Miasto i Gmina Gniew

Treść strony

10 000 zł dofinasowania na rzecz ochrony lokalnego środowiska

Gmina Gniew otrzymała 10 tys. zł dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadania pn. Ochrona rzadkich gatunków roślin w rezerwacie przyrody ”Opalenie” i jego sąsiedztwie.

Projekt przyczyni się do zachowania i poprawy warunków bytowych zbiorowisk roślinnych oraz rzadkich gatunków roślin chronionych występujących w pasie drogowym drogi G000148 Opalenie - Mała Karczma wzdłuż granicy rezerwatu przyrody „Opalenie”. Przedmiotowe zbiorowiska roślinne z groszkiem wielkoprzylistkowym, pluskwicą europejską, lilia złotogłów dzięki właściwemu wykaszaniu poboczy, usuwaniu podrostu drzew i krzewów oraz usuwaniu ściętej biomasy znalazły optymalne warunki rozwoju, a populacja poszczególnych gatunków dla których m in. powołano rezerwat wzrasta. Szacuje się, że stanowisko groszku wielkoprzylistkowego w rezerwacie Opalenie jest jednym z największym w kraju. Zmiana sposobu oraz terminów wykaszania poboczy w latach 2018 i 2019 wpłynęła pozytywnie na rozwój populacji groszku wielkoprzylistkowego, a doświetlenie i odsłonięcie podłoża zaowocowało pojawieniem się nowych stanowisk pluskwicy europejskiej i lili złotogłów. Kontynuacja zmienionego sposobu wykaszania poboczy jest rekomendowanym przez Prof. Jacka Herbicha sposobem na zachowanie i rozwój cennych zbiorowisk roślin kserotermicznych na tym terenie.

Cele realizacji projektu:

Cel główny: Ochrona rzadkich gatunków roślin w rezerwacie przyrody ”Opalenie” i jego sąsiedztwie.

Cele szczegółowe: przywrócenie i utrzymanie właściwych dla rozwoju groszku wielkoprzylistkowego oraz innych gatunków chronionych warunków świetlnych i glebowych na obszarze około 8000 m2 poboczy drogi G000148 Opalenie - Mała Karczma wzdłuż granicy rezerwatu przyrody „Opalenie”. Zadanie zostanie wykonane przez firmę zajmująca się utrzymaniem terenów zielonych, posiadającą stosowne doświadczenie oraz sprzęt pozwalający na wykonanie zlecenia. Prace będą polegały na wykoszeniu ręcznie lub maszynowo roślinności zielnej z pasa o szerokości około 5m po obu stronach drogi, usunięcia podrostu drzew i krzewów oraz ewentualnej niezbędnej korekty koron drzew umożliwiając tym samym optymalne doświetlenie stanowisk roślin chronionych. Usunięcie skoszonej biomasy poza teren rezerwatu i pobocza po przeciwległej stronie drogi

Dodatkowym elementem projektu jest opracowanie i wydruk ulotki o zasobach przyrodniczych gminy Gniew w tym o rezerwacie „Opalenie” i realizowanych tu zabiegach czynnej ochrony przyrody, oraz warsztaty dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych na temat form ochrony przyrody.

Data publikacji: 2020-08-20 13:33

« wstecz

Dofinansowanie

  • MAC

Strona sfinansowana została ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach konkursu na budowę strony internetowej oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2015-12-14 12:15

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Fotokod - wizytówka Urzędu Miasta i Gminy Gniew

Urząd Miasta i Gminy Gniew
Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
pon., wt., czw. 7.30-15.30
śr. 7.30-17.00
pt. 7.30-14.00
tel. 58 530 79 19;
fax 58 530 79 40
e-mail: sekretariat@gniew.pl
DANE DO FAKTURY
Gmina Gniew
NIP 593 10 05 516
REGON 191675296

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /34gu04waml/skrytka

Referaty UMiG Gniew

Informator teleadresowy

Data publikacji: 2015-09-03 15:11

SOZP

Projekty finansowane z Unii Europejskiej

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.