Miasto i Gmina Gniew

Treść strony

Zaprojektuj kartkę świąteczną

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew ogłosił konkurs plastyczny polegający na zaprojektowaniuu kartki świątecznej z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców gminy Gniew do 16 roku życia. Prace plastyczne składać można do 20 listopada do godz. 13.00. Szczegóły dot. konkursu znajdują się w regulaminie. Zachęcamy do wzięcia udziału w zabawie!

#WspieramyGniewskieGastro Dołącz do akcji wspierającej lokalną gastronomię!

Okres pandemii to bardzo trudny czas dla gastronomii. Ze względu na kolejne obostrzenia lokale gastronomiczne muszą pozostać zamknięte dla gości, a jedynym sposobem na prowadzenie sprzedaży jest realizowanie zamówień na wynos i na dowóz. Dlatego Gniew rusza z inicjatywą #WspieramyGniewskieGastro. Przyłącz się do akcji!

Apel Powiatowego Lekarza Weterynarii

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tczewie, w związku z doniesieniami opublikowanymi przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), informującymi o zwiększonym ryzyku wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Europie, na skutek stwierdzenia nowych ognisk na terytorium zachodniej Rosji i Kazachstanu informuje, że rozpoczęły się migracje dzikiego ptactwa wodnego do Europy, co sprzyja ryzyku wystąpienia nowych ognisk grypy ptaków.

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w gminie Gniew na lata 2021-2025

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie poddaje pod konsultacje społeczne projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w gminie Gniew na lata 2021-2025. Po zapoznaniu się z dokumentem, prosimy o przekazanie swoich uwag i propozycji drogą pisemną na adres poczty elektronicznej: poczta@mgops.gniew.pl. Konsultacje prowadzone są do 9 listopada 2020 r. Opinie i uwagi złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

I Ogólnopolskie Dyktando na Święto Niepodległości

Z okazji zbliżającej się rocznicy odzyskania niepodległości serwis edukacyjny www.dyktanda.pl organizuje I Ogólnopolskie Dyktando na Święto Niepodległości, które odbędzie się w najbezpieczniejszy obecnie sposób, czyli wyłącznie za pośrednictwem Internetu. Ideą akcji jest pokazanie dobrej znajomości języka polskiego, a co więcej, zebranie środków na charytatywny lub społeczny cel, który zgłaszają sami uczestnicy.

Gmina Gniew ma wymarzoną scenę!

Dobiega końca projekt Gminy Gniew i Gminnego Ośrodka Kultury w Gniewie pn. „Gmina Gniew – tu spełniają się marzenia – tu rodzi się KULTURA”. Dzięki dofinansowaniu w wysokości 125 000 zł pozyskanemu w ramach Programu Infrastruktura Domów Kultury organizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego udało się zakupić wspaniałe wyposażenie na potrzeby kulturalne.

Ogłoszenie o konsultacjach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Gniew na 2021 rok

Z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Gniew Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Gniew na 2021 rok.

Newsletter LGD "Wstęgi Kociewia"

Zachęcamy do zapoznania się z newsletterem Lokalnej Grupy Działania „Wstęga Kociewia”, w którym znajdziemy raport z działalności organizacji we wrzesniu i październiku. Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

Zakaz polowań zbiorowych

W związku z obecną sytuacją epidemiczną (COVID-19) i nałożeniu czerwonej strefy w kraju Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego od 24 października do odwołania całkowicie zakazuje organizacji polowań zbiorowych. W związku z powyższym zarząd Koła Łowieckiego „Darz Bór” Wejherowo odwołuje wszystkie polowania zbiorowe w obwodzie nr 15 i 241. KŁ Szarak w Tczewie równnież podjęło decyzję o zawieszeniu wykonywania planu polowań zbiorowych. Zakaz nie dotyczy polowań indywidualnych, które realizowane są bez zmian.

Komunikaty Zarządu Województwa Pomorskiego

Zarząd Województwa Pomorskiego wydał komunikaty w sprawie przyjęcia uchwał dot. wprowadzenia na obszarze województwa pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Szczegóły poniżej.

NFOŚiGW przeznaczy 5 milionów złotych na edukację w zakresie elektromobilności

Korzyści środowiskowe, ekonomiczne i społeczne wynikające z zakupu czy użytkowania pojazdów elektrycznych mają być tematem ogólnopolskich kampanii edukacyjnych, na które Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zarezerwował w sumie 5 mln zł. Konkurs, w którym dotacje dostaną najciekawsze pomysły na promocję elektromobilności w mediach, rozpocznie się 25 listopada 2020 r.

Protokół z konsultacji

Prezentujemy Panstwu protokół z konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Gniew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r. Szczegóły w załączniku.

Lampy solarne w gminie Gniew

Od 29 października trwa montaż 25 lamp solarnych i hybrydowych na terenie gminy Gniew. Zadania te są realizowane ze środków gminy Gniew w ramach Gniewskiego Budżetu Obywatelskiego, z Funduszu Sołeckiego oraz z funduszu firmy Akuo Energy, budującej farmę wiatrową w naszej gminie.

Infromacja dotycząca zgłaszania przemieszczeń zwierząt

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tczewie informuje, że podjęto decyzję o wycofaniu druków dwupodpisowych dotyczących zgłaszania przemieszczeń zwierząt do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (podpisanych jednocześnie przez zbywającego i nabywającego).

Rozbudowa szkoły podstawowej

Trwają prace wykończeniowe w nowopowstałym budynku szkoły podstawowej nr 1 w Gniewie. Do obiektu doprowadzono już zasilanie energetyczne, wewnątrz rozprowadzana jest również instalacja elektryczna. W środku ściany niektórych pomieszczeń wykładane są kafelkami, a na zewnątrz trwa zagospodarowanie placu – parkingu i drogi dojazdowej. Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z placu budowy.

Praca zdalna w urzędzie

W związku ze zmianą organizacji pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Gniew, wynikającą z rozporządzenia Rady Ministrów, polegającą na przejściu niektórych pracowników w tryb pracy zdalnej oraz pracy w systemie rotacyjnym, interesantów prosimy o wcześniejsze umawianie i potwierdzanie swoich wizyt w urzędzie, celem zminimalizowania kontaktów bezpośrednich, a tym samym ochrony zdrowia klientów i pracowników jednostki. Jednocześnie zaznaczamy, że wszystkie sprawy w urzędzie są załatwiane bez zbędnej zwłoki, a mieszkańcy mogą na bieżąco uzyskać wszelkie informacje i załatwić sprawy w instytucji.

Pomoc dla posiadaczy chryzantem

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy dla posiadaczy chryzantem, którzy nie sprzedali tych kwiatów w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19. Pomoc przysługuje posiadaczom: co najmniej 50 chryzantem doniczkowych w fazie pełnej dojrzałości, co najmniej 200 sztuk chryzantem ciętych w fazie pełnej dojrzałości. Chryzantemy muszą być przeznaczone do sprzedaży na dzień złożenia wniosku.

Działalność placówek wsparcia dziennego zawieszona do odwołania

Wojewoda Pomorskie wydał decyzję, polecającą zawieszenie do odwołania działalności placówek wsparcia dziennego, czyli domów i klubów seniora, środowiskowych domów samopocy i warsztatów terapii zajęciowej. Decyzja podyktowana jest zapobieganiu rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

Nowe obostrzenia w walce z koronawirusem

W oficjalnym Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej www.gov.pl opublikowana została informacja o nowych obostrzeniach w walce z koronawirusem, mających stanowić ostatni etap przed zapowiadaną narodową kwarantanną. Szczegóły poniżej.

#zamawiamBOwspieram

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot zaprasza do udziału w akcji #zamawiamBOwspieram! W najbliższy piątek 6 listopada zachęcamy do zamówienia posiłku, kawy, ciasta, na co macie Państwo ochotę od lokalnego przedsiębiorcy - na wynos. Następnie prosimy o udostępnienie na prowadzonych przez Państwa mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, Instragram) informacji o tym co kupiliście (wraz ze zdjęciem) i dlaczego wspieracie lokalne biznesy. Wpis prosimy oznaczyć hasztagiem  #zamawiamBOwspieram!

„Niepodległa do hymnu” – świętujmy 11 listopada

Biuro Programu „Niepodległa” zachęca do zaśpiewania hymnu narodowego w południa 11 listopada, w ramach akcji „Niepodległa do hymnu". - Pomimo obostrzeń epidemiologicznych chcemy podtrzymać tradycję, ale zachęcamy, by śpiewać z zachowaniem zasad dystansu społecznego - w domach, wraz z rodziną, współlokatorami i najbliższymi - mówią inicjatorzy akcji.

Dofinansowanie działań kulturalnych

Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu prowadzi nabór wniosków w ramach programów: „Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży”, „Edukacja artystyczna” i „Kultura cyfrowa”. Dokumenty składać można do 30 listopada. Szczegóły poniżej.

Uwaga - gęsta mgła

Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni prognozuje wystąpienie gęstych mgieł, które utrzymywać się mogą od 6 do 9 listopada. Wystąpienie zjawiska może ograniczy widzialność do 100 m, w związkuu z czym uczestników ruchu drogowego prosimy o szczególną ostrożność.

Turniej Halowej Piłki Nożnej z okazji 102 rocznicy Odzyskania Niepodległości

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gniewie organizuje turniej halowej piłki nożnej gniewskich firm i instytucji z okazji 102 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Zgłoszenia przesyłać można do 9 listopada. Turniej odbędzie się 15 listopada o godz. 12.30. Szczegóły znajdą Państwo na stronie organizatora.

Gmina Gniew walczy o nagrody w spisowym konkursie

Gmina Gniew bierze udział w ogólnopolskim „Konkursie Prezesa GUS na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale samospisu”. Konkurs adresowany jest do gmin, w których użytkownicy gospodarstw rolnych dokonują samospisu internetowego w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 r. Zatem gorąco zachęcamy Państwa do aktywnego promowania idei samospisu w ramach Powszechnego Spisu Rolnego 2020.

Koronawirus - aktualna sytuacja w powiecie tczewskim

Według danych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tczewie na dzień 8 listopada zakażonych koronawirusem w powiecie tczewskim są 1733 osoby. Liczba poddanych kwarantannie domowej wynosi obecnie 2243. Pod nadzorem epidemiologicznym jest 127 osób. 719 osób już wyzdrowiało. Zmarło 18 osób.

Gniewskie Święto Niepdległości

W środę, 11 listopada będziemy obchodzić 102. rocznicę odzyskania niepodległości. Z tej okazji o godzinie 18.00 odbędzie się Msza Święta w kościele św. Mikołaja w Gniewie, a zaraz po niej wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych ze specjalnym udziałem Chóru Harmonia Sphaerarum oraz Chóru Żeńskiego UTW Pasja pod batutą Izabelli Chyły. Serdecznie zapraszamy na relację online, która dostępna będzie się na profilu Gniewska TV. Wydarzenie organizowane jest przez Gminny Ośrodek Kultury w Gniewie oraz Parafię pw. św. Mikołaja w Gniewie.

Działalność sportowa i aktywność ruchowa w dobie aktualnych obostrzeń

7 listopada weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 listopada zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Nawet 250 tys. zł na założenie biznesu na wsi

Do 30 listopada 2020 r. rolnicy mogą ubiegać się o „Premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach PROW 2014-2020. Wnioski będą przyjmować oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową.

Farmaceutka z 50-letnim stażem

Lekarze, farmaceuci, pracownicy sklepów, kurierzy i wielu innych. To osoby, których poświęcenie doceniamy szczególnie w czasie trwającej pandemii, choć od zawsze pełnią rolę cichych bohaterów naszej codzienności. Nie zapominając o tym, jak wartościowa jest nasza społeczność, pragniemy pogratulować oraz podziękować Pani Alicji Wronowskiej za 50 lat nieprzerwanej pracy w gniewskich aptekach.

"Planowanie Finansów w Organizacji" - szkolenie online

Stowarzyszenie Centrum Aktywnych Gniew serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu online pn. "Planowanie Finansów w Organizacji". Szkolenie odbędzie się w sobotę, 5 grudnia w godz. 9:00-16:00. Zapisz się już dziś! Szczegóły w rozwinięciu.

Powszechny Spis Rolny – podejmij kontakt z rachmistrzem do 15 listopada

Rolniku spisz się już dzisiaj, nie czekaj do ostatniej chwili. Przypominamy, że Powszechny Spis Rolny zakończy się wraz z końcem listopada 2020 roku. Do dnia dzisiejszego ze swojego ustawowego obowiązku wywiązało się około 360 gospodarstw z terenu Gminy Gniew, jednakże nadal pozostają gospodarstwa, które należy spisać.

Bezpłatny odbiór chryzantem do 12 listopada

Zainteresowane podmioty mogą zgłaszać do biur powiatowych ARiMR deklaracje odbioru chryzantem. Chryzantemy pozyskane przez ARiMR od producentów i sprzedawców w ramach pomocy finansowej związanej ze skutkami wprowadzonego zakazu wstępu na cmentarze są już dostępne dla organizacji pozarządowych, samorządowych oraz innych instytucji publicznych.

Poznajesz tego pieska?

Dzisiaj w miejscowości Jeleń odłowiono błąkająceg się od kilku dni psa. Ten czarny kudłacz poszukuje domu. Osoby, które rozpoznają czworonoga lub chętne byłyby go przygarnąć, proszone są o kontakt z Gminnym Centrum Reagowania (GCR) Gniew tel. 535 22 88.

Gniewskie Święto Niepodległości

Co roku gniewianie hucznie świętowali Dzień Niepodległości. Trudno wyobrazić sobie 11 listopada bez uroczystego marszu ulicami Gniewu oraz różnorakich imprez sportowych. W tym roku z powodu obecnej sytuacji pandemicznej, dzień niepodległości będzie obchodzony inaczej, ale mimo wszystko świętujmy wspólnie - niech nasze spotkanie przeniesie się do sieci.

102. Gniewskie Urodziny Niepodległej

Tegoroczne uroczystości z okazji rocznicy odzyskania niepodległości miały kameralny charakter. I chociaż w tym roku świętowaliśmy inaczej, to był to dzień szczególny. Pełen dumy i radości.

Rozbudowa szkoły podstawowej

Trwają prace na placu budowy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Gniewie. Ponad stuletni obiekt połączony został już nowym budynkiem, w którym znajdą się: profrsjonalna szatnia i stołówka, sala gimnastyczna oraz nowe sale lekcyjne. W czasie rozbudowy zmienia się nir tylko wnętrze nowopowstałego obiektu, ale również otoczenie wokół terenu szkoły, gdzie powstają nowe szlaki komunikacyjne.

Odśnieżanie dróg w sezonie zimowym

Jesień w pełni, ale przygotowania do zimy, a konkretnie do odśnieżania dróg w naszej gminie już trwają. Akcję zima, bo tak w skrócie mówi się na całość zadań związanych z utrzymaniem przejezdności dróg w sezonie zimowym zlecone zostały spółce Inwest-Kom. Szczegóły w załączonym Zarządzeniu Burmistrza.

Jestem pracownikiem – co robić w przypadku zachorowania lub kwarantanny?

Nie możesz pójść do pracy, bo Ty lub Twoje dziecko jesteście na kwarantannie? Chcesz zostać w domu, aby opiekować się pociechą, która uczy się zdalnie? Na pewno zadajesz sobie pytania, w jaki sposób powinieneś poinformować pracodawcę, albo czy możesz skorzystać z zasiłku opiekuńczego. Wszystko, co powinieneś wiedzieć na temat pracy w czasie trwania epidemii koronawirusa, znajdziesz dalszej części wiadomości. Zachęcamy do zapoznania się.

Obwieszczenie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie wydania decyzji na badania archeologiczne

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał obwieszczenie w sprawie wydania decyzji zezwalającej Augustowsko-Suwalskiemu Towarzystwu Naukowemu na prowadzenie archeologicznych badań powierzchniowych w ramach realizacji programu Archeologiczne Zdjęcie Polski, na terenach pozostających w granicach następujących miast i gmin: Wejherowo, Gniew, Gniewino, Luzino, Morzeszczyn.

Postaw na Słońce. 7. edycja konkursu

Fundacja Banku Ochrony Środowiska zaprasza wszystkich uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w 7 edycji konkursu badawczego „Postaw na Słońce”. Dzięki konkursowi uczniowie mają szansę zapoznać się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi energii odnawialnej, a w szczególności z systemami fotowoltaicznymi. Promuj wraz z organizatorami odnawialne źródła energii. Poznaj szczegóły.

Sięgnij po dotacje

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o dotacjach na dofinansowanie wkładu własnego do projektów unijnych, promocję czytelnictwa czy mikroinstalacje fotowoltaiczne. Szczegóły znajdą Państwo poniżej.

Rodzinne rakiety - turniej badmintona

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gniewie oraz Pomorska Federacja Sportu serdecznie zapraszają do udziału w turnieju badmintona Rodzinne rakiety, który odbędzie się 22 listopada w Gniewie. Zgłoszeń można dokonywać u pana Tomasz Ostrowskiego telefonicznie pod numerm telefonu 601 429 790, mejlowo na adres e-mail: animator@gosirgniew.pl lub w dniu turnieju jeżeli będą wolne miejsca. Szczegóły w załącznikach.

Dzienny Dom Seniora nabiera kształtów

W Gminnym Ośrodku Sportu trwa remont pomieszczeń, które zaadoptowane zostaną na Dzienny Dom Seniora. Remont wykonuje spółka Inwest-Kom. Prace zakończyć się mają pod koniec listopada tego roku. Gniewski samorząd na to przedsięwzięcie pozyskał dotację w wysokości 260 280 złotych, w ramach wieloletniego programu „Senior+” na lata 2015-2020.

Gminne działki na sprzedaż

Gmina Gniew sprzedaje działki budowlane. Burmistrz Miasta i Gminy Gniew podaje do publicznej informacji, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Gniewie, 11 stycznia 2021 roku odbędą się przetargi na sprzedaż nieruchmości grunowych stanowiących własność gminy Gniew. Działki podlegające sprzedaży zlokalizowane są w Piasecznie, Rakowcu, Jeleniu i w Gniewie. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w ogłoszeniu o przetargu.

Awaria oświetlenia? Zgłoś to!

Zauważyłeś uszkodzenia linii energetycznych, zamknięć lub wejść do obiektów energetycznych (np. zerwane kłódki, uszkodzone zawiasy, otwarte drzwi do stacji transformatorowej), a może widzisz, że nie ma prądu w Twojej dzielnicy czy miejscowości? Skontaktuj się Energą Operatorem pod numerem telefonu 991 lub wyślij sms o treści AWARIA na numer 3991 i dalej postępuj zgodnie z otrzymanymi instrukcjami.

Przerwa w dostawie wody

Spółka Inwest-Kom informuje, że z powodu awarii, w dniach 16-17 listopada 2020 r. od godz. 22:00 do 13:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ul. Gniewskie Młyny i osady Brodzkie Młyny (nie dotyczy os.Tarasy Wierzycy). Za utrudnienia przepraszamy!

Progi zwalniające na ul. Józefa Czyżewskiego w Opaleniu

Mają zadbać o bezpieczeństwo okolicznych mieszkańców i uczestników ruchu drogowego. Mowa o nowo zamontowanych progach zwalniających na ul. Józefa Czyżewskiego w Opaleniu, przy której zlokalizowane są Wiejski Dom Kultury, ośrodek zdrowia, cmentarz oraz punkty usługowe. Jest to odpowiedź na liczne prośby mieszkańców. W związku z pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem Burmistrza Miasta i Gminy Gniew skierowanym do władz powiatu Tczewskiego, na jednej z głównych dróg Opalenia będzie bezpieczniej.

Od 15 listopada BIO odpady wrzucamy do zmieszanych

Informujemy, że od 15 listopada BIO odpady, które od wiosny odbierane były jako osobna frakcja śmieci, na czas zimowy połączone zostają z odpadami zmieszanymi. Choć śmietniki z naklejką BIO nie znikną z naszych boksów, odpady biodegradowalne wrzucajmy do pojemników na śmieci zmieszane. Gwoli przypomnienia, jak powinniśmy segregować śmieci, zachęcamy do przypomnienia sobie ulotki informacyjnej.

Queensberry na zamku Gniewie! Wielka gala boksu już 21 listopada

Legendarny promotor Frank Warren wchodzi do Polski. Pierwsza gala grupy Queensberry Polska odbędzie się w murach gniewskiej twierdzy już 21 listopada. W walce wieczoru, której stawką będzie pas WBC International Silver zmierzą się Pawel Augustynik i Dariusz Sęk. Kto dopisze kolejną wygraną do swojego rekordu i stanie się posiadaczem pasa? Transmisję z gali, która odbędzie się w murach gniewskiej twierdzy, przeprowadzi dla wszystkich kibiców boksu telewizja Polsat. Oglądajmy!

Fundusz sołecki - budowa chodnika w Opaleniu

Trwa budowa chodnika przy ul. ks. Ludwika Warneckiego w Opaleniu. Jest to kolejny etap inwestycji z wykorzystaniem środków z Funduszu Sołeckiego, dzięki której powstanie kolejne 310 m chodnika. Z funduszu sołeckiego przeznaczono na zadanie kwotę w wysokości 10 000 zł, całość inwestycji opiewa natomiast na 60 000 zł. Reszta środków pochodzi z budżetu Gminy Gniew. Wykonawcą prac jest firma Rolmag.

Koronawirus w powiecie tczewskim

Według danych epidemiologicznych dotyczących zachorowań na COVID-19, opublikowanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną (WSSE) w Gdańsku, na dzień 16 listopada zakażone koronawirusem w powiecie tczewskim są 2327 osoby. 683 osoby już wyzdrowiały. Zmarło 21 chorych. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej gdańskiej WSSE.

Wykonawca rozbudowy sieci wodociągowej na terenie Rakowca, Małych i Wielkich Wyrębów wyłoniony

Gmina Gniew wyłoniła wykonawcę inwestycji rozbudowy sieci wodociągowej na terenie Rakowca, Małych i Wielkich Wyrębów. Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym przedstawiła firma Termid Anna Błaszkowska z Banina, która zdobyła największą liczbę punktów, biorąc pod uwagę kryterium ceny, okresu odpowiedzialności za wady i czas wykonania zadania.

Biegacz z terenu gminy Gniew na 13 miejscu w mistrzostwach Polski

11 listopada w Poznaniu odbył się jubileuszowy 5. Bieg Niepodległości RunPoland. W jego ramach zorganizowane zostały PZLA Mistrzostwa Polski w biegu na 10 km. Miło nam poinformować, że wziął w nich udział wuefista z terenu gminy Gniew, Sebastian Szymański. Nie tylko sam udział zasługuje na wysokie uznanie biegacza, ale również zajęcie wysokiego, 13 miejsca w mistrzostwach. Serdecznie gratulujemy!

Trwa remont świetlicy w Gogolewie

Dzisiaj Maciej Czarnecki Burmistrz Miasta i Gminy Gniew sprawdził jak postępują prace przy przebudowie, kompleksowym remoncie i termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Gogolewie. Inwestycja opiewająca na 142 000 zł zrealizowana ma zostać do końca listopada tego roku. Zobaczcie sami postęp robót budowlanych wewnątrz budynku.

Przetarg na przebudowę ulicy Kapinosa ogłoszony

Gmina Gniew ogłosiła przetarg na przebudowę ulicy Kapinosa w Gniewie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Inwestycja zrealizowana ma zostać do końca września 2021 roku. Termin składania ofert mija 24 listopada.

Kolejna droga odnowiona

Trwa remont drogi wojewódzkiej nr 234 na odcinku Brody Pomorskie - Gogolewo, łącznie 810 m. Inwestycja polega na odnowieniu nawierzchni asfaltowej tzw. "dużej łacie". Za realizację zadania odpowiedzialny jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku RDW Starogard Gdański.

Z pomocą lokalnym przedsiębiorcom

Do 6 listopada Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy dla posiadaczy chryzantem, którzy ponieśli straty w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19. Gmina Gniew włączyła się w akcję pomocy lokalnym sprzedawcom, składając wnioski do agencji i wyrażając tym samym chęć odbioru kwiatów. I tak ponad 2000 sztuk różnokolorowych chryzantem przyozdobiło teren całej gminy Gniew.

IV edycja PHU Ślizex Gniewskiej Ligi Futsalu

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gniewie organizuje Gniewską Ligą Futsalu. Rozgrywki odbędą się w sobotę, 21 listopada na hali sportowej w Gniewie. Współprganizatorem ligi jest PHU Ślizex.

Jesienny konkurs na przepis ze zdjęciem

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłosił nowy jesienny konkurs pn. „Domowe przetwory w kolorach jesieni – konkurs na przepis ze zdjęciem”. Celem konkursu jest dokumentacja tradycyjnych i nowoczesnych domowych sposobów utrwalania żywności oraz ich szeroka popularyzacja. Dla autorów najciekawszych przepisów przewidziane są nagrody pieniężne.

Sięgnij po dotacje

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o dotacjach m.in. na dofinansowanie przydomowych instalacji retencyjnych, tworzenia małych elektrowni wodnych, czy edukacji matematycznej młodych gniewian.

„Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Miasta i Gminy Gniew”. Projekt zakończony sukcesem!

Zakończyła się realizacja projektu "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Miasta i Gminy Gniew", w ramach którego Gmina Gniew pozyskała 149 520 złotych na organizację szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych. W ramach projektu przeszkolonych zostało 272 mieszkańców gminy Gniew.

PHU ŚLIZEX Gniewska Liga Futsalu już w sobotę!

Już w w sobotę, 21 października zainaugurowana zostanie IV edycja PHU ŚLIZEX Gniewska Liga Futsalu. Pierwszy mecz, który rozegrają MC Kebab Kwidzy i KS Sobieski Gniew zaplanowany został na godzinę 14.00. Niestety z uwagi na trwającą pandemię i obostrzenia, rozgrywki odbędą się bez udziału publiczności. Ale spokojnie! Specjalnie dla Państwa mecze transmitowane będą w serwisie informacyjnym Gminy Gniew Gniewska TV. Gorąco zapraszamy do oglądania i kibicowania drużynom!

VIII Pomorskie Forum Trzodziarskie

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, oddział w Starym Polu zaprasza na konferencję pt. VIII Pomorskie Forum Trzodziarskie, która odbędzie się w środę, 25 listopada o godz. 10.00. Spotkanie odbędzie się w systemie online. Szczegółowy program znajdą Państwo w załączniku.

Sesja Rady Miejskiej

W najbliższą środę, 25 listopada o godz. 11.00 odbędzie się XXVIII sesja Rady Miejskiej w Gniewie VIII kadencji. Zachowując bezpieczeństwo jej uczestników obrady odbędą się w trybie online za pomocą aplikacji Teams. Głównymi tematami spotkania będą informacje o pozyskanych funduszach zewnętrznych w 2020 r. oraz przedstawienie perspektyw i planowanych pracach, mających na celu pozyskanie środków zewnętrznych w 2021 r. oraz informacje dotyczące realizacji zadań oświatowych w gminie Gniew, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów. Więcej w załączniku.

Loteria Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Już tylko do niedzieli można zgłosić się do udziału w Loterii Powszechnego Spisu Rolnego 2020! Jak wziąć udział? Należy spisać swoje gospodarstwo rolne przez formularz na stronie interntowej spisu i uzyskać unikatowy kod. Następnie trzeba zarejestrować otrzymany kod najpóźniej do 22 listopada na stronie loterii. Podczas transmisji online z losowania, która przeprowadzona zostanie 23 listopada zostaną podani zwycięzcy. Do wygrania jest 20 laptopów Dell Inspiron G5 5500!

I Pomorski Tydzień Białej Wstążki

Fundacja Trzeźwość, Fundacja Wschodzące Słońce, Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zapraszają wszystkich mężczyzn do aktywnego udziału w I Pomorskim Tygodniu Białej Wstążki, który zorganizowany zostanie w dniach od 1 do 7 grudnia. Zachęcamy do przypięcia w tym czasie białej wstążki oraz przesłanie wykonanego zdjęcia na Instagram lub adres mailowy Fundacji „Wschodzące Słońce": fundacja@wchodzaceslonce.org.pl. Wyrazimy w ten sposób sprzeciw wobec przemocy w stosunku do kobiet!

21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego

W sobotę, 21 listopada przypada Dzień Pracownika Socjalnego. Jest to święto nie tylko pracowników socjalnych, ale wszystkich pracowników służb społecznych. Dzień 21 listopada upamiętnia spotkanie w Charzykowach w 1989 roku, podczas którego wyznaczono nowy kierunek działań w pomocy społecznej. Jest to doskonała okazja do złożenia podziękowań za trud pracy i zaangażowanie w działania na rzecz drugiego człowieka wszystkim pracownikom społecznym z terenu gminy Gniew. Burmistrz Maciej Czarnecki składa najszczersze wyrazy uznania za świadczenie pomocy i wysiłek, wkładany każdego dnia w poprawę jakości życia naszych mieszkańców.

Bezpłatne szkolenia online w ramach projektu "Akademia Kompetencji Cyfrowych"

Zachęcamy do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach on-line, w ramach projektu pn. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko – mazurskiego, podlaskiego”, którego grantobiorcą jest gmina Prabuty. W projekcie mogą wziąć udział mieszkańcy województwa pomorskiego, a zatem również mieszkańcy naszej gminy, którzy ukończyli 25. rok życia.

Koronawirus: obostrzenia na najbliższe 100 dni

W sobotę, 21 listopada rząd przedstawił szczegółowe informacje na temat obostrzeń obowiązujących w Polsce w kolejnych tygodniach. Przed nami „100 dni solidarności w walce z COVID-19”.

Dotacje na rozpoczęcie działalności na obszarach wiejskich

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ogłasza nabór wniosków w ramach podziałania 6.2  “Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”. Nabór wniosków od dnia  29 października do dnia 30 listopada 2020 r.

Koronawirus w powiecie tczewskim

Według danych epidemiologicznych dotyczących zachorowań na COVID-19, opublikowanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną (WSSE) w Gdańsku, na dzień 23 listopada zakażone koronawirusem w powiecie tczewskim są 2983 osoby. 1199 osoby już wyzdrowiały. Zmarło 31 chorych. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej gdańskiej WSSE.

PHU Ślizex Gniewska Liga Futsalu 2020/2021

Prezentujemy wyniki pierwszej kolejki Gniewskiej Ligi Futsalu 2020/2021 z PHU Ślizex. Na boisku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gniewie rywalizowały gniewskie drużyny oraz zawodnicy z Kwidzyna, Pelplina, Międzyłęża. Szczegóły w rozwinięciu.

Stadion miejski z systemem nawadniania

W kolejnym sezonie piłkarskim mecze u siebie gniewskie drużyny rozgrywać będą na zmodernizowanej płycie boiska. Na murawie boiska A przy hali sportowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gniewie, instalowany jest automatyczny system nawadniania. Na ten cel przeznaczono 59 600 złotych.

Konieczność złożenia deklaracji śmieciowej w związku z powrotem ucznia, studenta do domu

Przypominamy o konieczności złożenia korekty deklaracji śmieciowej, w przypadku zmian mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jej aktualizacja jest konieczna również w przypadku powrotu osób uczących się poza granicami gminy Gniew w związku z nauczaniem zdalnym. 

Wielka promocja Gniewu – boks w murach gniewskiej warowni

W ostatnich dniach głośno było o Gniewie w ogólnopolskich mediach, szczególnie tych sportowych, jak Polsat Sport. Nasze miasto stało się bowiem areną pięściarskich starć, jakie odbyły się w ramach Wielkiej Gali Boksu, zorganizowanej w sobotę, 21 listopada przez grupę Queensberry. Niesamowita sceneria, jak mury gniewskiej warowni wpisały się w bogatą tradycję prowadzenia wydarzeń pięściarskich w nietypowych miejscach. Wyjątkowość Gniewu podkreślali zarówno sami zawodnicy gali, jaki i jej prowadzący i komentatorzy. Spektakularnemu wydarzeniu przyglądali się włodarze naszej gminy, burmistrzowie Maciej Czarnecki i Joanna Kamińska.

Przerwy w dostawie wody na ul. Krasickiego

W związku z pracami na sieci energetycznej, w środę 25 listopada mogą wystąpić przerwy w dostawie wody dla ul. Krasickiego. Za utrudnienia przepraszamy.

Budynek przedszkola w Wielkich Walichnowach ogrzewany pompą ciepła

Dobiegła końca inwestycja wymiany przestarzałego, nieekonomicznego systemu ogrzewania w budynku Przedszkola w Wielkich Walichnowach. Stary piec zastąpiło ekologiczne rozwiązanie, jakim jest pompa ciepła powietrzna. Instalacja nowego systemu ogrzewania pozwala na ogrzewanie wody oraz utrzymanie stałej temperatury w całym budynku, zapewniając komfort termiczny uczęszczających do przedszkola dzieci oraz ich opiekunów. Koszt inwestycji to 40 000 zł. Wykonawcą zadania była firma INSTAL-KLIMA z Rekowa Górnego.

25 listopada - Światowy Dzień Pluszowego Misia

Miś Maciuś, choć nie pluszowy, przytula Gniewian od lat. Dziś, w Dniu Pluszowego Misia, obchodzi swoje święto. Z tej okazji przesyłamy Państwu "pluszowe" pozdrowienia i zachęcamy do świętowania ze swoimi przyjaciółmi! A może by tak na jesienny spacer wybrać się właśnie na ulicę Sambora, by odwiedzić naszą gniewską maskotkę.

Trwa kompleksowy remont świetlicy w Wielkich Walichnowach

Trwa kompleksowy remont świetlicy w Wielkich Walichnowach. Wcześniej w ramach środków z funduszu sołeckiego dokonano naprawy dachu, którego zły stan był powodem ostatniego zalania budynku. Kolejnym krokiem jest odnowienie wnętrza budynku. Zakres inwestycji obejmuje odmalowanie ścian, wymianę lamperii, płytek podłogowych oraz zakup nowych lamp ledowych. Realizacja zadania możliwa jest dzięki środkom pochodzącym z budżetu Gminy Gniew i funduszu sołeckiego oraz uzyskanemu odszkodowaniu.

Powszechny Spis Rolny kończy się 30 listopada

To już ostatni moment, żeby spełnić swój obowiązek. Zgodnie z ustawą o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 udział w spisie jest obowiązkowy, a odmowa udziału w badaniu podlega grzywnie. Spiszmy się, jak na rolników przystało!

Konkurs na kartkę świąteczną rozstrzygnięty!

Wyłoniono laureatów konkursu plastycznego na projekt kartki świątecznej dla Gminy Gniew. Zwycięskie prace staną się oficjalną kartką Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z okazji Świąt Bożego narodzenia i opatrzone życzeniami rozesłane zostaną do około 400 podmiotów z całej Polski i zagranicy. 

Rezerwacja wizyty w urzedzie skarbowym - nowa usługa KAS rusza w całym kraju

Od 16 listopada Krajowa Administracja Skarbowa uruchamiła usługę „Umów wizytę w urzędzie skarbowym” i nowy model obsługi podatników. Model jest już dostępny w całym kraju. Załatwienie sprawy podczas bezpośredniej wizyty w urzędzie będzie możliwe po jej wcześniejszym umówieniu. Zwiększy to bezpieczeństwo podatników i komfort przy załatwianiu spraw.

Kompetencje komunikacja międzykulturowej

Zapraszamy do wzięcia udziału w zdalnym szkoleniu „Kompetencje komunikacji międzykulturowej”. Szkolenie skierowane jest do osób pracujących w instytucjach i organizacjach pozarządowych, działających w Województwie Pomorskim.

E-wolontariat: zdalna pomoc dla organizacji, możliwość rozwoju dla wolontariuszy

Jak bezpiecznie wspierać organizacje pozarządowe i inicjatywy społeczne w trudnym czasie pandemii? Z pomocą przychodzi e-wolontariat - to nie tylko realne wsparcie dla organizacji, ale także możliwość rozwoju różnorodnych talentów i umiejętności.

Rusza Tarcza Finansowa PFR 2.0

Rząd uruchamia kolejne wsparcie dla przedsiębiorców. Od początku epidemii COVID-19 do polskich firm trafiło już ponad 154 mld zł – z czego ponad 60 mld zł w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0. Teraz uruchamiana zostaje Tarcza Finansowa PFR 2.0. Kolejny etap to 35 mld zł na wsparcie dla mikro, małych i średnich oraz dużych firm. Środki trafią do niemal 40 branż dotkniętych kryzysem.

Siły w kulturze połączone

Zgoda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dała zielone światło do działań, zmierzających do połączenia sił gniewskich instytucji kultury. Na sesji w październiku przyjęto uchwałę w sprawie połączenia Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Fabiana Wierzchowskiego w Gniewie i Gminnego Ośrodka Kultury w Gniewie w jedną samorządową instytucję kultury o nazwie: Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Gniewie. Zmiany wejdą w życie od 1 stycznia 2021 roku.

Gniewianie dla Nikosia!

Na grupie aukcyjnej, gdzie gromadzą się osoby o wielkim sercu, które wspólnie bije dla Nikodema Talaśki, odbywa się licytacja koszulki z logo Opanuj Gniew! Koszulka opatrzona jest autografem Przemysława Salety polskiego kick-boxera i boksera wagi ciężkiej, mistrza świata w kick-boxingu, a także mistrza Polski, Europy w zawodowym boksie. Zapraszamy do udziału, zachęcamy do pomagania.

Jarmark św. Mikołaja ze sklepami w Gniewie

Przed nami mikołajkowy weekend w gniewskich sklepach! Każdy, kto 6 grudnia zrobi zakupy u lokalnych przedsiębiorców, otrzyma kupon, który upoważni posiadacza do udziału w loterii. Kupon przynieść należy w niedzielę św. Mikołaja 6 grudnia o godz. 11.00 do gniewskiego kościoła, gdzie odbędzie się losowanie wyjątkowych nagród. Do rozdania jest aż 800 kuponów! Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy!

Turniej badmintona - rodzinne rakiety

Już w najbliższą niedzielę, 29 listopada o godz. 12.30 rozegrany zostanie turniej badmintona Rodzinne rakiety. Zapisy w dniu turnieju od godz. 12.00. Serdecznie zapraszamy!

Prace ochronne w rezerwacie przyrody Opalenie

W listopadzie spółka Inwest-Kom w Gniewie wykonała zabieg wykoszenia roślinności i usunięcia podrostu drzew i krzewów wraz z usunięciem biomasy z poboczy drogi G000148 Opalenie - Mała Karczma z obszaru około 8000 m kwadratowych wzdłuż granicy rezerwatu przyrody „Opalenie”. Zadanie jest dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach  projektu pn. Ochrona rzadkich gatunków roślin w rezerwacie przyrody ”Opalenie” i jego sąsiedztwie.

Nowe stawki za wywóz nieczystości

Na minionej sesji Rady Miejskiej w Gniewie radni podjęli uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty. Na mocy dokumentu w gminie Gniew wprowadzone zostały nowe stawki za wywóz nieczystości. Wynoszą one 23 złote za mieszkańca miesięcznie. Osoby, które deklarują kompostowanie bioodpadów zapłacą 21 złotych.

Koronawirus - etap odpowiedzialności

Rząd zaplanował optymalny plan powrotu do normalności po epidemii koronawirusa. To od naszej wspólnej odpowiedzialności zależy to, jak szybko poradzimy sobie z COVID-19. Od soboty, 28 listopada wprowadzone zostają nowe zasady i ograniczenia. W ścisłym reżimie sanitarnym przywraca się funkcjonowanie sklepów oraz usług w galeriach i parkach handlowych. Dopuszcza się funkcjonowanie bibliotek. W wigilię, 24 grudnia nie będzie godzin dla seniora. To tylko niektóre z obostrzeń. Szczegóły o zasadach i ograniczeniach w tzw. etapie odpowiedzialności znajdą Państwo na stronie www.gov.pl.

Dofinansowanie

  • MAC

Strona sfinansowana została ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach konkursu na budowę strony internetowej oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2015-12-14 12:15

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Fotokod - wizytówka Urzędu Miasta i Gminy Gniew

Urząd Miasta i Gminy Gniew
Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
pon., wt., czw. 7.30-15.30
śr. 7.30-17.00
pt. 7.30-14.00
tel. 58 530 79 19;
fax 58 530 79 40
e-mail: sekretariat@gniew.pl
DANE DO FAKTURY
Gmina Gniew
NIP 593 10 05 516
REGON 191675296

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /34gu04waml/skrytka

Referaty UMiG Gniew

Informator teleadresowy

Data publikacji: 2015-09-03 15:11

SOZP

Projekty finansowane z Unii Europejskiej

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.