Miasto i Gmina Gniew

Treść strony

Ogłoszenie o konsultacjach Rocznego programu współpracy Gminy Gniew z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew zaprasza do udziału w konsultacjach projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Gniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.

Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających lub mających siedzibę na terenie Miasta i Gminy Gniew na temat ww. Programu, który stanowi podstawowy dokument regulujący współpracę między samorządem a sektorem społecznym.

Dokument w formie elektronicznej jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gniew.pl, na stronie Urzędu Miasta i Gminy Gniew www.gniew.pl oraz w formie papierowej w Referacie Promocji i Informacji Urzędu Miasta i Gminy Gniew. Konsultacje potrwają od 29 września do 9 października 2020 r.

Swoje uwagi i opinie do Programu organizacje mogą składać w formie pisemnej na specjalnym formularzu dostępnym w takich formach jak projekt programu, przesyłając je na adres: Urząd Miasta i Gminy Gniew, Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew, za pomocą poczty elektronicznej na adres
rpi-kierownik@gniew.pl lub osobiście w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Gniew w godzinach pracy Urzędu (w przypadku uwag i opinii wysyłanych pocztą liczy się data wpływu do Urzędu).

Protokół zawierający wyniki konsultacji zostanie podany do publicznej wiadomości przez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Gniew oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Gniew.

Konsultacje prowadzone są zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwałą Rady Miejskiej w Gniewie nr LII/432/10 z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji.    

Do ogłoszenia załączone zostają projekt programu oraz formularz konsultacji.

Data publikacji: 2020-09-24 14:53

« wstecz

Dofinansowanie

  • MAC

Strona sfinansowana została ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach konkursu na budowę strony internetowej oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2015-12-14 12:15

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Fotokod - wizytówka Urzędu Miasta i Gminy Gniew

Urząd Miasta i Gminy Gniew
Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
pon., wt., czw. 7.30-15.30
śr. 7.30-17.00
pt. 7.30-14.00
tel. 58 530 79 19;
fax 58 530 79 40
e-mail: sekretariat@gniew.pl
DANE DO FAKTURY
Gmina Gniew
NIP 593 10 05 516
REGON 191675296

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /34gu04waml/skrytka

Referaty UMiG Gniew

Informator teleadresowy

Data publikacji: 2015-09-03 15:11

SOZP

Projekty finansowane z Unii Europejskiej

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.