmów patriotycznych. To specjalny prezent od Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellina dla GOK w Gniewie. Serdecznie zapraszamy mieszkańców miasta i gminy Gniew do udziału w tych filmowych spotkaniach! Szczegóły na plakacie.
 

Oddając śmieci na PSZOK - wypełnij formularz

Informujemy, że od marca 2020 roku każdy mieszkaniec gminy Gniew, oddając odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gniewie, zobowiązany będzie do wypełnienia stosownego formularza, tzw. karty przekazania odpadu. Dokumenty pobrać można ze stron internetowych i wypełnić w domu lub wypisać kartę w PSZOK-u.

Jest szansa na remont drogi transportu rolnego w Półwsi

Gmina Gniew złożyła kolejny wniosek o dofinansowanie. Tym razem samorząd stara się o pozyskanie środków na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 228045G w Półwsi. Wnioskowana kwota dotacji wynosi 184 065,68 złotych.  ramach pozyskanego dofinansowania zmodernizowana ma zostać droga w Półwsi, stanowiąca dojazd do pól oraz lasu w Półwsi, na odcinku o długości 750 m. Remont polegać ma na ułożenia dwóch pasów najazdowych z płyt JOMB.

Dofinansowanie

 • MAC

Strona sfinansowana została ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach konkursu na budowę strony internetowej oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2015-12-14 12:15

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Fotokod - wizytówka Urzędu Miasta i Gminy Gniew

Urząd Miasta i Gminy Gniew
Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
pon., wt., czw. 7.30-15.30
śr. 7.30-17.00
pt. 7.30-14.00
tel. 58 530 79 19;
fax 58 530 79 40
e-mail: sekretariat@gniew.pl
DANE DO FAKTURY
Gmina Gniew
NIP 593 10 05 516
REGON 191675296

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /34gu04waml/skrytka

Referaty UMiG Gniew

Informator teleadresowy

Data publikacji: 2015-09-03 15:11

SOZP

Projekty finansowane z Unii Europejskiej

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.