Miasto i Gmina Gniew

Treść strony

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie poszukuje kandydatów na stanowisko: Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej. Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej zatrudniony jest na podstawie umowy cywilnoprawnej, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie minimalnie średnie,
 • dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej.

Wymagania pożądane:

 • znajomość problemów osób niepełnosprawnych,
 • elastyczność w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi,
 • komunikatywność, uprzejmość, cierpliwość, takt, dyskrecja, umiejętność słuchania i panowania nad sobą,
 • predyspozycje osobowościowe i fizyczne do pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • pomoc w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez osobę niepełnosprawną miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.,  
 • pomoc w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne,
 • pomoc w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału osoby niepełnosprawnej przy ich realizacji,
 • pomoc w załatwieniu spraw urzędowych,
 • pomoc w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 • pomoc w korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV)
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje i staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych” (Dz.U. 2018 poz.1000) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2018 poz,1260)”.

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej zatrudniony jest na podstawie umowy cywilnoprawnej, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

Prosimy o składanie zgłoszeń drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście, drogą elektroniczną na email: poczta@mgops.gniew.pl. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie, osiedle Witosa 9, 83-140 Gniew.

Data publikacji: 2020-09-08 09:55

« wstecz

Dofinansowanie

 • MAC

Strona sfinansowana została ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach konkursu na budowę strony internetowej oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2015-12-14 12:15

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Fotokod - wizytówka Urzędu Miasta i Gminy Gniew

Urząd Miasta i Gminy Gniew
Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
pon., wt., czw. 7.30-15.30
śr. 7.30-17.00
pt. 7.30-14.00
tel. 58 530 79 19;
fax 58 530 79 40
e-mail: sekretariat@gniew.pl
DANE DO FAKTURY
Gmina Gniew
NIP 593 10 05 516
REGON 191675296

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /34gu04waml/skrytka

Referaty UMiG Gniew

Informator teleadresowy

Data publikacji: 2015-09-03 15:11

SOZP

Projekty finansowane z Unii Europejskiej

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.