Miasto i Gmina Gniew

Treść strony

Pomorskie S.O.S!

W związku z trudną sytuacją w placówkach świadczących opiekę całodobową nad osobami z niepełnosprawnościami, przewlekle lub terminalnie chorymi oraz w podeszłym wieku wywołaną stanem epidemii COVID-19, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, przystępuje do realizacji projektu pn. „Pomorskie S.O.S”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Podziałanie 5.4.2 Zdrowie na rynku pracy) i finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii oraz przeciwdziałania jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności w stosunku do osób znajdujących się w grupie szczególnego ryzyka, jakimi są pracownicy domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów stacjonarnych. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez udzielenie wsparcia finansowanego w formie grantów uprawnionym podmiotom. Maksymalna kwota grantu uzależniona jest od liczby osób korzystających z opieki całodobowej świadczonej przez grantobiorcę. W ramach środków pochodzących z grantu możliwe będzie m.in. doposażenie placówek w środki ochrony indywidualnej, środki dezynfekujące, sprzęt medyczny, zgodnie z regulaminem udzielania grantów.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w naborze wniosków o ww. granty. Szczegółowe informacje dot. naboru – wymagania, terminy czy zakres wsparcia o jakie można się ubiegać dostępne są TUTAJ.

Osobą do kontaktu w sprawie naboru wniosków o granty jest Pani Kinga Myrcik – Kierownik referatu ds. koordynacji polityki społecznej ROPS, nr tel.: 58 326 88 09, e-mail: k.myrcik@pomorskie.eu.

Data publikacji: 2020-05-04 12:50

« wstecz

Dofinansowanie

  • MAC

Strona sfinansowana została ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach konkursu na budowę strony internetowej oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2015-12-14 12:15

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Fotokod - wizytówka Urzędu Miasta i Gminy Gniew

Urząd Miasta i Gminy Gniew
Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
pon., wt., czw. 7.30-15.30
śr. 7.30-17.00
pt. 7.30-14.00
tel. 58 530 79 19;
fax 58 530 79 40
e-mail: sekretariat@gniew.pl
DANE DO FAKTURY
Gmina Gniew
NIP 593 10 05 516
REGON 191675296

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /34gu04waml/skrytka

Referaty UMiG Gniew

Informator teleadresowy

Data publikacji: 2015-09-03 15:11

SOZP

Projekty finansowane z Unii Europejskiej

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.