Miasto i Gmina Gniew

Treść strony

Koronawirus - aktualna sytuacja w gminie Gniew i w powiecie tczewskim

Według danych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tczewie na dzień 31 marca liczba osób zakażonych koronawirusem w powiecie tczewskim nie uległa zmianie, są to wciąż trzy osoby, u których testy wykazały wynik dodatni. Liczba poddanych kwarantannie domowej wynosi obecnie 433 (wg stanu na dzień 30 marca było ich 406). Pozostających pod nadzorem epidemiologicznym jest 26 osób (wg stanu na dzień 30 marca było ich 35). Na dzień 31 marca liczba osób poddanych kwarantannie domowej na terenie gminy Gniew wynosi 62 osoby.

Jest rozporządzenie dot. nowych zakazów

Zachęcamy do zapoznania się z Rozporządzeniem Rady Ministrów ogłoszonego 31 marca dot. nowych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku ze stanem epidemii w kraju.

Wilki na Nizinie Walichnowskiej

Zarząd Koła Łowieckiego "Darz Bór" Wejherowo informuje, że na terenie dzierżawionego przez koło obwodu łowieckiego nr 241 (teren Niziny Walichnowskiej) pojawiły się wilki. Prosi się mieszkańców tych terenów o zachowanie szczególnej ostrożności i zabezpieczenie zwierząt domowych i hodowlanych.

Kondolencje

Dyrekcja i Pracownicy Przedszkola w Gniewie z powodu śmierci Hanny Cyrson emerytowanej nauczycielki Przedszkola w Gniewie Rodzinie i Bliskim składają wyrazy głębokiego współczucia.

Zaprojektuj znaczek pocztowy

Przedłużono terminy rejestracji oraz przesyłania prac w ramach konkursu „Świat oczami młodych”. Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie znaczka pocztowego przedstawiającego wolontariat w różnych aspektach: tj.: idee jakie za sobą niesie, przykłady działań wolontariackich, a także korzyści zarówno dla beneficjentów, jak i samych wolontariuszy.

Koronawiarus - w gminie Gniew tylko kwarantanna

Informujemy, że na dzień 1 kwietnia liczba osób poddanych kwarantannie domowej na terenie gminy Gniew wynosi 66 osób. Porównując dane do stanu na dzień 31 marca, liczba ta wzrosła o 4 osoby.

Konkurs Clicktrans.pl #Zostańwdomu i pomóż

Siedzisz w domu zgodnie z zaleceniami i wartościowo spędzasz czas? Dlaczego jednocześnie nie zrobić czegoś dobrego dla tych, którzy znajdują się na pierwszej linii frontu walki z epidemią? Weź udział w konkursie i wspomóż wybraną organizację w walce z koronawirusem! A to wszystko w zaciszu twojego domu!

Zarejestrowani kandydaci na sołtysów

Publikujemy obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych Kandydatach na sołtysów. Szczegóły w załączniku.

Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te weszły w życie 1 kwietnia br. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jakie wsparcie można otrzymać w ZUS i jak można się o nie ubiegać? Szczegóły znajdą Państwo na stronie zakładu.

Koronawirus - aktualna sytuacja w gminie Gniew i w powiecie tczewskim

Według danych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tczewie na dzień 2 kwietnia liczba osób zakażonych koronawirusem w powiecie tczewskim nie uległa zmianie, są to wciąż trzy osoby, u których testy wykazały wynik dodatni. Liczba poddanych kwarantannie domowej wynosi obecnie 424 (wg stanu na dzień 31 marca było ich 433). Pozostających pod nadzorem epidemiologicznym są 22 osoby (wg stanu na dzień 31 marca było ich 36). Na dzień 2 kwietnia liczba osób poddanych kwarantannie domowej na terenie gminy Gniew wynosi 62 osoby.

Wybory na sołtysa odwołane

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew informuje, że w związku z ogłoszeniem w kraju stanu epidemii, uchylony został termin wyborów sołtysa na terenie gminy Gniew. Nowy termin wyborów zostanie wyznaczony w odrębnym zarządzeniu. Szczegóły w załączniku.

Ulga za kompostowanie tylko dla zabudowy jednorodzinnej

W związku z zapytaniami mieszkańców dot. kompostowania przypominamy, że tylko mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej, wyposażonej w przydomowe kompostowniki, mogą być zwolnieni w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która wynosi 1 zł na osobę miesięcznie. Pozostałe nieruchomości zostały wyposażone w brązowe pojemniki lub worki, do których od 1 kwietnia do 15 listopada wrzucać należy odpady biodegradowalne. Poniżej informacje o rodzaju bioodpadów i wskazówki, jak zacząć kompostować i skutecznie to robić.

70 000 złotych na nowe komputery do szkół

1 kwietnia ruszył nabór wniosków w ramach programu Zdalna Szkoła, który pomóc ma w walce z wykluczeniem cyfrowym uczniów. W jaki sposób? Poprzez zakup nowych komputerów do placówek oświatowych. Z możliwości skorzystała również Gmina Gniew. Złożony został wniosek na zakup 20 laptopów dla gminnych szkół. Trafi do nas nowy sprzęt opiewający na kwotę 70 000 złotych.

Opłaty za żłobek wstrzymane do odwołania

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew informuje, że w związku z  czasowym zawieszeniem działalności „Żłobka Jaś i Marysia” wynikającym z Polecenia Wojewody Pomorskiego, powołując się na § 2 ust. 9 załącznika do uchwały Nr LI/360/18 Rady Miejskiej w Gniewie  z dnia 26 września 2018r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej o nazwie „Żłobek Jaś i Marysia” oraz nadania jej statutu, od 1 kwietnia do odwołania wstrzymane zostają opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci, wynikających z zawartych umów.

Koronawirus - aktualna sytuacja w powiecie tczewskim

Według danych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tczewie na dzień 4 kwietnia liczba osób zakażonych koronawirusem w powiecie tczewskim wynosi 4 osoby. Dotychczas były to trzy osoby, u których testy wykazały wynik dodatni. Liczba poddanych kwarantannie domowej wynosi obecnie 390 (wg stanu na dzień 3 kwietnia było ich 448). Pozostających pod nadzorem epidemiologicznym są 22 osoby (wg stanu na dzień 3 kwietnia było ich 25).

Tarcza antykryzysowa - co przynosi rolnikom?

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą wsparcia dla rolników, których działalność mogła ucierpieć z powodu wprowadzonego stanu epidemii w Polsce. Szczegóły na poniższym plakacie i na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Podjęci kwarantannie w gminie Gniew

Informujemy, że na dzień 3 kwietnia liczba osób poddanych kwarantannie domowej na terenie gminy Gniew wynosi 60 osób. Porównując dane do stanu na dzień 1 kwietnia, liczba ta zmalała o 6 osób.

Strażacy pomogli w rozładunku żywności

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie składa serdeczne podziękowania strażakom z Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego w Gniewie oraz Ochotniczych Staży Pożarnych z Gniewu i z Jelenia za pomoc przy rozładunku żywności, która dostarczona została z Banku Żywności. Pomoc żywnościowa przeznaczona jest dla najbardziej potrzebujących rodzin z terenu naszej gminy.

Jak postępować z odpadami komunalnymi w trakcie epidemii?

Minister Klimatu i Główny Inspektor Sanitarny wydali wytyczne w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19, w czasie trwania epidemii. Zachęcamy do zapoznania się z tymi zaleceniami. To szczególnie ważna informacja dla osób zakażonych wirusem i będących w izolacji, jak i tych, przebywających na kwarantannie.

Koronawirus - aktualna sytuacja w powiecie tczewskim

Według danych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tczewie na dzień 6 kwietnia zakażone koronawirusem w powiecie tczewskim są 4 osoby. Liczba poddanych kwarantannie domowej wynosi obecnie 412 (wg stanu na dzień 5 kwietnia było ich 385). Pozostających pod nadzorem epidemiologicznym są 22 osoby.

Bioodpady - zgłoś brak śmietnika

Od 1 kwietnia segregować musimy odpady biodegradowalne. Wrzucamy je do brązowych pojemników (zabudowa wielorodzinna) lub brązowych worków (zabudowa jednorodzinna). Jeśli zdarzają się przypadki, że przy boksach śmietnikowych w zabudowie wielorodzinnej brakuje takiego pojemnika, prosimy o zgłoszenie informacji do biura Gospodarki Odpadami telefonicznie pod nr tel. 58 530 79 48 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: odpady@gniew.pl.

Przebywający na kwarantannie w gminie Gniew

Informujemy, że na dzień 6 kwietnia liczba osób poddanych kwarantannie domowej na terenie gminy Gniew wynosi 63 osoby. Porównując dane do stanu na dzień 3 kwietnia, liczba ta wzrosła o 3 osoby.

Przedłużony temin składania ofert w konkursie

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew informuje, że przedłuża termin składania ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2020 roku, ogłoszonego 13.03.2020 r. Termin składania ofert konkursowych upływa 30.04.2020 r. Oferty konkursowe należy składać osobiście lub za pośrednictwem podmiotów trzecich w tym operatorów pocztowych do Miejsko — Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie, Osiedle Witosa 9, w godzinach pracy ww. ośrodka. Pozostałe warunki konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego pozostają bez zmian.

Jednorazowe pożyczki dla przedsiębiorców

Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie uruchomił nabór wniosków na jednorazową pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców. Szczegóły na stronie Urzędu.

Koronawirus - aktualna sytuacja w powiecie tczewskim

Według danych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tczewie na dzień 7 kwietnia zakażone koronawirusem w powiecie tczewskim są 4 osoby. Liczba poddanych kwarantannie domowej wynosi obecnie 464 (wg stanu na dzień 6 kwietnia było ich 412). Pozostających pod nadzorem epidemiologicznym są 22 osoby.

Odpady komunalne w trakcie epidemii

Minister Klimatu i Główny Inspektor Sanitarny wydali wytyczne w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2. Prosimy o zapoznanie się z zaleceniami i ich bezwzględne przestrzeganie. Z odpadami wytworzonymi w czasie epidemii należy postępować w sposób opisany w poniższych wytycznych, zachowując szczególne środki ostrożności. Szczegóły w załącznikach.

Wymiana chodników w Piasecznie

Na ul. Parkowej w Piasecznie wykonano już inwestycję, zaplanowaną w ramach Funduszu Sołeckiego. Stare płyty chodnikowe wymieniono na kostkę typu polbruk, wybudowano podjazdy oraz wymieniono krawężniki i obrzeża. Inwestycja była realizowana ze środków gminnych w ramach Funduszu Sołeckiego. Zadanie wsparli finansowo też sami mieszkańcy, którzy wyłożyli kostką tereny przed swoimi posesjami, dokładając do inwestycji około 20 000 złotych.

Przebywający na kwarantannie w gminie Gniew

Informujemy, że na dzień 7 kwietnia liczba osób poddanych kwarantannie domowej na terenie gminy Gniew wynosi 82 osoby. Porównując dane do stanu na dzień 6 kwietnia, liczba ta wzrosła o 18 osób.

Koronawirus - aktualna sytuacja w powiecie tczewskim

Według danych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tczewie na dzień 7 kwietnia zakażone koronawirusem w powiecie tczewskim są 4 osoby. Liczba poddanych kwarantannie domowej wynosi obecnie 450 (wg stanu na dzień 7 kwietnia było ich 464). Pozostających pod nadzorem epidemiologicznym są 22 osoby.

Gminny Ośrodek Kultury w Gniewie ogłasza Konkurs Granty na Kulturę

Pomimo trudnej sytuacji związanej z trwającym stanem epidemii w kraju, Gminny Ośrodek Kultury w Gniewie zdecydował o ogłoszeniu Konkursu Granty na Kulturę pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Gniew Macieja Czarneckiego. Zwłaszcza w obecnym czasie, konkurs ten stanowi szczególne wsparcie dla organizacji i grup nieformalnych z terenu Gminy Gniew. Organizatorzy Konkursu zaznaczają, iż realizacja inicjatyw kulturalnych na terenie Gminy Gniew będzie możliwa dopiero po zniesieniu stanu epidemii w Polsce. Jednakże już teraz zachęcamy do składania wniosków i planowania projektów. GOK służy Państwu pomocą. Zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 507 125 558 oraz drogą elektroniczną: biuro@gok.gniew.pl. Szczegóły w załącznikach.

Ogłoszenie Burmistrza

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Gniew podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 9 kwietnia 2020 r., Zarządzeniem nr 56/20 zatwierdzono wykazy nieruchomości przeznaczone do dzierżawy w trybie przetargowym i bezprzetargowym.

Ograniczenia dot. postępowania w czasie epidemii przedłużone

Premier Mateusz Morawiecki po posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego poinformował o przedłużeniu obostrzeń mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się koronawirusa w kraju. Na mocy tych decyzji szkoły zamknięte zostaną do 26 kwietnia, a do 19 kwietnia przedłużone będą obostrzenia dotyczące przemieszczania się. Aktualne zasady i ograniczenia znajdą Państwo TUTAJ.

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

Burmistrz Miasta i Gminy w Gniewie wydał zarządzenie, na mocy którego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gniew pn. Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe oraz popularyzację i organizację wolontariatu poprzez wspieranie szkoleniowe, informacyjne, finansowe organizacji poprzez zlecenie realizacji konkursu grantowego na oddolne inicjatywy organizacji. Szczegóły w załączniku.

Nowe zarządzenie Burmistrza ws. COVID-19

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew wydał zarządzenie sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa SARS-Co-V-2 (COVID-19) na terenie RP obowiązujących na terenie Gminy Gniew. Szczegóły w załączniku.

Koronawirus - aktualna sytuacja w gminie Gniew i w powiecie tczewskim

Według danych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tczewie na dzień 8 kwietnia zakażone koronawirusem w powiecie tczewskim są 4 osoby. Liczba poddanych kwarantannie domowej wynosi obecnie 473 (wg stanu na dzień 8 kwietnia było ich 450). Pozostających pod nadzorem epidemiologicznym jest 26 osób. Na dzień 9 kwietnia liczba osób poddanych kwarantannie domowej na terenie gminy Gniew wynosi 81.

Płyn dezynfekujący dla wszystkich gminnych jednostek oraz sklepów.

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew Maciej Czarnecki mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców zakupił w ramach środków Gminy Gniew płyn dezynfekujący, który już dziś trafi do wszystkich jednostek gminnych oraz sklepów.

Naszą akcję wsparli również:
Zakład produkcji Kruszyw w Gniewie - ponad 600 szt.
Veolia - ponad 200 szt.

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew serdecznie dziękuje za okazaną pomoc Panu Michałowi Bąkowskiemu i Panu Piotrowi Wardzińskiemu.

Data publikacji: 2020-04-10 10:22

Wiesołych Świąt

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew składa najserdeczniejsze życzenia z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy! Wesołego Alleluja! Film z życzeniami od włodarza obejrzeć można TUTAJ.

Obwieszczenie ws. numerów i obwodów głosowania

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew dnia 9 kwietnia 2020 r. wydał obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika. Szczegóły znajdą Państwo TUTAJ.

 • Burmistrz - płyn do dezyfenkcji
 • Płyn - sponsorzy
 • Rozpakowanie busa z płynem

Lokalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich rozszerzają usługi w związku z epidemią

W odpowiedzi na potrzeby pomorskich firm dotkniętych trudną sytuacją związaną z epidemią SARS-Cov-2, Lokalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Gdańsku i Słupsku prowadzone przez Agencję Rozwoju Pomorza rozszerzyły zakres oferowanej pomocy i informują także o możliwym wsparciu krajowym dla przedsiębiorców.

Konsultanci LPI pomogą znaleźć finansowanie, poinformują o ofercie europejskich i krajowych instrumentów pomocowych, przybliżą zmiany przepisów prawnych. Kontakt telefoniczny pod numerami: 58 323 31 06 oraz 59 714 18 44. Kontakt e-mailowy: gdansk.pife@pomorskie.eu oraz slupsk.pife@pomorskie.eu. Zachęcamy również do śledzenia profili Punktów: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku i Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku. Codziennie ukazują się tam aktualne informacje istotne dla firm w tym trudnym okresie.

Data publikacji: 2020-04-14 08:23

Przyłbice ochronne trafiły do gniewskich instytucji

Do pomocy w walce z koronawirusem w Gminie Gniew dołączyły firmy KafCOM oraz Kryształowa Fotobudka, dzięki którym do gniewskich instytucji trafiły ochronne przyłbice.

Właściciele firm w porozumieniu z Burmistrzem Miasta i Gminy Gniew Maciejem Czarneckim przekazali przyłbice pracownikom:

- Policji
- Przychodni Medical Gniew
- Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego
- Domu Pomocy Społecznej

Wasza dobroć nie zna granic. Nasza wdzięczność również.

Data publikacji: 2020-04-14 10:50
 • Przekazanie przyłbic
 • Przekazanie przyłbic
 • Przekazanie przyłbic
 • Przekazanie przyłbic
 • Przekazanie przyłbic
 • Przekazanie przyłbic

Ruszyła dezynfekcja

W porozumieniu z Burmistrzem Miasta i Gminy Gniew Maciejem Czarneckim do walki z koronawirusem w Gminie Gniew przystąpiła spółka Inwest-Kom.

To dzięki niej, specjalnym środkiem zostaną zdezynfekowane przystanki, ławki oraz ścieżki na terenie naszej gminy.
Nie jest to jednorazowa akcja, dezynfekcja będzie prowadzona systematycznie.
Dziękujemy!

Data publikacji: 2020-04-14 12:21
 • Dezynfekcja
 • Dezynfekcja
 • Dezynfekcja

Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku

Komisarz Wyborczy w Gdańsku I informuje o szczegółach dodatkowych zgłoszeń kandydatów.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 16 kwietnia 2020 r. do godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Gniew.

Szczegóły dotyczące komisji wyborczych są dostępne w załączniku.

Data publikacji: 2020-04-14 13:39

Skrócony czas pracy urzędu

Zgodnie z Zarządzeniem nr 60/20 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew Urząd Miasta i Gminy w Gniewie w środy, 15, 22 i 29 kwietnia czynny będzie do godz. 15.30. Za utrudnienia przepraszamy!

Data publikacji: 2020-04-15 12:57

Od dziś obowiązkowo zakładamy maseczki

Od 16 kwietnia do odwołania istnieje obowiązek "zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, ust i nosa". Co musimy wiedzieć?

Nakaz obowiązywać ma podczas przebywania w miejscach ogólnodostępnych:

- na drogach i placach,
- w obiektach kultu religijnego,
- w środkach publicznego transportu zbiorowego (dotyczy również prywatnych samochodów, w których poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie),
- w placówkach handlowych i na targowiskach,
- w budynkach użyteczności publicznej,
- na terenie nieruchomości wspólnych.

Z obowiązku mogą być zwolnione m.in. dzieci do czwartego roku życia oraz osoby niezdolne do samodzielnego zakrycia lub odkrycia ust lub nosa. W przypadku legitymowania danej osoby w celu ustalenia jej tożsamości odpowiednie służby mogą żądać odkrycia twarzy.

Rozporządzenie nie nakazuje zakupu maseczek - twarz może być osłonięta szalikiem lub inną tkaniną.

Obowiązek zakrywania ust i nosa nie zwalnia z konieczności zachowania bezpiecznej odległości min. dwóch metrów.

Data publikacji: 2020-04-16 09:44

125. rocznica śmierci Juliusza Kraziewicza

Juliusz Kraziewicz należy do tych wybitnych a zapomnianych ludzi, którzy nie tylko w dziejach Pomorza, ale także całej Polski zapisali swoje imię złotymi zgłoskami.

Stworzył on wzór organizacji chłopskiej o charakterze społeczno-gospodarczym i oświatowym, która, zapuściwszy korzenie najpierw na ziemi pomorskiej, następnie wielkopolskiej i z kolei w innych dzielnicach naszego kraju, wytrzymała próbę czasu i przetrwała, mimo już zmienionej treści działania, do naszych dni.

Pionierska i płodna w skutkach działalność Kraziewicza rozsławiła ongiś Piaseczno w całej Polsce jako „gwiazdę z nadbałtyckiej krainy”. Przyjeżdżali tu delegaci z innych stron Pomorza, z Wielkopolski i Galicji, ażeby z bliska przypatrzeć się i zapoznać z organizacją oraz pracą Kółka.

W epoce zaborów, szczególnie na ziemiach zaboru pruskiego, gdzie ludność systematycznie germanizowano wydzierając jej ziemie i mowę ojczystą, kółka spełniały zarówno doniosłą rolę dźwigni postępu gospodarczego, jak również rolę ognisk budzenia i umacniania uczuć narodowo-patriotycznych, oporu przeciwko akcji wynaradawiania Polaków. I pod tym względem dzieło Kraziewicza oraz ruch ludowy przez niego zainicjowany i kierowany zasługują na najwyższe uznanie, zapisały się bowiem na trwałe w dziejach ekonomicznego i kulturalnego rozwoju wsi polskiej.

 

                                                                                                   

 

Data publikacji: 2020-04-16 10:34

Koronawirus – samorząd województwa uruchomił specjalną stronę dla pomorskich firm

Samorząd Województwa Pomorskiego uruchomił stronę internetową dla przedsiębiorców i firm z naszego regionu, które zostały dotknięte skutkami epidemii. Strona ma być narzędziem skupiającym informacje o wszystkich formach dostępnego obecnie wsparcia. Strona jest dostępna pod adresem pomocdlafirm.pomorskie.eu.

PFRON wspiera niepełnosprawnych w czasie pandemii

W ramach nowego programu PFRON, dedykowanego przeciwdziałaniu skutkom pandemii, osoby z niepełnosprawnościami, które na skutek zamknięcia placówek rehabilitacyjnych nie mogą korzystać z zajęć przez nie realizowanych, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe. Szczegóły znajdą Państwo TUTAJ.

Solidarni z bohaterami czasu epidemii - dofinansowanie na lokalne inicjatywy przeciwko epidemii

Program „Działaj Lokalnie” wystartował z pilotażowym przedsięwzięciem „Solidarni z bohaterami czasu epidemii”. Nabór wniosków trwa do 26 kwietnia. Do wygrania dotacje od 2000 do 5000 złotych.

Koronawirus - aktualna sytuacja w powiecie tczewskim

Według danych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tczewie na dzień 19 kwietnia zakażonych koronawirusem w powiecie tczewskim jest 5 osób. Liczba poddanych kwarantannie domowej wynosi obecnie 351. Pozostające pod nadzorem epidemiologicznym są 24 osoby. 4 z pięciu zakażonych osób wyzdrowiały.

Nowa normalność - rząd od dzisiaj stopniowo znosi ograniczenia związane z pandemią

Od 20 kwietnia zmieniają się niektóre zasady bezpieczeństwa związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa. Zakupy w sklepie zrobić w jednym czasie może więcej osób, możemy wykorzystać lasy i parki w celach rekreacyjnych, a młodzież powyżej 13. roku życia może poruszać się bez opieki osoby dorosłej. Rząd podejmuje ostrożne działania, których celem jest powrót do normalności Polaków, a także odmrożenie polskiej gospodarki. Proces ten będzie podzielony na etapy – tak, aby zachować maksimum bezpieczeństwa obywateli.

Przebywający na kwarantannie w gminie Gniew

Według danych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tczewie na dzień 17 kwietnia liczba osób poddanych kwarantannie domowej na terenie gminy Gniew wynosi 77 osób.

Niebieska linia - szukaj pomocy ws. przemocy

Sytuacja pandemii powoduje ograniczenie kontaktów społecznych, przedłużający się lęk i stres, które sprzyjają nadmiernemu spożyciu alkoholu. Konsekwencją obecnej sytuacji może być wzrost zachować przemocowych wobec członków rodziny. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie przypomina, że osoby dotknięte przemocą w rodzinie oraz świadkowie takich sytuacji mogą korzystać z bezpłatnego, całodobowego Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” pod nr tel. 801 200 002.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w maju

W maju zorganizowana zostanie zbiórka odpadów wielkogabarytowych Wystaw graty z chaty. W poniedziałek, 11 maja akcja przeprowadzona zostanie na terenach wiejskich, a w poniedziałek, 25 maja w mieście i w Brodach Pomorskich. Mieszkańcy wsi zgłoszenia dot. rodzaju wystawianych odpadów kierować muszą do urzędu miasta pod nr tel.: 515 211 283 do 6 maja. Mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej w mieście dokonują zgłoszeń dot. rodzaju wystawianych odpadów pod tym samym numerem do 20 maja.

Koronawirus - aktualna sytuacja w powiecie tczewskim

Według danych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tczewie na dzień 20 kwietnia zakażonych koronawirusem w powiecie tczewskim jest 5 osób. Liczba poddanych kwarantannie domowej wynosi obecnie 325 (na dzień 19 kwietnia było ich 351). Pozostające pod nadzorem epidemiologicznym są 24 osoby. 4 z pięciu zakażonych osób wyzdrowiały.

Pamiętaj o korektach deklaracji za wywóz nieczystości

Koronawirus spowodował tymczasowe przestój w działalności szkół, uczelni wyższych oraz zakładów pracy. Ludzie wracają do domów. W związku z tym przypominamy Państwu o konieczności składania korekt deklaracji za wywóz odpadów komunalnych. Powrót osoby zamieszkującej daną nieruchomość generuje wytworzenie większej ilość odpadów, co powinniśmy odnotować w korekcie deklaracji. Zachęcamy zatem do uregulowania takich spraw. W razie pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod nr tel. 515 211 283 lub mejlowym na adres: odpady@gniew.pl.

Przebywający na kwarantannie w gminie Gniew

Według danych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tczewie na dzień 20 kwietnia liczba osób poddanych kwarantannie domowej na terenie gminy Gniew wynosi 61 osób.

Chcesz handlować w sobotę – zgłoś się

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, dbając o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy, samorząd gniewski zmuszony został do zamknięcia sobotnich targowisk miejskich. Wychodząc jednak naprzeciw Państwa oczekiwaniom, Burmistrz Miasta i Gminy Gniew organizuje tymczasowe miejsca handlu obwoźnego. Wystawców zainteresowanych zorganizowaniem stoiska handlowego w najbliższą sobotę, 25 kwietnie w Gniewie, zobowiązuje się do kontaktu ze spółką Inwest-Kom.

Testy na obecność przeciwciał koronwirusa wykonasz w przychodni

Medical Medycyna Sp. z o.o. informuje, że w przychodniach podlegających spółce wykonywane są testy na obecność przeciwciał SARS-CoV-2 koronowirusa. Testy wykonać można w każdym punkcie pobrań, według obecnego harmonogramu. Pacjenci umawiani są na konkretną godzinę, aby uniknąć oczekiwania w kolejce. Krew zostaje pobrana w punkcie pobrań. W przypadku zainteresowania proszę o kontakt z wybraną przychodnią.

Policja ostrzega - nie daj się oszukać

W związku z rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa funkcjonariusze Policja apeluje o zachowanie ostrożności i rozsądku oraz przestrzega przed oszustami. Pamiętajmy, że przestępcy, wykorzystując obawę i niepewność związaną z epidemią, chcą wyłudzić pieniądze lub wprowadzić dezinformację, zasypując sieć oraz media fałszywymi informacjami, czyli fake newsami. Bądźmy ostrożni!

Spotkanie Komisji ds. zasobu mieszkaniowego odwołane

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew uprzejmie informuję, że w związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa COVID - 19, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego, w najbliższym czasie nie odbędzie się posiedzenie Komisji ds. zasobu mieszkaniowego gminy Gniew. Decyzja ta podyktowana jest troską o zdrowie i bezpieczeństwo osób zasiadających w Komisji. Złożone przez interesantów wnioski o przydział lub zamianę lokalu zostaną rozpatrzone w pierwszym możliwym terminie, zaraz po ustabilizowaniu się sytuacji.

Przetarg na rozbudowę szkoły - otwarcie ofert

Dzisiaj w urzędzie miasta miało miejsce otwarcie ofert złożonych w ramach przetargu na rozbudowę budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną oraz część dydaktyczną z blokiem żywieniowym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - dokończenie rozpoczętej inwestycji. - Do przetargu stanęło pięć firmy. W najbliższych dniach dokonamy wyboru najkorzystniejszej z ofert. Mamy nadzieję, że rozbudowa placówki już nie długo ponownie ruszy – informuje burmistrz Maciej Czarnecki.

Koronawirus - aktualna sytuacja w powiecie tczewskim

Według danych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tczewie na dzień 22 kwietnia zakażonych koronawirusem w powiecie tczewskim jest 6 osób. Liczba poddanych kwarantannie domowej wynosi obecnie 338 (na dzień 21 kwietnia było ich 333). Pod nadzorem epidemiologicznym pozostaje 31 osób. 4 z sześciu zakażonych osób wyzdrowiały.

M-GOPS dziękuje za wsparcie

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie dziękuje Burmistrzowi Miasta i Gminy Gniew za wsparcie pracowników ośrodka poprzez przekazanie 30 maseczek i przyłbic dla ochrony w czasie epidemii. Pracownicy instytucji są również wdzięczni lokalnym przedsiębiorcom oraz radnym Rady Miejskiej w Gniewie za okazaną pomoc w czasie walki z koronawirusem.

Przebywający na kwarantannie w gminie Gniew

Według danych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tczewie na dzień 22 kwietnia poddanych kwarantannie domowej na terenie gminy Gniew są 63 osoby.

Koronawirus - aktualna sytuacja w powiecie tczewskim

Według danych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tczewie na dzień 23 kwietnia zakażonych koronawirusem w powiecie tczewskim jest 8 osób. Liczba poddanych kwarantannie domowej wynosi obecnie 331 (na dzień 22 kwietnia było ich 338). Pod nadzorem epidemiologicznym pozostają 23 osoby. 4 z ośmiu zakażonych osób wyzdrowiały.

Pisanki z komina gniewskiej piekarni

Gniewko i Wisełka, para bocianów z gniewskiej piekarni nie próżnuje i jak co roku przystąpiła do lęgów. Pisząc ten artykuł wiemy, że w gnieździe są już 3 jajka. Pierwsze jajo samica zniosła 17 kwietnia, a kolejne w dwudniowych odstępach. Po złożeniu ostatniego zacznie się okres wysiadywania, który u bocianów trwa około 32 dni. Tak więc pisklaków możemy spodziewać się pod koniec maja. Oby ten rok był dla pary szczęśliwszy, bo w 2019 z żadnego z pięciu złożonych jaj nie wykluł się  pisklak.

Koronawirus - aktualna sytuacja w powiecie tczewskim

Według danych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tczewie na dzień 26 kwietnia zakażonych koronawirusem w powiecie tczewskim jest 9 osób. Liczba poddanych kwarantannie domowej wynosi obecnie 240. Pod nadzorem epidemiologicznym pozostaje 21 osób. 4 z dziewięciu zakażonych osób wyzdrowiały.

Działalność oświatowa zawieszona do 24 maja

Rząd przedłużył zamknięcie szkół, przedszkoli oraz ograniczył prowadzenie działalności dydaktycznej na uczelniach do 24 maja br. Przewiduje się, że egzamin maturalny odbędzie się w dniach 8-29 czerwca br., a ósmoklasisty w terminie 16-18 czerwca br. Wszystkie terminy zależą od utrzymania obecnej dyscypliny sanitarnej przez Polaków. W najbliższym czasie mogą zostać podjęte decyzje dotyczące prowadzenia pewnych form działalności opiekuńczej w części placówek. Szczegóły w Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej.

Przebywający na kwarantannie w gminie Gniew

Według danych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tczewie na dzień 24 kwietnia poddanych kwarantannie domowej na terenie gminy Gniew jest 49 osób. Jedna osoba pozostaje pod nadzorem epidemiologicznym.

Boiska otwarte od 4 maja

Rząd znosi kolejne obostrzenia dot, działalności sportowej. W najbliższych tygodniach i miesiącach stopniowo przywracana ma być normalność w tej sferze. Od 4 maja udostępnione zostaną obiekty z infrastruktury sportowej o charakterze otwartym, na których przebywać będzie mogło 6 osób. Rozgrywki piłkarskiej ekstraklasy będą wznowione 29 maja, a żużlowej ekstraligi 12 czerwca.  Szczegóły znajdą Państwo TUTAJ.

Informacja ws. spisu wyborców

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew informuje, że od dnia 20 kwietnia udostępnia do wglądu spis osób uprawnionych do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku. Spis wyborców obejmuje obywateli polskich, którym przysługuje prawo wybierania. Spis wyborców jest udostępniony w urzędzie gminy, który sporządził spis, między 21 a 8 dniem przed dniem głosowania tj. do 4 maja 2020 roku. Ze względu na panującą sytuację epidemiczną spis udostępnia się wyłącznie na pisemny wniosek. Odpowiedzi udzielane będą w formie korespondencji tradycyjnej lub za pośrednictwem ePUAP.

Małe granty dla organizacji pozarządowych

Zarząd Województwa Pomorskiego podjął decyzję o wsparciu pomorskich organizacji pozarządowych podejmujących działania na rzecz przeciwdziałania epidemii COVID-19. W związku z powyższym zapraszamy do składania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej. Szczegółowe informacje znajdą Państwo TUTAJ.

Koronawirus - aktualna sytuacja w powiecie tczewskim

Według danych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tczewie na dzień 27 kwietnia zakażonych koronawirusem w powiecie tczewskim jest 9 osób. Liczba poddanych kwarantannie domowej wynosi obecnie 310. Pod nadzorem epidemiologicznym pozostają 22 osoby. 4 z dziewięciu zakażonych osób wyzdrowiały.

Spis rolny 2020

Najbliższy Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. Poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w Polsce w 2010 r. Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Służą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych, opartych na analizie danych. Wszystkich rolników zachęcamy zatem do wypełnienia tego obowiązku i dokonania spisu. Szczegóły znajdą Państwo TUTAJ.

Chcesz handlować w sobotę – zgłoś się

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, dbając o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy, samorząd gniewski zmuszony został do zamknięcia sobotnich targowisk miejskich. Wychodząc jednak naprzeciw Państwa oczekiwaniom, Burmistrz Miasta i Gminy Gniew organizuje tymczasowe miejsca handlu obwoźnego. Wystawców zainteresowanych zorganizowaniem stoiska handlowego w najbliższą sobotę, 2 maja w Gniewie, zobowiązuje się do kontaktu ze spółką Inwest-Kom.

Przetargi na sprzedaż gminnych nieruchomości gruntowych

W piątek, 29 maja 2020 r. o godz. 14:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Gniew odbędą się ustne przetargi na sprzedaż gminnych nieruchomości gruntowych.

Przetarg będzie dotyczył następujących działek:

Gniew, ul. Kościelna, działka nr 57;
Gniew, ul. Kościelna, działka nr 59;

Gniew, ul. Ogrodowa, działka nr 6-2;
Gniew, ul. Ogrodowa, działka nr 8-5;
Gniew, ul. Ogrodowa, działka nr 7-2;

Kursztyn, działka nr 13/1, 14;

Gniew, ul. Gniewskie Młyny, działka nr 55/6;

Gniew, ul. Krasickiego, działka nr 1-29;
Gniew, ul. Krasickiego, działka nr 1-30.

Szczegóły w załączniku oraz pod ADRESEM.

 

Data publikacji: 2020-04-29 09:28

Przed nami patriotyczny weekend

2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Zachęcamy do wywieszenia narodowych flag i zaakcentowania swojego patriotyzmu w ten sposób. Niech biało-czerwone barwy będą wyrazem naszego uczczenia tego święta! W niedzielę, 3 maja natomiast pamiętajmy o rocznicy uchwalenia konstytucji, co miało miejsce w 1791 roku. Niech myśli o losach Ojczyzny zagoszczą tego dnia w Państwa sercach.

Do wywieszenia flagi w filmie zachęca Burmistrz Miasta i Gminy Gniew Maciej Czarnecki.

Data publikacji: 2020-04-30 10:52

Komunikat Burmistrza

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew Maciej Czarnecki wydał oświadczenie w sprawie możliwości uruchomienia przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz żłobków.

W czwartek 29.04.2020 r. pojawiła się informacja dotycząca możliwości uruchomienia od 6 maja przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz żłobków.
Ponieważ decyzję mają podjąć organy prowadzące, uznałem za konieczne przeanalizowanie jakie byłoby zainteresowanie rodziców oraz sprawdzenie czy placówki są w stanie zapewnić odpowiednie warunki sanitarne dla ewentualnych chętnych.
O współpracę poprosiłem Dyrektorów placówek, którzy aktualnie kontaktują się z rodzicami swoich wychowanków.

Ważne: w pierwszej kolejności z opieki powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Poza tym z wytycznych wynika, że pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID.

Bezpieczeństwo dzieci oraz kadry sprawującej opiekę jest priorytetem. Czasu na przygotowanie się nie ma zbyt wiele, dlatego też swoją decyzję uzależniam od zebranych w najbliższych dniach informacji i deklaruje, że poinformuję o niej niezwłocznie.  

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew

Maciej Czarnecki

Data publikacji: 2020-04-30 12:47

Dofinansowanie

 • MAC

Strona sfinansowana została ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach konkursu na budowę strony internetowej oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2015-12-14 12:15

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Fotokod - wizytówka Urzędu Miasta i Gminy Gniew

Urząd Miasta i Gminy Gniew
Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
pon., wt., czw. 7.30-15.30
śr. 7.30-17.00
pt. 7.30-14.00
tel. 58 530 79 19;
fax 58 530 79 40
e-mail: sekretariat@gniew.pl
DANE DO FAKTURY
Gmina Gniew
NIP 593 10 05 516
REGON 191675296

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /34gu04waml/skrytka

Referaty UMiG Gniew

Informator teleadresowy

Data publikacji: 2015-09-03 15:11

SOZP

Projekty finansowane z Unii Europejskiej

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.