Miasto i Gmina Gniew

Treść strony

Informacja dotycząca przygotowania szkół w Gminie Gniew do rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Tegoroczny początek roku szkolnego będzie inny, niż dotychczas. W związku z pandemią Covid-19 zaszły zmiany w różnych sferach naszego życia. I tak stosując się do zasad bezpieczeństwa, musimy zakrywać nos i usta przebywając chociażby w sklepach, urzędach czy kościołach. Jak więc będzie wyglądać szkoła w nowej rzeczywistości, z którą przyszło się nam zmierzyć? Dyrektorzy szkół na bieżąco monitorują zalecenia i wytyczne dotyczące rozpoczęcia nowego roku szkolnego w dobie pandemii. W piątek, 21 sierpnia dobyło się spotkanie dyrektorów z Burmistrzem Miasta i Gminy Gniew w celu ustalenia szczegółów i wspólnych, bezpiecznych rozwiązań dla wszystkich placówek.

We wtorek, 1 września 2020 roku wszystkie szkoły prowadzone przez gminę Gniew rozpoczynają nowy rok szkolny w trybie stacjonarnym. Dodatkowo szkoły i przedszkola zostały zaopatrzone w niezbędne środki bezpieczeństwa. Wszystkie działania mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieci, pracowników szkoły oraz rodziców.

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego

Wytyczne zawierają ogólne i szczegółowe zalecenia związane m.in. z organizacją zajęć w szkole, wydawaniem posiłków, higieną, czyszczeniem, dezynfekcją pomieszczeń i powierzchni, postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników szkoły.

Główną wytyczną jest bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły lub placówki, regularne czyszczenie pomieszczeń. Uczniowie w klasach nie będą musieli nosić maseczek. W miarę możliwości zaleca się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły.

Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcji  dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów  prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. Przy wejściu do budynku szkoły umieszczone są informacje o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcje użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk. 

Dyrektorzy szkół i placówek na podstawie wytycznych przygotowali wewnętrzne regulaminy lub procedury funkcjonowania szkoły i placówki w czasie epidemii. Główny Inspektor Sanitarny, w porozumieniu z MEN, opracuje szczegółowe rekomendacje postępowania dla powiatowych inspektorów sanitarnych w sytuacji wystąpienia na terenie szkoły ogniska zakażenia. Będą one uzależnione od stopnia zakażenia występującego na danym terenie i adekwatne do występujących okoliczności. Pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego będzie kluczowa dla dyrektora szkoły lub placówki i organu prowadzącego w przejściu na system kształcenia „mieszany” lub „zdalny (tzw. warianty B i C pracy szkoły i placówki).

Warianty funkcjonowania szkół i placówek w okresie pandemii w sytuacji wystąpienia zakażenia na danym terenie

Wariant A – tradycyjna forma kształcenia

W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego / Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej dla szkół i placówek oświatowych.

W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół i placówek. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C.

Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa)

Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danej szkole czy placówce. Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Opinie te, będzie można – z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji – uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą e-maila, telefonu.

Wariant C – kształcenie zdalne

Dyrektor szkoły, placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju.

 

Pamiętajmy, że rok szkolny 2020/2021 będzie inny niż wszystkie dotychczas, czeka nas wiele zmian. Organizacja pracy szkoły będzie wyzwaniem zarówno dla dyrektorów, nauczycieli, uczniów jaki i rodziców. Musimy zmierzyć się z nową sytuacją wspólnie, współpracując i wspierając się nawzajem, pamiętając że priorytetem jest bezpieczeństwo i zdrowie naszych dzieci. Mimo wszystko życzymy wszystkim uczniom, aby powrót do szkoły we wrześniu, mimo panującej epidemii koronawirusa był czasem, który zaowocuje zdobywaniem wiedzy, dobrymi ocenami, ciekawymi zajęciami w przyjaznej, pełnej życzliwości, bezpiecznej atmosferze.

Więcej informacji dotyczących procedur oraz organizacji roku szkolnego można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych placówek.

Data publikacji: 2020-08-31 11:02
  • 10 zasad dla rodzica
  • 10 zasad dla rodzica
  • 10 zasad dla ucznia
  • 10 zasad dla ucznia
  • Plakat informacyjny
  • Komunikacja miejska

« wstecz

Dofinansowanie

  • MAC

Strona sfinansowana została ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach konkursu na budowę strony internetowej oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2015-12-14 12:15

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Fotokod - wizytówka Urzędu Miasta i Gminy Gniew

Urząd Miasta i Gminy Gniew
Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
pon., wt., czw. 7.30-15.30
śr. 7.30-17.00
pt. 7.30-14.00
tel. 58 530 79 19;
fax 58 530 79 40
e-mail: sekretariat@gniew.pl
DANE DO FAKTURY
Gmina Gniew
NIP 593 10 05 516
REGON 191675296

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /34gu04waml/skrytka

Referaty UMiG Gniew

Informator teleadresowy

Data publikacji: 2015-09-03 15:11

SOZP

Projekty finansowane z Unii Europejskiej

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.