Miasto i Gmina Gniew

Treść strony

Nowe stawki za wywóz nieczystości

Na minionej sesji Rady Miejskiej w Gniewie radni podjęli uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty. Na mocy dokumentu w gminie Gniew wprowadzone zostały nowe stawki za wywóz nieczystości. Wynoszą one 23 złote za mieszkańca miesięcznie. Osoby, które deklarują kompostowanie bioodpadów zapłacą 21 złotych.

Wzrost stawki był nieunikniony, gdyż Zakłady Utylizacji Odpadów drastycznie zwiększyły stawki za zagospodarowanie odpadów komunalnych. Zmiany wynikają również z wdrażania bardziej rygorystycznych wymogów dotyczących segregacji odpadów. Warto podkreślić, że gmina Gniew ma najniższą stawkę w powiecie tczewskim.

Projekt nowej uchwały zakładał stawki, które całkowicie zabezpieczyłyby wydatki gminy na obsługę całego systemu gospodarowania odpadami i rozwiałyby wszelkie wątpliwości co do wysokości środków, zabezpieczonych na ten cel w przyszłorocznym budżecie gminy. Były to stawki w wysokości 24 złotych za mieszkańca na miesiąc i 21 złotych dla osób, które deklarują prowadzenie przydomowych kompostowników, co stanowiło podstawę do rozmów dotyczących wysokości stawki. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, samorządy nie powinny dokładać do systemu gospodarowania odpadami. Stawki tych opłat powinny zostać zatem określone na takim poziomie, aby w pełni zbilansowały wszelkie wydatki, związane z tymi kosztami.

Projekt uchwały był podstawą do rozmów z radnymi o nowych stawkach. Włodarz przyznał, że jest otwarty na rozmowy, jednocześnie zauważając, iż zmniejszenie opłat, może wiązać się z dopłatami do systemu w trakcie roku budżetowego. Burmistrz przygotował i przedstawił wyliczenia oraz kalkulację, jak będzie finansował się system, uwzględniając różne wysokości stawek.

Przed rozpoczęciem obrad sesji zwołano wspólne posiedzenie komisji, aby wypracować jednogłośną decyzję Rady Miejskiej. Radni zaproponowali stawkę na poziomie 23 zł za osobę, za odbiór odpadów w sposób selektywny. Odmienne zdania rajcy mieli co do stawki dla osób kompostujących bioodpady. Tu kwoty sięgały od 20 do 22 złotych.

Ostatecznie, w wyniku głosowania, ustalono stawkę w wysokości 21 złotych dla osób, prowadzących przydomowe kompostowniki.

Mieszkańcy, którzy nie wypełnią obowiązku segregacji odpadów płacić będą 46 złotych od mieszkańca za miesiąc. Burmistrz na sesji wprowadził autopoprawkę d projektu uchwały uwzględniając wypracowane stanowisko organów gminy.

Zmiany wejdą w życie z dniem 1 marca 2021 r.

Data publikacji: 2020-11-27 14:12

Dofinansowanie

  • MAC

Strona sfinansowana została ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach konkursu na budowę strony internetowej oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2015-12-14 12:15

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Fotokod - wizytówka Urzędu Miasta i Gminy Gniew

Urząd Miasta i Gminy Gniew
Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
pon., wt., czw. 7.30-15.30
śr. 7.30-17.00
pt. 7.30-14.00
tel. 58 530 79 19;
fax 58 530 79 40
e-mail: sekretariat@gniew.pl
DANE DO FAKTURY
Gmina Gniew
NIP 593 10 05 516
REGON 191675296

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /34gu04waml/skrytka

Referaty UMiG Gniew

Informator teleadresowy

Data publikacji: 2015-09-03 15:11

SOZP

Projekty finansowane z Unii Europejskiej

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.