Miasto i Gmina Gniew

Treść strony

Ogłoszenie o przetargu

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r, poz.1490 ze zm), Burmistrz Miasta i Gminy Gniew podaje do publicznej informacji, że w Urzędzie Miasta i Gminy Gniew, 83-140 Gniew, Pl. Grunwaldzki 1 ( pokój 109) odbędzie się w dniu 14 września (poniedziałek ) 2020 r. o godz. 10:00 trzeci ustny ograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych.

Pierwszy przetarg odbył się 24 lutego 2020r.,drugi 29 maja 2020 r.

Miasto Gniew, arkusz mapy 29

- Działka nr 7/2 o pow. 0.1184 ha, KW nr GD1T/00028600/3 , cena wywoławcza 45.750,00 zł (netto)

- Działka nr 8/5 o pow. 0.1597 ha, KW nr GD1T/00028600/3, cena wywoławcza 62.250,00 zł ( netto)

W/w nieruchomości objęte umową dzierżawy do 30.09.2026r.

Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie należny podatek VAT

Z uwagi na brak bezpośredniego dojazdu do przedmiotowej nieruchomości, w przetargu mogą brać udział osoby, których nieruchomości rolne graniczą bezpośrednio z działką objętą niniejszym przetargiem.

Wyznacza się termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu do dnia 4 września (piątek) 2020 r.

Trzeci ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych. Pierwszy przetarg odbył się 24 lutego 2020r., drugi 29 maja 2020r.

  •  Kursztyn, arkusz mapy 1

Działka nr 13/1 o pow. 0.0291 ha i działka nr 14 o pow. 0.0974 ha KW nr GD1T/00025111/7

Nieruchomość tworzy funkcjonalną całość, zabudowane budynkiem byłej szkoły o pow. użytkowej 463,29 m2

Cena wywoławcza 310.000,00 zł ( netto)

Nieruchomość zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust.1, pkt.10 ustawy o podatku VAT (tj. Dz.U z 2018r. poz.2174 ze zmianami).

Czwarty ustny ograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych. Pierwszy przetarg odbył się 7.10.2019r, drugi 24 lutego 2020r., trzeci 29 maja 2020r.

  • Miasto Gniew, arkusz mapy 36

- Działka nr 55/6 o pow. 0.0936 ha, KW nr GD1T/00016906/1, cena wywoławcza 15.140,00 zł (netto). Nieruchomość zwolniona z podatku VAT.

Z uwagi na brak bezpośredniego dojazdu do przedmiotowej nieruchomości, w przetargu mogą brać udział osoby, których nieruchomości rolne graniczą bezpośrednio z działką objętą niniejszym przetargiem.

Wyznacza się termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu do dnia 4 września (piątek) 2020r.

Czwarty ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż

Pierwszy przetarg odbył się 18.11.2019r, drugi 24. 02. 2020r., trzeci 29 maja 2020r.

  • Miasto Gniew, arkusz mapy 19

- Działka nr 1/30 o pow. 0.1981 ha, cena wywoławcza - 60.000,00 zł ( netto),

- Działka nr 1/29 o pow. 0.1719 ha, cena wywoławcza – 52.000,00 zł ( netto),

KW nr GD1T/00019506/8

Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie należny podatek VAT ( 23%).

Przystępujący do przetargu winni wnieść wadium w pieniądzu w wysokości 10% licytowanej ceny wywoławczej nieruchomości na konto Urzędu Miasta i Gminy Gniew

Nr 11 8346 0005 0000 0231 2000 0003

prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Gniewie do dnia 4 września (piątek) 2020 r. Wpłacone wadium powinno być ujawnione na koncie tut. Urzędu.

Szczegółowe informacje dot. warunków zagospodarowania i zabudowy nieruchomości można uzyskać w tut. urzędzie ( Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska (pokój 207-208) lub na stronie internetowej www.gniew.pl zakładka Geoportal

Informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.gniew.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznych zakładka ogłoszenia -obrót nieruchomościami, oraz w zakładce dla inwestorów, nieruchomości gminne przeznaczone do sprzedaży, dzierżawy.

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu podlega publikacji w gazecie o zasięgu lokalnym.

Szczegółowych informacji na temat przetargu zasięgnąć można w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Gniew, 83-140 Gniew, Pl. Grunwaldzki 1 – Referat Gospodarki Nieruchomościami pokój nr 204 i nr 205 albo telefonicznie (58) 530 79 52, 530-79 -69.

Data publikacji: 2020-07-24 12:50

« wstecz

Dofinansowanie

  • MAC

Strona sfinansowana została ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach konkursu na budowę strony internetowej oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2015-12-14 12:15

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Fotokod - wizytówka Urzędu Miasta i Gminy Gniew

Urząd Miasta i Gminy Gniew
Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
pon., wt., czw. 7.30-15.30
śr. 7.30-17.00
pt. 7.30-14.00
tel. 58 530 79 19;
fax 58 530 79 40
e-mail: sekretariat@gniew.pl
DANE DO FAKTURY
Gmina Gniew
NIP 593 10 05 516
REGON 191675296

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /34gu04waml/skrytka

Referaty UMiG Gniew

Informator teleadresowy

Data publikacji: 2015-09-03 15:11

SOZP

Projekty finansowane z Unii Europejskiej

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.